Ἀπὸ τὸ ἐτήσιον μνημόσυνονστὶς Λεῦκες τῆς Πάρου (ΕΙΔΗΣΕΙΣ)

Τοὺς μῆνες Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο 2011 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐ γουστίνου στὴν . μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν καὶ οἱ ἑξῆς.

·         Τὴν Παρασκευὴ 1-7-2011 ὅμιλος πιστῶν ἀπὸ τὴν Ποτείδαια - Χαλκιδικῆς.

·         Τὴν Δευτέρα 4-7-2011 ἦλθε στὴν ἱ. μονὴ ἡ κάρα τοῦ ὁσίου Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, συν οδευόμενη ἀπὸ τὸν π. Ἰουστῖνο καὶ τὸν π. Δαμασκηνό.

·         Τὴν Τρίτη 5-7-2011 ὁ π. Νικόλαος Κοτσίδης ἀπὸ τὴν Πάτρα μὲ ὅμιλο προσκυνητῶν.

·         Τὸ Σάββατο 9-7-2011 ὁ π. Στυλιανὸς Ἀγάθος ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη μὲ τὴν θεολόγο πρεσβυτέρα του Ὄλγα ἡ ὁποία κατάγεται ἀπὸ τὴν Φλώρινα.

·         Τὴν Κυριακὴ 10-7-2011 ὁ π. Κωνσταντῖνος Μυγδάλης καὶ ὁ π. Δημήτριος Κάλλης ἀπὸ τὸν Βόλο, οἱ ὁποῖοι συλλειτούργησαν μὲ τοὺς ἐφημέριους τῆς μονῆς καὶ κατόπιν συμμετεῖχαν στὴν σύναξι ποὺ ἀκολουθεῖ μετὰ τὴ θ. λειτουργία στὸ ἀρχονταρίκι.

·         Τὴν Τρίτη 12-7-2011 ὁ ἐκ Φλωρίνης ἱερομ. Παντελεήμων Σκενδέρης ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο.

·         Τὸ Σάββατο 16-7-2011 ὅμιλος πιστῶν ἀπὸ τὴν ἐνορία Ἁγ. Ἐλευθερίου Λεμεσοῦ τῆς Κύπρου μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν π. Εὐάγγελο Γιαλλουρίδη, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο.

·         Τὴν Κυριακὴ 16-7-2011 ὅμιλος πιστῶν ἀπὸ τὰ Τρίκαλα.

·         Τὴν Κυριακὴ 24-7-2011 ὁ ἐν Φλωρίνῃ ὑπηρετῶν ἱερομ. π. Χαρίτων Ἀρσένης, ὁ ὁ ποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο.

·         Τὴν Πέμπτη 28-7-2011 ἀπὸ τὴν Ἀθήνα διευθυντὴς τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἀρχιμ. Νεκτάριος Κιοῦλος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο.

·        

Τὴν Πέμπτη 4-8-2011 σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος ὁποῖος ἦλθε στὴν . μονὴ καὶ προέστη τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας τῆς κοιμηθείσης προέδρου τῆς ἀδελφότητος « Ἀγάπη» Δωροθέας Ρεσναλῆἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος.

·         Τὴ Δευτέρα 8-8-2011 σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος ὁποῖος ἦλθε στὴν . μονὴ καὶ προέστη δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ τῆς καθηγουμένης μοναχῆς Συγκλητικῆςἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος.

·         Τὸ Σαββάτο 13-8-2011 ἀρχιμ. Ἀντώνιος Στυλιανάκης, παιδοψυχίατρος στὴν Θεσσαλονίκη, ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο συνοδευόμενος ἀπὸ ὅμιλο προσκυνητῶν.

·         Τὴν Κυριακὴ 14-8-2011 π. Ἀθανάσιος Ζημπούνης, κληρικὸς τῆς . ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του.

·         Τὴν Πέμπτη 18-8-2011 ἀπὸ τὴν Κύπρο π. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, κληρικὸς τῆς . μητροπόλεως Ταμασοῦ, ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του.

