Περιοδικό Σπίθα

Περιοδικό Χριστιανική Σπίθα
Ι.Μονή Λογγοβάρδας
84400 Πάρος
τηλ: +30 22840 21202
Email: xrspitha@otenet.gr
Web: http://www.xrspitha.gr

Ιδρυτής
(+) ΑΥΓΟΥΣΤΙΜΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
επίσκοπος πρ. Φλωρίνης

Συντακτική ομάς
πνευματικών αυτού τέκνων

Ιδιοκτήτης – Εκδότης
αρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πήχος
Κωδικός 3919

Εκδίδεται κατά μήνα.

Τιμή φύλλου 0.15€.
Συνδρομή εσωτερικού 10€.
Αυστραλία 36 δολ. – Η.Π.Α. 32 δολ.
Καναδά 31 δολ. – Κύπρος 20€.
Ευρώπη κ.λπ. χωρών 22€.


Υποσελίδες (6): 2011 2012 2013 2014 2015 2016