- Μουσουλμᾶνος ἀπαίτησε ΝΑ ΚΑΤΕΒῌ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Μουσουλμᾶνος ἀπαίτησε 
ΝΑ ΚΑΤΕΒῌ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 
Μουσουλμᾶνος (λαθρο)μετανάστης σχετικὰ πρόσφατα μετέφερε τὴ γυναῖκα του σὲ μαιευτήριο τῆς Πάτρας γιὰ νὰ γεννήση. Δὲν γνωρίζουμε ἂν ἦταν δημόσιο μαιευτήριο ἢ κάποιο Κέντρο Ὑγείας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Πατρῶν (οἱ μετανάστες συνηθίζουν καὶ πηγαίνουν σὲ Κέντρα Ὑγείας ἀκόμα καὶ σὲ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα καὶ δέχονται νὰ ξεγεννήσουν τὶς γυναῖκες τους ἀκόμα καὶ γιατροὶ ἄσχετων εἰδικοτήτων, π.χ. ὀφθαλμίατροι!, ἀρκεῖ νὰ θεωρηθῆ ἔκτακτο περιστατικό, γιὰ νὰ μὴν πληρώσουν τίποτα ἀπολύτως).....

Μόλις ἔβαλαν τὴ γυναίκα του στὸν θάλαμο γιὰ νὰ γεννήση, πρόσεξε ὁ μουσουλμᾶνος τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸν τοῖχο καὶ ἀμέσως εἶπε στὸν ὑπεύθυνο γιατρό·

–Αὐτὸ τὸ κάδρο (ἐννοοῦσε τὸ εἰκόνισμα) κατέβασέ το ἀμέσως ἀπὸ ᾽κεῖ. Δὲν θέλω μόλις γεννηθῆ τὸ παιδί μου νὰ δῆ αὐτὸ τὸ πρᾶμα!

Ἔγινε μία σχετικὴ φασαρία, ἡ γυναίκα ἀγχώθηκε καί, γιὰ νὰ μὴ χειροτερέψουν τὰ πράγματα, οἱ ὑπεύθυνοι δέχθηκαν νὰ κατεβάσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας –κα­κῶς–, μὲ σκοπὸ νὰ τὴν ἀνεβάσουν ἀμέσως μετά.

Ὁ μουσουλμᾶνος ἔμεινε νὰ περιμένη στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς πότε θὰ τελειώση ὁ τοκετός.

Μετὰ ἀπὸ ὧρες βγῆκε ὁ γιατρὸς καὶ τοῦ ἀνακοίνωσε·

–Ἡ γυναίκα σου γέννησε φυσιολογικά. Ἐκείνη εἶναι καλά. Τὸ παιδί σου ὅμως γεννήθηκε τυφλό!

Ὄχι μόνο εἰκόνα τῆς Παναγίας δὲν θὰ δῆ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τίποτε ἄλλο στὸν κόσμο! 
 
[Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα eglimatikotita.gr]