- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • Tὸν μῆνα Νοέμβριο 2012 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ γέρ. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν οἱ ἑξῆς.
 • Τὴν Πέμπτη 1-11-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἐπανωμὴ - Θεσσαλονίκης.
 • Τὸ Σάββατο 10-11-2012 τὸ βράδυ ὁ σεβ. μητροπολίτης Ἱεραπύτνης & Σητείας κ. Εὐγένιος ἀπὸ τὴν Κρήτη, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο, ἐτέλεσε τρισάγιο (φωτογραφία).
 • Τὴν Κυριακὴ 11-11-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Κιλκὶς καὶ τὴν Καλαμαριὰ - Θεσσαλονίκης.
 • Τὴν Παρασκευὴ 16-11-2012 οἱ φοιτήτριες τοῦ οἰκοτροφείου Ἁγ. Φιλοθέης Θεσσαλονίκης συνοδευόμενες ἀπὸ τὴν δ. Σοφία Παραστατίδου.

 

Ἔγγραφα - ἄρθρα 
 
Τὸν μῆνα Νοέμβριο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.
 
 • Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 711/Νοέμβριος 2012 φ. τῆς «Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Νὰ προσέξουμε τὴν οἰκογένεια», «Οἱ ἅγιοι ἦταν ὁμολογηταὶ καὶ διαμαρτύρονταν» κ. ἄ. κείμενα.
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πλούσιοι καὶ φτωχοί» (φ. 3-11-2012, σ. 17).
 • Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1784/4-11-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966;), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ε΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἂν εἴμαστε παιδιά του,
  γιατί δὲν τοῦ μοιάζουμε;».
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἂν εἴμαστε παιδιά του, γιατί δὲν τοῦ μοιάζουμε;» (φ. 4-11-2012, σσ. 16-17).
 • Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1785/8-11-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία (τοῦ 1980) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Ταξιαρχῶν καὶ μὲ θέμα «Ὁ ἀόρατος κόσμος τῶν ἀγγέλων».
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Κάποιος κινδυνεύει» (φφ. 9 καὶ 13-11-2012, σ. 17).
 • Ἡ καθημερινὴ ἐφημ. «Δημοκρατία» μαζὶ μὲ τὸ φ. 161(567) τοῦ Σαββάτου 10-11-2012 προσέφερε στοὺς ἀναγνῶστες της καὶ ψηφιακὸ δίσκο ὑπὸ γενικὸ τίτλο «Οἱ ἱστορικὲς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
  Μητροπολίτη Φλωρίνης – Αὐγουστῖνος Καντιώτης ὁ φλογερὸς ἱεροκήρυκας» μὲ ὁμιλίες του καὶ τίτλο «Τὸ κόκκινο θηρίο τῆς Ἀποκάλυψης».
 • Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1786/11-11-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1949) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Η΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ὁ “πλησίον”».
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ “πλησίον”» (φ. 11-11-2012, σσ. 20-21).
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία ἰατρεῖο» (φφ. 15 καὶ
  16-11-2012, σ. 17).
 • Ἡ καθημερινὴ ἐφημ. «Δημοκρατία» μαζὶ μὲ τὸ φ. 167(573) τοῦ Σαββάτου 17-11-2012 προσέφερε στοὺς ἀναγνῶστες της καὶ τὸ γνωστὸ βιβλίο του «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός – Προφητεῖες καὶ Διδαχές».
 • Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1787/18-11-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία (τοῦ 1970) ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Τὸ μικρόβιο τῆς πλεονεξίας».
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ μικρόβιο τῆς πλεονεξίας» (φ. 18-11-2012, σσ. 16-17).
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀφροσύνη τοῦ πλεονέκτου – “Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς”» (φφ. 21 καὶ 22-11-2012, σ. 17).
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου” (Ματθ. 5,14)» (φφ. 23 καὶ 27-11-2012, σ. 17).
 • Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1788/25-11-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία (τοῦ ἔτους 1989) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΓ΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Πῶς θὰ γίνουμε ἄξιοι;».
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πῶς θὰ γίνουμε ἄξιοι;» (φ. 28-11-2012, σσ. 16-17).
 • Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Εὐγενεῖς πόθοι νεότητος – “Πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς…” (Λουκ. 18,22)» (φφ. 29 καὶ 30-11-2012, σ. 17).
 • Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1789/30-11-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία (τοῦ ἔτους 1980) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀπ. Ἀνδρέου καὶ μὲ θέμα «Νὰ προσέξουμε τὴν οἰκογένεια». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» (σ. 1).

