- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Μάιο (γ΄ 10ήμερο), Ἰούνιο καὶ Ἰούλιο (α᾽ 15ήμερο) 2012, οἱ ἐπισκέψεις στὸν τάφο τοῦ ἀειμνήστου ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου ἦταν περισσότερες, ἐνῷ στὴν Κύπρο πραγματοποιήθηκε στὶς 27 Μαΐου ἐκκλησιαστικὸ μνημόσυνο καὶ συνέδριο γι᾽ αὐτόν (βλ. σελ. 8). Τὸ μνῆμα στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν οἱ ἑξῆς.

 • Τὴν Πέμπτη 31-5-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Καρδίτσα. 
 • Τὴν Τρίτη 5-6-2012 ὁ θεοφ. ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο Ἀμυνταίου ἀρχιμ. Σεβαστιανὸ Τοπάλη. 
 • Τὴν Τετάρτη 6-6-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Ναύπλιο συνοδευόμενοι ἀπὸ τοὺς ἀρχιμ. Χρυσόστομο Παπουλέση ἱεροκήρυκα τῆς ἱ. μητροπόλεως Ἀργολίδος, πρωτοπρ. Γεώργιο Φρίμη ἐφημέριο τοῦ ἱ. ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου, καὶ αἰδ. Χρῆστο Ἰωαννίδη ἐφημέριο τοῦ ἱ. ν. Ἁγίας Μαρίνης Νέου Ροϊνοῦ - Ναυπλίου. 
 • Τὸ Σαββάτο 9-6-2012 ὅμιλος ἐκπαιδευτικῶν γυναικῶν τοῦ ἁγιογραφικοῦ κύκλου Δράμας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Ἐλισάβετ Στάθη. 
 • Τὴν Κυριακὴ 10-6-2012 μέλη τοῦ Ὀρθόδ. Ἱεραποστ. Συνδέσμου «Ἅγ. Οἰκουμένιος» ἀπὸ τὰ Τρίκαλα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν διευθύντρια τοῦ συλλόγου κ. Φωτεινὴ Παπαχρήστου. 
 • Τὴν Πέμπτη 14-6-2012, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, στὴν ἑορτάζουσα ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἔγινε τὸ ἀπόγευμα ἀρχιερατικὸς ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ σεβ. μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου καὶ στὸ τέλος λιτανεία γύρω ἀπὸ τὸ καθολικὸ ποὺ κατέληξε μὲ τρισάγιο στὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ κτίτορος. Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε ἀγρυπνία καὶ κατὰ τὴν θ. λειτουργία τὸ λόγο ἐκήρυξε ὁ καθηγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς μὲ θέμα «Ἡ μετάνοια τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου». 
 • Τὸ Σαββάτο 16-6-2012 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὸν Σκοπὸ - Φλωρίνης. 
 • Τὴν Δευτέρα 18-6-2012 ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Μάξιμος. 
 • Τὴν Πέμπτη 21-6-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ὀλυμπιάδα - Χαλκιδικῆς μὲ τὴν γερόντισσα Χρυσοβαλάντου καὶ μέλη τῆς συνοδείας της τοῦ ἱ. κοινοβίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὀλυμπιάδος - Χαλκιδικῆς. 
 • Τὴν Κυριακὴ 1-7-2012 ὁ καθηγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου - Ἑορδαίας ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο κατὰ τὴν θ. λειτουργία καὶ ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος. 
 • Τὴν Δευτέρα 2-7-2012 ὁ αἰδ. Ἀθανάσιος Ἀττάρτ, προϊστάμενος τοῦ ἱ. ναοῦ Χρυσοσπηλαιωτίσσης τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μὲ ἐνορῖτες του ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο. 
 • Τὴν Πέμπτη 5-7-2012 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν Θεσ/νίκη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Παῦλο Πόζογλου ἐτέλεσαν τρισάγιο στὸν τάφο. 
 • Τὴν ἴδια ἡμέρα ὅμιλος ἀπὸ τὸν Βόλο. 
 • Τὴν ἴδια ἐπίσης ἡμέρα ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Θεσσ/νίκη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀρχιμ. Ἄνθιμο Κορομηλᾶ, ἐφημέριο τοῦ ἱ. ν. Ἁγ. Χριστοφόρου Πυλαίας - Θεσσαλονίκης. 
 • Τὸ Σαββάτο 7-7-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Βαρυκὸ - Πτολεμαΐδος. 
 • Τὴν Κυριακὴ 8-7-2012 ὁ αἰδ. Κλεάνθης Παντελῆς μὲ προσκυνητὰς ἀπὸ τὴν Λάρνακα - Κύπρου ἐτέλεσαν τρισάγιο στὸν τάφο. 
 • Τὴν Δευτέρα 9-7-2012 ὁ αἰδ. Ἰωάννης Ἰωάννου μὲ προσκυνητὰς ἀπὸ τὴν ἐνορία Ἁγ. Στυλιανοῦ Λακατάμιας - Κύπρου. 
 • Τὸ Σαββάτο 14-7-2012 ὁ ἱερομ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης μὲ προσκυνητὰς ἀπὸ τὸ Δαπί τῆς ἱ. μητροπόλεως Τριμυθοῦντος - Κύπρου. 