·         Τὴν ἴδια μέρα π. Ἰωάννης Σαββίδης, ἐφημέριος Πελαργοῦ - Ἀμυνταίου, ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο.

·         Τὸ Σαββάτο 20-8-2011 τὸ βράδυ στὸν ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνὸς καὶ συμπροσευχήθηκαν οἱ σεβ. μητροπολῖται Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος καὶ Φλωρίνης κ. Θεόκλητος. Μετὰ τὸν ἑσπερινὸ ὁ σεβ. κ. Δαμασκηνὸς ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.

·        

Τὴν Κυριακὴ 21-8-2011 στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης συλλειτούργησαν οἱ σεβ. μητροπολῖται Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κ. Ἰερεμίας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε ζωηρὰ κατὰ τρόπο ποὺ ἐνθύμιζε τὸν μακαριστὸ Γέροντα. Μετὰ τὴν θ. λειτουργία ἔγινε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Γέροντος, καὶ μετὰ τὸ μνημόσυνο οἱ μητροπολῖται πλὴν τοῦ σεβ. κ. Δαμασκηνοῦ, ἦλθαν στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου καὶ ὁ σεβ. κ. Ἰερεμίας ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος (βλ. φωτογραφία).

·         Τὴν ἴδια μέρα ἦλθε στὸ μνῆμα τοῦ Γέροντος καὶ ὅμιλος πιστῶν ἀπὸ τὴ Λάρισσα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν κ. Ἀντώνιο Ἰωαννίδη.

·         Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἦλθε στὸ μνῆμα ὁ σεβ. μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσὴφ καὶ συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς σεβ. μητροπολίτας Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωὴλ καὶ Φλωρίνης κ. Θεόκλητον ἐτέλεσε τρισάγιο.

·         Τὴν Παρασκευὴ 26-8-2011 τὸ ἑσπέρας στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἔ γινε ἡ ἀκολουθία τῆς παννυχίδος καὶ τὸ κτιτορικὸ μνημόσυνο. Προέστη ὁ ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου ἀρχιμ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος ἔκανε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.

·         Τὸ Σαββάτο 27-8-2011 στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου ἐτελέσθη ἀπέριτττος ἀρχιερατικὴ θ. λειτουργία ἀπὸ τὸν σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο, περιστοιχούμενον ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους κληρικούς, καὶ τέλος τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ γέροντος μετὰ τρισαγίου ἐπὶ τοῦ τάφου.

·         Τὴν ἴδια μέρα ἦλθε καὶ ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Θήβα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀρχιμ. Θεοδόσιο Πατσόγια.

·         Τὴ Δευτέρα 29-8-2011 ἦλθε ἀπὸ τὴν ῾Ρουμανία πρωτοσύγκελλος τῆς . ἐπισκοπῆς Σλομποζία ἀρχιμ. Λεόντιος καὶ ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.

·          

Τὸ ἐτήσιο μνημοσύνο

Ὅπως προαναγγείλαμε καὶ ἐκθέσαμε ἤ δη ἀνωτέρω, τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ συντάκτου καὶ ἱδρυτοῦ τῆς «Σπίθας» ἐτελέσθη·

·         τὴν Κυριακὴ 21 Αὐγούστου στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης μὲ συμμετοχὴ πολλῶν ἀρχιερέων.

·         τὸ Σάββατο 27 Αὐγούστου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης, ὅπου ἀναπαύεται τὸ σκήνωμά του, ἀπὸ τὸν διάδοχό του σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο, καὶ