 

Ἐκδόσεις
 
Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ τὸ ἔτος 2012 ποὺ λήγει ἡ ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης φρόντισε καὶ ἐκδόθηκαν ἀρκετὲς παλαιὲς ὁμιλίες τοῦ π. Αὐγουστίνου, τόσο σὲ ἀκουστικὴ μορφὴ γιὰ ζωντανὴ ἀκρόασι ὅσο καὶ σὲ ἔντυπη γιὰ ἀνάγνωσι. Σὲ 24 ψηφιακοὺς δίσκους (cds 22ο - 45ο) τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» κυκλοφόρησαν 48 παλαιὰ κηρύγματα, ὅλα τὰ τοῦ ἔτους 1961. Στὴν ἔντυπη μορφὴ τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «ΚΥΡΙΑΚΗ» κυκλοφόρησαν 80 ἄλλα κηρύγματα (φφ. 1716 - 1795) ἀπὸ διάφορα ἔτη. Τὸ μοναστήρι εὐχαριστεῖ ὅσους ἀκροατὰς καὶ συνεργάτες τοῦ μακαριστοῦ γέροντος ἔστειλαν ἀντίγραφα τῶν ἀρχείων τους, παρακαλεῖ δὲ καὶ ὅποιον ἄλλον διαθέτει μαγνητοφωνημένες ὁμιλίες του νὰ μὴν ἀμελήσῃ νὰ κάνῃ τὸ ἴδιο. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νὰ βρῇ τὰ κηρύγματα ποὺ ἐκδίδονται, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ τὸ βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος» (ὁδ. Βασ. Γεωργίου 10 – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868 ἀπὸ 10 π.μ. μέχρι 2 μ.μ.).
 
Ἡ ἱ. μονὴ Λογγοβάρδας Πάρου φρόντισε καὶ κατὰ τὸ 2012 γιὰ τὴν συνέχισι τῆς ἐκδόσεως τῆς «Σπίθας». Ὅποιος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ «Σπίθα» μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνῇ ἢ μὲ τὸ βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος» Φλωρίνης στὴν ἀνωτέρω διεύθυνσι ἢ μὲ τὴ μονὴ Λογγοβάρδας ἀφήνοντας μήνυμα στὸ 22840-21202 ἢ σημείωμα στὸ φὰξ 22840-22476.
 
Στὴν Σερβία κυκλοφορεῖ, σὲ 2α ἤδη ἔκδοσι, μεταφρασμένο τὸ βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ γέροντος π. Αὐγουστίνου «Προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως».
 