Ἔγγραφα - ἄρθρα 

Τοὺς μῆνες Μάιο (γ΄ 10ήμερο), Ἰούνιο καὶ Ἰούλιο (α᾽ 15ήμερο) 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα. 

 1.  Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 707/Ἰούνιος 2012 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Παιδί, τὸ σπουδαιότερο δῶρο», «Φρίξον, ἥλιε!…» κ.ἄ. 
 2. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερ. ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀγάπη πλατειά – “…Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν…” (Λουκ. 6,35)» (φ. 22-5-2012, σ. 17). 
 3. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Διδάγματα ἀπὸ τὸν Τυφλό» (φ. 23-5-2012, σ. 17).
 4. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς – “Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;” (Μᾶρκ. 8,36-37)» (φφ. 25 καὶ 26-5-2012, σ. 17). 
 5. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἑνότης-Διαίρεσι – “Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς” (Ἰωάν. 17,11)» (φφ. 30, 31-5-2012 καὶ 1-6-2012, σ. 17). 
 6. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1753/3-6-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου – Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ μὲ θέμα «Ὁ ποταμὸς τοῦ Ἰεζεκιήλ (Ἰεζ. 47,1-12». 
 7. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1754/4-6-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1977), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου – Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ μὲ θέμα «Ὁρατὸς καὶ ἀόρατος κόσμος». 
 8. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ ἐνέργειες τοῦ ἁγίου Πνεύματος – “…Καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· Τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι;” (Πρᾶξ. 2,12)» (φφ. 7 καὶ 8-6-2012, σ. 17).
 9. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μεγάλοι αὐτοί, μικρὸς ὁ Χριστός!…» (φ. 9-6-2012, σσ. 16-17). 
 10. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1755/10-6-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Α΄ Ματθαίου (τῶν Ἁγ. Πάντων) καὶ μὲ θέμα «Μεγάλοι αὐτοί, μικρὸς ὁ Χριστός!…». 
 11. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δύο παρατάξεις–“Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽ αὐτόν” (Ἰω. 7,43)» (φφ. 12 καὶ 13-6-2012, σ. 17). 
 12. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁμολογία πίστεως» (φφ. 14 καὶ 15-6-2012, σ. 17). 
 13. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑπάρχουν στιγμές… (οἱ Ἀπόστολοι)» (φ. 16-6-2012, σσ. 16-17). 
 14. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1756/17-6-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1949), τώρα συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β΄ Ματθαίου καὶ μὲ θέμα «Ὑπάρχουν στιγμές… (οἱ Ἀπόστολοι)». 
 15. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Θεία ἡ προέλευσις τῆς Ἐκκλησίας – “Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας…” (Ματθ. 4,18)» (φφ. 19 καὶ 20-6-2012, σ. 17). 
 16. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός!» (φ. 21-6-2012, σσ. 17). 
 17. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Παιδί, τὸ σπουδαιότερο δῶρο!» (φ. 23-6-2012, σσ. 16-17). 
 18. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1757/24-6-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (1984), τώρα συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ θέμα «Παιδί, τὸ σπουδαιότερο δῶρο!». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο. 
 19. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ δημιουργὸς καὶ προνοητὴς Θεός» (φφ. 26 καὶ 27-6-2012, σ. 17). 
 20. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Αἰωνιότης! – “Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;” (Ματθ. 19,16)» (φ. 28-6-2012, σσ. 17). 
 21. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1758/29-6-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1983), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου καὶ μὲ θέμα «Μͺὲ τὸ Θεὸ ἢ χωρὶς τὸ Θεό;».
 22. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μͺὲ τὸ Θεὸ ἢ χωρὶς τὸ Θεό;» (φ. 30-6-2012, σσ. 10-11). 
 23. Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημ. τῆς Πάρου «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἁμαρτία καὶ μετάνοια» (φ. 129/Ἰούν. 2012, σ. 10). 
 24. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1759/1-7-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Στὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν». 
 25. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Στὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν» (φ. 3-7-2012, σσ. 16-17). 
 26. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ “μικρὲς) ἐντολές» (φφ. 4 καὶ 5-7-2012, σ. 17). 
 27. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Ἑλλάδα ἀνάμεσα στὰ κύματα» (φ. 6 καὶ 10-7-2012, σ. 17). 
 28. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δαιμονικὴ μέθη χωρὶς κρασί» (φ. 7-7-2012, σσ. 16-17). 
 29. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1760/8-7-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1960), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ε΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Δαιμονικὴ μέθη χωρὶς κρασί». 
 30. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1761/11-7-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1965), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας καὶ μὲ θέμα «Ὅσο ὑπάρχει καιρός…». Δημοσιεύεται στὸ παρὸν φύλλο τῆς «Σπίθας». 
 31. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὰ δύο θαύματα» (φ. 11 καὶ 12-7-2012, σ. 17). 
 32. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Κύριε, σῶσόν με” (Ματθ. 14,30)» (φ. 13-7-2012, σσ. 16-17). 
 33. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὰ καταστήματα τῆς Βαβυλῶνος» (φ. 14-7-2012, σσ. 16-17). 
 34. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1762/15-7-2012 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ μὲ θέμα «Τὰ καταστήματα τῆς Βαβυλῶνος». Ἐλήφθησαν 

