- ΤΟ INKA ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Δὲν μᾶς ἔφταναν ἡ κατάργηση καὶ μείωση τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, αὐξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων καὶ αὐξήσεις στὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα ἀπὸ ἔγκριτες ἐφημερίδες, καὶ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο, ἡ κυβέρνηση προωθεῖ δύο μέτρα, σὺν τοῖς ἄλλοις πολυέξοδα γιὰ τὸ κράτος:

1ο. Θέλει νὰ ἀντικαταστήσει τὴν Ταυτότητα μὲ τὴν «κάρτα πολίτη», ποὺ πολὺ σωστὰ ἔχει χαρακτηριστεῖ Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτη, ἡ ὁποία μάλιστα δὲν ἔγινε δεκτὴ στὴν Ἀγγλία, λόγῳ μεγάλου καὶ ἄσκοπου κόστους καὶ τῶν ἀντιδράσεων γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων.

Αὐτὴ ἡ κάρτα προγραμματίζουν νὰ ἐνημερώνεται μὲ κάθε ἀλλαγὴ στὴν οἰκονομικὴ κατάσταση (ἀκίνητα, κινητὲς ἀξίες, λογαριασμοί, ὀφειλές), οἰκογενειακὴ κατάσταση, κατάσταση ὑγείας (φάρμακα, εἰσαγωγὲς σὲ νοσοκομεῖα, κληρονομικὸ ἱστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ. Ὅλα τὰ προηγούμενα θὰ ἐμφανίζονται σὲ «ἑνιαῖα ὀθόνη». Ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἴδιος κάτοχος «θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση στὰ στοιχεῖα του ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο» - λὲς καὶ δὲν τὰ ξέρει. Θὰ ἔχει ὅμως καὶ τὸ κράτος πρόσβαση καὶ μάλιστα σὲ τομεῖς ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἐπιτρέπεται.

Ἐννοεῖται ὅτι πρόσβαση θὰ «ἀποκτήσουν» ὅλοι οἱ μεγάλοι προμηθευτὲς (πολυεθνικές, ἀσφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικὰ κέντρα, πολυκλινικές, ἰδιωτικὰ γραφεῖα «εὕρεσης ἐργασίας», ἐνοικίασης ἐργαζομένων, εἰσπρακτικὲς) καὶ βέβαια οἱ χάκερς. Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ διαδίκτυο εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα διάτρητο· φυτίλια συννεφάκια.

2ο. Θέλει νὰ ἐπιβάλλει ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλες τὶς συναλλαγὲς τὴν «κάρτα τῶν συναλλαγῶν», ποὺ καὶ αὐτὴ ἔχει χαρακτηριστεῖ Χαφιὲς τοῦ Καταναλωτῆ, καὶ αὐτὴ δὲν ἔγινε δεκτὴ οὔτε κἂν ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο ἐπίτροπο τῆς φορολογίας τῆς ΕΕ. Τὴ δεύτερη κάρτα ἐπιδιώκουν νὰ τὴν ἔχει συνέχεια ὁ καταναλωτὴς (ἀπὸ ποιά μέχρι ποιά ἡλικία ἆραγε;) γιὰ νὰ καταγράφεται ἡ κάθε συναλλαγή: τὸ προϊὸν ἢ ἡ ὑπηρεσία, ὁ χρόνος καὶ ἡ χρηματική της ἀξία.

Εἶναι προφανὲς ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, καὶ ἐπειδὴ κάθε προϊὸν διαθέτει μπὰρ-κὸντ –μὲ μία ἀναγωγὴ στὰ προϊόντα ποὺ ἀγοράζει– θὰ εἶναι γνωστὰ τὰ πάντα ἀνεξαιρέτως, γιὰ τὸν πολίτη - καταναλωτή: Οἱ συνήθειές του, τὰ πιστεύω του, ἡ σεξουαλική του ζωή, ἡ ὑγεία του κλπ. Μὲ αὐτὲς τὶς ὑποχρεωτικὲς κάρτες οὐσιαστικὰ δρομολογοῦν νὰ καταργηθεῖ τὸ Τραπεζικὸ Ἀπόρρητο, τὸ Ἰατρικὸ Ἀπόρρητο, καὶ γενικὰ κάθε εἴδους ἀπόρρητο στὴν ἰδιωτικὴ ζωή, θὰ ἑνοποιηθοῦν ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ.) καὶ θὰ μετατραπεῖ ὁ πολίτης σὲ ἕναν ἀνθρωποαριθμό.

Τὸ ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ὅτι δὲν θὰ δεχτεῖ τὸν Μεγάλο Ἀδελφό, δὲν ἔχει νὰ διαπραγματευτεῖ καὶ νὰ διαβουλευτεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ πολίτη - καταναλωτῆ, καὶ καταδικάζει ἀπερίφραστα τὰ προτεινόμενα μέτρα. Καλεῖ ὅλες τὶς ὀργανώσεις πολιτῶν, τοὺς συνδικαλιστικοὺς καὶ τοὺς ἐπιστημονικοὺς φορεῖς καὶ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα γιὰ νὰ μὴν περάσει τὸ φακέλωμα.

Τὸ ΙΝΚΑ θὰ χρησιμοποιήσει κάθε νομικὸ μέσο, ἀλλὰ καλεῖ ἀπὸ τώρα τοὺς πολῖτες σὲ ἑτοιμότητα ἂν χρειαστεῖ, γιὰ νὰ μὴν παραλάβουν τέτοιες κάρτες, μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου...
Comments