Ἐλήφθησαν
 • ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου Χρ. Τρακατέλλη, Ἕνας ἄνθρωπος μιλάει στὸν Θεό, ἔκδ. Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως, Ἀθήνα 2010, σσ. 156.
 • μητρ. Ἀχελώου Εὐθυμίου, Ὁ Θεὸς ὡς ὑπαρκτὸ πρόσωπο, κείμενα καὶ ἐπιμέλεια, ἔκδ. Χρ. Στέγης Καλαμάτας 2011, σσ. 31.
 • μητρ. Ναυπάκτου καὶ ἁγ. Βλασίου Ἱεροθέου, Ἐμπειρικὴ δογματικὴ τῆς ὀρθόδοξου καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη τόμ. Β΄, ἔκδ. Ἱερὰ μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, 2011, σσ. 499.
 • ἐπισκ. Σεραφεὶμ μητρ. Πειραιῶς, Κόσμος· ἐξέλιξις ἢ δημιουργία; Τυχαιότης ἢ ἀπερινόητος σκοπιμότης; Φυσικὴ ἐπιλογὴ ἢ πάνσοφος Θεία Πρόνοια;, Πειραιεὺς 2012, σσ. 254.
 • Θ. Λειτουργία ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου μὲ μετάφραση (βασισμένη στὴν ἑρμηνεία τοῦ Π. Ν. Τρεμπέλα), ἔκδ. ἀδελφότητος θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 2012, μικρὸ σχῆμα (13,7Χ9), σσ. 184.
 • ἱ. μητροπόλεως Πειραιῶς – γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκειῶν, 15ος Κανὼν Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ ἀποτείχισις – Κριτικὴ μελέτη στὸ σύγγραμμα τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ μὲ τίτλο: «Ἡ διαχρονικὴ συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ διακοπῆς μνημονεύσεως Ἐπισκόπου κηρύσσοντος ἐπ᾽ Ἐκκλησίας αἵρεσιν (Ἐκδ. Degiorgio, Τρίκαλα 2012)», Πειραιεὺς Νοέμβριος 2012, σσ. 61.
 • ἱ. μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, Ὁ ὅσιος Γρηγόριος, ἐτησία ἔκδοσις, περίοδος Β΄, τ. 37/2012, σσ. 128.
 • ἱ. μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους, † ἀρχιμ. Εὐσέβιος Βίττης – ἀναφορὰ στὸν ἀγῶνα του καὶ τὴν μαρτυρία του (1927-2009), ἍγιονὌρος 2011, σσ. 40.
 • † π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν· ὁμιλίες ἀπομαγνητοφωνημένες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 199. \
 • † ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη, Ἐμεῖς καὶ ἡ ἀγάπη μας, ἔκδ. ἱ. μονῆς Ὁσ. Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2012, σσ. 101.
 • † ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου Ἰώβ (ἀνάλυση στὸ βιβλίο τοῦ Ἰώβ, τόμ. Α΄ Τὸ δρᾶμα - Ὁ θρῆνος τοῦ Ἰώβ, σσ. 456, καὶ τόμ. Β΄ Οἱ διάλογοι τοῦ Ἰὼβ μὲ τοὺς φίλους του, σσ. 615, ἔκδ. ἱ. μονῆς Ὁσ. Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2010 - 11.
 • ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Εὐθυβούλου, Ὅσιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος [ἔνθεος βίος, ἐπιστολές, ἐμπειρικὴ διδασκαλία καὶ διδαχὴ ἔνεθεης ζωῆς], ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξο Πνευμ. κέντρο Λεμεσοῦ, 2006, σσ. 157.
 • γεροντίσσης Μακρίνης Βασσοπούλου (1921-1995), Λόγια καρδιᾶς, ἔκδ. ἱ. μονῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, Πορταριὰ - Βόλου 2012. σσ. 630.
 • Γεωργίου Θ. Μηλίτση, Ἡ ὁσιομάρτυς ἁγία Παρασκευή, 2012 σσ. 64.
 • Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, Ἀποστάγματα δυνάμεως, ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ, Χίος 2012, σσ. 16.
 • Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, Ἱερὰ μηνύματα ἀπὸ τὸ θεῖο Πάθος καὶ τὸ ἅγιον Πάσχα, Χίος 2012, σσ. 32.
 • Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὶς ἐκτρώσεις – ἀντικειμενικὴ ἐνημέρωση γιὰ ὅσα πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 20122, σσ. 127.
 • Ἐλπιδοφόρα μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἀποκάλυψι, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 32.

Comments