- Ἐγγὺς ὁ καιρός…

Μία σκιαγράφησι τοῦ τοπίου τῶν ἡμερῶν, πίσω ἀπὸ τὶς εἰδήσεις τῶν μέσων μαζικοῦ ἐπηρεασμοῦ καὶ διαμορφώσεως τῆς κοινῆς γνώμης.

Ἡ ὑπηρεσιακὴ κυβέρνησι Πικραμένου ἀνακοίνωσε –ἐκτὸς ἁρμοδιότητος–, ὅτι ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο οἱ Ἕλληνες θὰ κληθοῦν ν᾽ ἀντικαταστήσουν τὶς ἀστυνομικὲς ταυτότητές τους μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ἐπανέρχεται συγκεκαλυμμένα.

Μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰουνίου καὶ τὴ νέα μνημονιακὴ κυβέρνησι συνεργασίας ἡ οἰκονομικὴ κρίσι στὴν πατρίδα μας ἐντείνεται καὶ φτάνει σὲ ὅρια. Τὰ χαράτσια ἀναστατώνουν πολῖτες, ποὺ ψήφισαν ἀφελῶς μὲ ἄλλες ἐλπίδες. Ὁ λαὸς πληρώνει τὴν ἐπιλογή του.

Μὲ τὴν κάθοδο τοῦ ῥωσικοῦ στόλου διὰ τοῦ Αἰγαίου στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὴ συγκέντρωσι ἐκεῖ πολλῶν δυνάμεων ὁ φόβος ἀναφλέξεως γίνεται μεγάλος. Ὁ κόσμος, ποὺ θέλει τὴν εἰρήνη μόνο γιὰ νὰ ἀπολαμβάνῃ ἡδονές, κρατᾷ τὴν ἀναπνοή του, ἐνῷ στὸ νοῦ ὅσων γνωρίζουν ἔρχονται προφητεῖες.

Μετὰ τὴν Ἑλλάδα, τώρα καὶ ἄλλα μεγάλα κράτη, ὅπως ἡ Ἱσπανία, ἔχουν ἀνάγκη δανεισμοῦ καὶ «σωτηρίας». Καλὰ οἱ πονηροὶ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἱσπανοὶ λοιπὸν εἶνε τεμπέληδες; Εἶνε πλέον φανερὸ ὅτι λειτουργεῖ μηχανισμὸς γιὰ νὰ βρεθοῦν στὸ τέλος χρεωμένοι ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ ν᾽ ἀναζητήσουν ἕνα «σωτῆρα».

Μὲ τὴν διακήρυξι, ὅτι στὸν Ἐπιταχυντὴ Ἀνδρονίων τοῦ CERN ἀνακάλυψαν τὸ μποζόνιο τοῦ Χίγκς, τὸ σωματίδιο «Θεός», ἡ ὕβρις τῆς «ἐπιστήμης» κατὰ τῆς Πίστεως μεγαλαυχεῖ καὶ θρασύνεται. Ἐνημερωμένος καὶ γρηγορῶν ἐπίσκοπος ἀντεπεξέρχεται μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἐμβριθῆ ἐρωτήματα, ἀλλὰ λοιδορεῖται γιὰ τὴν ὁμολογία του ἀνυπεράσπιστος.

Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἔκαναν ἀδιάντροπα «φεστιβὰλ ὑπερηφανείας» στὴ Θεσσαλονίκη μὲ τὴν κάλυψι τοῦ δημάρχου. Ἡ ζέστη καὶ ὁ καύσωνας προσφέρουν νέα ἀφορμὴ γιὰ περαιτέρω γύμνωσι καὶ εὐτελισμὸ τῆς γυναίκας μὲ τὰ σὸρτς ποὺ ἐκθέτουν τώρα πλήρως τὰ σκέλη. Ἡ νεολαία ἐξακολουθεῖ νὰ ξενυχτᾷ καί, ἐνῷ ἄλλοι ἐπαιτοῦν, κάποιοι εὐωχοῦνται. Ἡ ἀσέβεια ἀκόμα καὶ σὲ ἱ. ναοὺς καὶ μοναστήρια ξεπέρασε κάθε ὅριο. Εἶνε αὐτοὶ Χριστιανοί; Τὸ χειρότερο, δὲν ὑπάρχει συνείδησι τῆς ἐκτροπῆς, κάποια συναίσθησι τῆς ἁμαρτίας.

Καὶ ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία τί κάνει; Ὅταν δὲν σιωπᾷ καὶ δὲν ἀδρανῇ, καινοτομεῖ. Ὁ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ καὶ ἐμμόνως ἑτεροδοξῶν οἰκουμενικὸς πατριάρχης πραγματοποίησε ἄλλη μία «ἄψογη» καὶ μεγαλοπρεπῆ ἐπίσκεψι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στὴν Κοζάνη καὶ τὴν Καστοριά, ἐπιδιώκοντας ἑδραίωσι κυριαρχίας ἀλλὰ καὶ προκαλώντας μὲ τὶς δαπάνες τῶν τελετῶν σὲ καιρὸ ὑποτίθεται λιτότητος.

Ἐν τῷ μεταξὺ κάνει τὸ γῦρο τοῦ διαδικτύου ὁ φρικιαστικὸς ἀποκεφαλισμὸς νεαροῦ πρώην μουσουλμάνου λόγῳ τοῦ ὅτι βαπτίσθηκε Χριστιανός. Στὶς ἡμέρες μας ἄλλοι μαρτυροῦν καὶ ἄλλοι προδίδουν, ἄλλοι ἀρνοῦνται τὸ δαιμονικὸ Κοράνιο καὶ ἄλλοι τὸ προσφέρουν ὡς πολύτιμο δῶρο, ἄλλοι τρυφοῦν καὶ ἄλλοι στεροῦνται. Ὑπάρχουν οἰκογενειάρχες ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὶς πόλεις καὶ προσπαθοῦν νὰ στήσουν τὸ σπιτικό τους μακριὰ ἀπὸ τὸ ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα καὶ τὴν ἐξάρτησι τῶν σοῦπερ - μάρκετ.

Ποιός θὰ μᾶς κηρύξῃ μετάνοια; Ποιός θὰ μᾶς ξυπνήσῃ ἀπὸ τὴ νάρκη;
Comments