- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ὁμιλίες πρωτάκουστες
 
 7-10-2012
 
 Ἀγαπητοὶ πατέρες, εὐλογεῖτε.

…Τὸν μακαριστὸ Αὐγουστῖνο Καντιώτη τὸν εἶχα ἀκουστά, ἀλλὰ δὲν γνώριζα πολλὰ πράγματα γύρω ἀπὸ τὴν προσωπικότητά του. Ὅμως τώρα τελευταῖα πηγαίνω σὲ κάποιον ἱερέα σὲ μία Ἱερὰ Μονὴ κοντὰ στὴν Δράμα γιὰ ἑσπερινό. Αὐτὸς μοῦ μιλάει συχνὰ γιὰ τὸν μητροπολίτη Αὐγουστῖνο Καντιώτη, γιατὶ τὸν εἶχε γνωρίσει. Ἦταν νομίζω στρατιώτης στὴν Ἀθήνα καὶ ἐκεῖ τὸν γνώρισε. Στὴν συνέχεια ἔγινε δάσκαλος καὶ μετὰ ἱερέας… Ἔτσι ἀκούγοντας τὰ λόγια τοῦ πάτερ Χαράλαμπου πηγαίνοντάς τον στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Μηνᾶ στὴν Περιχώρα Σερρῶν, μοῦ ἔκαναν ἐντύπωση καὶ ἄρχισα νὰ ψάχνω τὰ site ποὺ εἶχαν ὁμιλίες του.

Δὲν ἔχω ὑπολογιστή, ἀλλὰ πηγαίνω στὴν Δημόσια βιβλιοθήκη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ συλλέγω πληροφορίες. Γνωρίζοντάς τον μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ site, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔμεινα ἄναυδος ἀπὸ τὴν ἰσχυρή του προσωπικότητα, τὴν φλογερή του πίστη, τὴν εὐλάβειά του, τὸν πατριωτισμό του, τὴν φιλοπτωχία του, τὴν διάθεσή του νὰ ἀγωνιστεῖ, νὰ διαδόσει, νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο, τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι σὰν τὸ μέλι, νὰ τὸ γευτοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι.

Ἦταν ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλύγιστος καὶ ἀνυποχώρητος στὸ θέμα τῆς Πίστεως. Ἀγαποῦσε ἐκ βάθους ψυχῆς τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἦταν ἐκεῖ στὴν Φλώρινα ἕνας ἀκρίτας γνήσιος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ τῆς πατρίδος μας.

Οἱ ὁμιλίες του θὰ μποροῦσα νὰ πῶ ὅτι ἦταν πρωτάκουστες, εἶχε πλούσιο λεξιλόγιο, ἀλλὰ αὐτὸ νομίζω ποὺ μαγνήτιζε τὸν ἀκροατή, τὸν πιστὸ ποὺ τὸν ἄκουγε, ἦταν ὁ τρόπος ποὺ τὰ διατύπωνε. Εἶχε θέρμη, εἶχε ζέση, εἶχε φλόγα, εἶχε ζωντάνια, εἶχε πνοή, δημιουργοῦσε σεισμὸ μέσα στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν.

Στὶς 28-8-2012 εἶχε κάποιο ἀφιέρωμα ἡ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία γιὰ τὰ 2 χρόνια τῆς κοιμήσεως τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτη. Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ἐκμυστηρευτῶ κάτι. Ἄκουγα ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τὸ ἀφιέρωμα καὶ ἐκείνη τὴν ὥρα ἔγραφα κάτι καί, συγγνώμη, ἀλλὰ ἄνθρωπος εἶναι καὶ ὁ γράφων, ἕνας λυγμὸς μὲ χτύπησε ἀρχικὰ στὴν κοιλιακὴ χώρα καὶ ἔκανε τὰ γόνατά μου νὰ λυγίσουν, στὴν συνέχεια ἀνέβηκε πρὸς τὸν λαιμό μου καὶ ἀπὸ τὶς ἄκρες τῶν ματιῶν μου ἔτρεξαν δάκρυα. Δὲν τὸν γνώρισα ποτέ, ἀλλὰ εἶναι σὰν τὸν γνωρίζω, σὰν νὰ εἶναι κάποιο οἰκεῖο πρόσωπο, ἕνα προσφιλές μου πρόσωπο, ἕνα κομμάτι ἀλλὰ πολυτιμότατο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Σαφῶς ἦταν Ὀρθοδοξότατος.

Εἴθε νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του. Συγγνώμη παρακαλῶ συγγνώμη, ἀλλὰ νομίζω ὅτι σᾶς κούρασα.

Εὐχαριστῶ θερμά.

Εἴθε ἡ Δέσποινα Παρθένος, Ἁγνὴ καὶ Εὐλογημένη Θεοτόκος, μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Πάντες νὰ εἶναι πάντοτε μαζί μας, στὸ διηνεκές. Τὸ σύνθημά μας εἶναι γνωστό, Χριστός - ἐξομολόγηση καὶ Ὀρθοδοξία.                                                              
 
Εὐλογεῖτε
Π.Β.
Comments