·         τὴν Κυριακὴ 28 Αὐγούστου στὴν γενέτειρά του Λεῦκες - Πάρου ἀπὸ τὸν σεβ. μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο. Κατὰ τὴν θεία λειτουργία ὡμίλησε ὁ ἐκ Λευκῶν - Πάρου καταγόμενος πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. μητροπόλεως Σάμου ἀρχιμ. Σωτήριος Κοσμόπουλος, ὁ ὁποῖος μὲ ἀφορμὴ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα εἶπε, ὅτι ὁ π. Αὐγουστῖνος σφράγισε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὸ μνημόσυνο ὡμίλησε ὁ σεβ. κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων εἶπε, ὅτι συγκλονίστηκε ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῶν πιστῶν κατὰ τὴν κηδεία τοῦ π. Αὐγουστίνου. Προσέθεσε, ὅτι οἱ Λεῦκες πρέπει νὰ καυχῶνται διότι ἔβγαλαν τὸν Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν Σπηλαιώτη καὶ τὸν π. Αὐγουστῖνο. Καὶ ὅπως ὁ Γέρων Ἰωσὴφ εἶνε πρότυπο γιὰ τὸν ἁγιορείτικο μοναχισμό, ἔτσι ὁ π. Αὐγουστῖνος εἶνε πρότυπο γιὰ τὴν ἐν κόσμῳ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ὡς εὐλογία προσεφέρθη στοὺς προσκυνητὰς τὸ νέο ὀγκῶδες βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου (σσ. 424) τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» μὲ τίτλο «Ἐμπνευσμένα κηρύγματα ὀρθοδόξου ὁμολογίας καὶ ἁγιοπατερικῆς πνοῆς». Ὁ τόμος ἀποτελεῖ ἀ πάνθισμα ἀπὸ ἀπομαγνητοφωνηθέντα κηρύγματά του. Τὴν ἐπιλογή, τὴν ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια, καθὼς καὶ τὴν δαπάνη κατέβαλε ὁ κ. Στυλιανὸς Κεμεντζετζίδης, στὸν ὁποῖον ἀνήκουν εὐχαριστίες καὶ ἡ εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ συγγραφέως.

Ἐπὶ τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τῆς κοιμήσεως τοῦ π. Αὐγουστίνου ὁ θεολόγος - ἱεροκῆρυξ τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης κ. Δημήτριος ῾Ρίζος δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἕναχρόνο μετά» στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Ἐλεύθερο Βῆμα τῆς Φλώρινας» (φ. 24-8-2011, σ. 1 κ.ἑ.).

 

Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τοὺς μῆνες Ἰούλιο - Αὔγουστο 2011 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξ ῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 697/Ἰούλιος-Αὔγουστος 2011 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «“Κυβερνάει ἡ Μασονία”», «Εἴμαστε τυφλοί, κουφοί, ἄλαλοι» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα συνεχείας στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ γενικὸ τίτλο «Ἐθνικαὶ ἐπέτειοι» (φφ. 1 Ἰουλίου - 31 Αὐγουστου 2011) συνήθως στὴν σ. 14.

3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1684/3-7-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1984) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Γ΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Ὑπάρχει Θεὸς πατέρας».

4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1685/10-7-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1961) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Γιατί δὲν πιστεύετε;».

5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1686/17-7-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1985) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ θέμα «Πατὴρ καὶ πατέρες».

6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1687/24-7-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1977) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Τὸ ἀγκάθι τοῦ φθόνου».

7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1688/31-7-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1962) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ζ΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Εἴμαστε τυφλοί, κουφοί, ἄλαλοι». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

8) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1689/6-8-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1983) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ θέμα «Ἀλλαγὴ μεταστοιχείωσις».

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1690/7-8-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1977) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Κατασκήνωσις».

10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1691/14-8-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1949) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου καὶ μὲ τὸ ἐθνικὸ θέμα «ἩἙλλάδαἀνάμεσα στὰ κύματα».

11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1692/15-8-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1989) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ θέμα «Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ».

12) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1693/21-8-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1949) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ι΄ Ματθαίου καὶ μὲ θέμα «Σταφύλιαἀπὸἀγκάθια;».

13) Τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Δημητρίου ῾Ρίζου ἐπὶ τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τῆς κοιμήσεως τοῦ Γέροντος μὲ τίτλο «Ἕναχρόνομετά», ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Ἐλεύθερο Βῆμα τῆς Φλώρινας» (φ. 24-8-2011, σσ. 1 κ.ἑ.).

14) Τὴν ἀναγγελία τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ Γέροντος μὲ τίτλο «Ἀνακοίνωση γιa τo ἐτήσιo Μνημόσυνο τοῦ π.Αὐγουστίνου», ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ.26-8-2011, σ. 1).

15) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1694/28-8-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του ποὺ τώρα ἐκδίδεται (τοῦ ἔτους 1982) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ Ματθαίου καὶ μὲ θέμα «Οἱἁμαρτίεςμας».

16) Τὸ κήρυγμα τοῦ π. Αὐγουστίνου μὲ τίτλο «ἩΠαναγίαστὴνὈρθοδοξία», ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν Κυκλαδικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» (φ. 119/Αὔγουστος 2011, σ. 5).

17) Τὸ δημοσίευμα μὲ τίτλο «23ηἸουλίουστὴΛογγοβάρδα», ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν Κυκλαδικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» (φ. 119/Αὔγουστος 2011, σ. 5).

 

Ἐκδόθηκαν

1)Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6 τεῦχος μὲ κείμενα τοῦ π. Αὐγουστίνου μεταφρασμένα στὰ ῥουμανικὰ μὲ τίτλο «NevorbesteParinteleAugustin,mitropolitulde104anivolumul VI» (2011, σσ. 207).

2) Τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου «Μυρίπνοα ἄνθη» μεταφρασμένο στὰ ῥουμανικὰ μὲ τίτλο «FloriInmiresmate»(2011, σσ. 272).

3) Τόμος - κυριακοδρόμιο μὲ πολλὰ κηρύγματα τοῦ π. Αὐγουστίνου μεταφρασμένα στὰ ῥουμανικὰ μὲ τίτλο «Kiriakodromion Augustinian- 92predidiladuminici» (2011, σσ. 447).

4) Ὁ τόμος μὲ ἐπιλεγμένες ὁμιλίες τοῦ π.Αὐγουστίνου στὰ ἑλληνικὰ μὲ τίτλο «Ἐμπνευσμένα κηρύγματα ὀρθοδόξου ὁμολογίας καὶ ἁγιοπνευματικῆς πνοῆς» τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» (Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 424), κόποις καὶ ἀναλώμασι τοῦ κ. Στυλιανοῦ Κεμεντζετζίδη.

 

Ἐλήφθησαν

1) ΜοναχοῦΜωϋσέωςἁγιορείτου, Ὁ ὅσιος Γεώργιος τῆς Δράμας, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, Ταξιάρχες (Σίψα), Δράμα 2011, σσ. 479.

2) ΝίτσαςΚιούση, «Ἥλιου φεγγίσματα» – χριστιανικὴ ποίηση, Κόρινθος 2004, σσ. 48.

3) (†)π. ἈθανασίουΜυτιληναίου, Τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου, μία ζωντανὴ εἰκόνα τῆς ἑνώσεως Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας – ὁμιλίες ἀπομαγνητοφωνημένες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη Μάιος 2011, σσ. 207.

4) ἱ.μητροπόλεωςΦλωρίνηςΠρεσπῶν&Ἑορδαίας, Δύο πόλεις, δύο λίμνες, μία ἱστορία· Φλώρινα - Μοναστήρι, Πρέσπα - Ἀχρίδα, γενικὴ ἐποπτεία ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Μπαρδάκας, φωτογραφίες - χάρτης - συνοδευτικὸ ντοκιμαντὲρ DVD video Ἰωάννης Παπακαρμέζης, διακοσμητικὰ σχέδια Νικόλας Μπλιάτκας, σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης καθηγητὴς Α.Π.Θ., σύντομος σχολιασμὸς εἰκόνων Γλυκερία Μιχ. Χατζούλη ἐπίκουρος καθηγήτρια Α.Π.Θ., ἐπιμέλεια κειμένων Σουλτάνα Δ. Λάμπρου λέκτωρ Α.Π.Θ., μετάφρασι κειμένων Βασιλικὴ Ἀθ. Καραθανάση, μὲ τὴν χρημοτοδότησι ἀπὸ τὸ εἰδικὸ ἀναπτυξιακὸ πρόγραμμα Νομοῦ Φλωρίνης, σχῆμα μέγα, ἔκδοσι ἐξ ὁλοκλήρου τετράχρωμη, σσ. 324.