 1. ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Σκόπιμη ἡ ἀσάφεια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (πατερικὴ ὁμιλία), ἀπόδοσις ὑπὸ μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη 2012, σσ. 40.
 2. ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁ προφήτης Ἠλίας (μία τολμηρὴ καὶ ἐξαιρετικὰ ὡραία ὁμιλία), ἀπόδοσις ὑπὸ μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη 2012, σσ. 31. 
 3. saint Nicodemos the Hagiorite, Christian Morality, ed. Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Belmont, Massachusetts U.S.A., April 2012, pp. 616. 
 4. μητροπ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου, Ἑρμηνεία τῶν ψαλμῶν τοῦ Ἑξαψάλμου (Ψαλμ. 3. 37. 62. 87. 102. 142), Δημητσάνα - Μεγαλόπολη 2012, σσ. 111. 
 5. ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου, Τὸ μυστήριο τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. «Σωτήρ», Ἀθῆναι 2012, σσ. 273. 
 6. ἱερομ. Σάββα Ἁγιορείτου, Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας – Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς, ἔκδ. τοῦ Ἱ. Κελλίου «Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου» Κερασιὰ - Ἅγιον Ὄρος 2010, σσ. 72.
 7.  ἱερομ. Κοσμᾶ Δοχειαρίτου, Ὑποτακτικὸν – Ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν μοναζουσῶν, ἐκδ. Ἱ. Κελλίου Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἅγιον Ὄρος 2012, σσ. 336. 
 8. π. Εὐέλθων Χαραλάμπους (1950-2011) – Ὁ φωτισμένος κληρικός, ὁ ἰδανικὸς ἐκπαιδευτικός, ὁ ζηλωτὴς καλῶν ἔργων, ὁ ἄνθρωπος τῆς πίστεως, ὁ θαυμάσιος ἱεραπόστολος, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 223. 
 9. Μαρίου Ν. Δομουχτσῆ θεολόγου - φιλολόγου, Σὲ ποιόν Θεὸ νὰ πιστέψω; ἐκδ. «Σωτήρ», Ἀθῆναι 2012, σσ. 144.


Comments