- ΚΑΖΙΝΟ

Πολλοὶ στὴν Φλώρινα νόμισαν ὅτι γιὰ τὴν περιοχή τους τὸ ζήτημα τοῦ καζῖνο εἶχε λήξει. Δὲν ἦταν ὅμως ἔτσι. Κάποιοι ἄλλοι ἔχουν λόγους νὰ τὸ ἐπαναφέρουν, καὶ νάτο πάλι στὸ προσκήνιο. Δὲν ἔφταναν ὅλα τἄλλα, ἦρθε τώρα κι αὐτό. Φαίνεται ὅτι εἶνε ἐκεῖνο ποὺ ἔλειπε γιὰ νὰ συμπληρωθῇ ἡ «εὐτυχία» μας.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει οἱ ἐπιχειρηματίες εἶνε φυσικὸ νὰ κοιτάζουν τὸ συμφέρον τους· ὁ νηφάλιος πολίτης ὅμως, ποὺ θὰ σηκώσῃ τὸ βάρος τῶν ἐμπνεύσεων καὶ τῶν δραστηριοτήτων τους, καλὸ εἶναι νὰ πληροφορῆται μερικὰ ἐξακριβωμένα στοιχεῖα, ποὺ συνήθως ἀποσιωπῶνται καὶ ἀγνοοῦνται.

Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ θὰ παρατεθοῦν μερικὲς τέτοιες χρήσιμες πληροφορίες, ποὺ προσφέρονται γιὰ ἐνημέρωσι τῆς κοινῆς γνώμης.
 
 
 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 
Συνταρακτικὰ στοιχεῖα ἔφερε στὴν ἐπικαιρότητα ἡ ἐφημερίδα «Herald Sun» τῆς Μελβούρνης (2009) γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν καθημερινὰ στὸ καζίνο Crown καὶ στὴν πλειοψηφία τους παραμένουν ἄγνωστα.

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, στὸ χῶρο τοῦ καζίνου λαμβάνουν χώρα αὐτοκτονίες, θάνατοι ἀπὸ ὑπερβολικὴ δόσι ἡρωίνης, σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις, καυγάδες καὶ ἄλλες ἐγκληματικὲς ἐνέργειες, ποὺ ἄρχισαν νὰ προβληματίζουν τὴν ἀστυνομία καὶ τὴν κυβέρνησι.

Ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι καταγεγραμμένα μὲ κάθε λεπτομέρεια στὸ ἡμερολόγιο περιστατικῶν τῶν Πρώτων Βοηθειῶν, τὰ ὁποῖα ἡ ἐφημερίδα κατάφερε νὰ πάρη καταφεύγοντας στὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία ἐλευθέρας διακινήσεως πληροφοριῶν (Freedom Of Information).

Μεταξὺ ἄλλων τὰ στοιχεῖα ἀναφέρουν, ὅτι ἡ ὑπηρεσία Πρώτων Βοηθειῶν ἔχει κληθῆ γιὰ 5 καυγάδες, 48 ἐγκληματικὲς ἐπιθέσεις, ἐπιθέσεις μὲ μαχαίρια, 2 σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις καὶ γιὰ ἄλλα ἐπείγοντα περιστατικά.

Παραλλήλως, γιατροὶ καὶ ἀρκετὲς ὀργανώσεις ποὺ βοηθοῦν ἄτομα μὲ αὐτοκτονικὲς τάσεις ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὰ ἄτομα ποὺ αὐτοκτονοῦν στὸ συγκρότημα τοῦ καζίνο.

Ἀπὸ τὸ Αὔγουστο τοῦ 2007 ἕως τὸν Αὔγουστο τοῦ 2009, ἄνδρες τῶν Πρώτων Βοηθειῶν κλήθηκαν στὸ Crown 881 φορές, γιὰ 149 διαφορετικὰ εἴδη περιστατικῶν, συμπεριλαμβανομένων καὶ περιστατικῶν μὲ ἔγκυες γυναῖκες ποὺ ἀπέβαλαν ἢ γέννησαν πρόωρα.

Ἡ σχετικὴ ἔκθεσι γεγονότων δείχνει ἀκόμα, ὅτι ἡ ὑπηρεσία Πρώτων Βοηθειῶν ἐκλήθη μία φορὰ γιὰ κάποιον ποὺ «ἔπεσε» ἀπὸ ὕψος ἔξι μέτρων, περιστατικὸ ποὺ δηλώθηκε ὡς «ἀπόπειρα αὐτοκτονίας».

Ἀναφερόμενος στὸ θέμα, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ συνδικάτου ἐργαζομένων Πρώτων Βοηθειῶν τόνισε, ὅτι μέλη τοῦ συνδικάτου ὁμολογοῦν ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὶς αὐτοκτονίες στοὺς χώρους τοῦ καζίνο.

Οἱ αὐτοκτονίες, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, σχετίζονται τόσο μὲ τὸν τζόγο ὅσο καὶ μὲ τὴν χρῆσι ναρκωτικῶν οὐσιῶν.

Ἐξάλλου, ὀργάνωσις ποὺ βοηθᾶ τηλεφωνικῶς τὰ ἄτομα μὲ αὐτοκτονικὲς τάσεις, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος πιστεύουν ὅτι στοὺς χώρους τοῦ καζίνου Crown κάθε ἑβδομάδα λαμβάνει χώρα μία αὐτοκτονία! 
 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
Μια ἔρευνα ποὺ διενεργήθηκε στὶς Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς ἀπὸ τὸ 1977 ἕως τὸ 1996 ἐξετάζοντας 3.165 κοινότητες τῆς Ἀμερικῆς κατέληξε στὸ τρομακτικὸ συμπέρασμα, ὅτι σὲ ὅσες πόλεις ἀνοίγει ἕνα καζίνο παρουσιάζονται σοβαρὰ προβλήματα ἐγκληματικότητος!

Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ ἔρευνα ἀπέδειξε ὅτι στὶς περιοχὲς μὲ καζίνο οἱ ληστεῖες αὐξήθηκαν 136%, οἱ ληστεῖες αὐτοκίνητων 78%, οἱ διαρρήξεις 50%, οἱ κλοπὲς 38%, οἱ βιασμοὶ 21% καὶ οἱ δολοφονίες 12%.

Τὴν ἔρευνα διεξήγαγαν ὁ καθηγητὴς τοῦ πανεπιστημίου τῆς πολιτείας τῆς Γεωργίας κ. David B. Mustard μὲ τὸν καθηγητὴ Earl Grinols τοῦ πανεπιστημίου Baylor.

Στὶς 26 Ἰανουαρίου τοῦ 2000 ἕνας παίκτης τοῦ καζίνο στὴν πόλι Ντιτρόιτ τῆς Ἀμερικῆς αὐτοκτόνησε μέσα στὸ χῶρο τοῦ καζίνο χρησιμοποιώντας τὸ ὑπηρεσιακό του περίστροφο. O ἀστυνομικὸς Solomon Bell, 38 ἐτῶν, ἔχασε σὲ στοιχήματα 15 μὲ 20 χιλιάδες δολλάρια πρῶτα στὸ καζίνο MGM Grand Detroit καὶ ἔπειτα στὸ Motor City τῆς ἰδίας πόλεως. Στὴ συνέχεια, ἀφοῦ ἔχασε 3.500 χιλιάδες δολλάρια στὸ τραπέζι τοῦ blackjack ἔθεσε τέρμα στὴ ζωή του μὲ ἕνα πυροβολισμὸ στὸ κεφάλι.

Ἔκθεσι ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Ἐπιδράσεως τοῦ Τζόγου ἀναφέρει ὅτι 5 ἑκατομμύρια Ἀμερικανοὶ εἶναι παθολογικὰ ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὸ τζόγο καὶ 15 ἑκατομμύρια βρίσκονται σὲ κίνδυνο νὰ ἐξαρτηθοῦν. Μία δεύτερη ἔρευνα ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Ἐρεύνης ἀναφέρει ὅτι οἱ παθολογικὰ ἐξαρτημένοι τζογαδόροι εἶναι πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὸ νὰ διαπράξουν ἐγκλήματα, νὰ δανειστοῦν ὑπέρογκα ποσά, νὰ καταστρέψουν τὶς σχέσεις τους καὶ νὰ αὐτοκτονήσουν.

Τόσο στὸ Las Vegas ὅσο καὶ στὸ Atlantic City –πόλεις μὲ τὰ μεγαλύτερα καζίνο– οἱ αὐτοκτονίες εἶναι κάτι τὸ συνηθισμένο, κάτι τὸ καθημερινό, ἂν σκεφτῆ κανεὶς ὅτι μέσα σὲ διάστημα 8 ἡμερῶν ἔγιναν 3 αὐτοκτονίες λόγω τῶν ὑπέρογκων ποσῶν ποὺ χάθηκαν στὰ τραπέζια τους.

Τὰ κέρδη φυσικὰ τῶν ἐπιχειρηματιῶν τῶν καζίνο εἶναι πολὺ μεγάλα. Μέσα σὲ διάστημα ἑνὸς μόνο χρόνου τὸ νέο καζίνο τοῦ Detroit εἶχε κέρδη 1 ἑκατομμυρίου δολλαρίων. Ἐδῶ θὰ πρέπη νὰ προσθέσουμε ὅτι οἱ παῖκτες τοῦ καζίνου προέρχονται συνήθως ἀπὸ τὰ κατώτερα οἰκονομικὰ στρώματα τῆς κοινωνίας –ἐργάτες, φτωχοὶ ἄνθρωποι, συνταξιοῦχοι, ἀνεργοι– οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουν νὰ φτειάξουν τὴν τύχη τους καὶ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ φτώχεια τοὺς ποντάροντας ὅ,τι ἔχουν καὶ δὲν ἔχουν. Οἱ καταστρεπτικὲς συνέπειες ὅμως εἶναι πολὺ ὀδυνηρὲς τόσο γιὰ τοὺς ἰδίους ὅσο καὶ γιὰ τὶς οἰκογένειές τους. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅλα τὰ παιχνίδια τῶν καζίνο ἐλέγχονται μὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς καὶ εἶναι προγραμματισμένα ἔτσι ὥστε καθημερινὰ νὰ κερδίζεται ἕνα προκαθορισμένο ποσό, ὥστε τὸ καζίνο νὰ εἶναι πάντα κερδισμένο.

Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ παρουσία ἑνὸς καζίνο στὴν περιοχὴ ἐπιφέρει οἰκονομικὴ ἀνάπτυξι· ἀλλὰ ἂν κανεὶς ἐξετάση τὸ θέμα πιὸ προσεκτικά, θὰ διαπιστώση ὅτι οἱ παράπλευρες οἰκονομικὲς ἀπώλειες εἶναι πιὸ πολλές. Ἀπαιτοῦνται περισσότεροι ἀστυνομικοὶ προκειμένου νὰ ἀποτρέπουν ἐγκληματικὲς ἐνέργειες ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ τζόγο. Τὰ χρήματα συσσωρεύονται στὶς τσέπες τῶν ἐπιχειρηματιῶν τῶν καζίνο καὶ ἀπομυζοῦν ἀπὸ τὴν περιοχὴ ὄχι μόνο τὶς οἰκονομίες φτωχῶν οἰκογενειῶν, ἀλλὰ καὶ κάθε ἴχνος ἐλπίδας γιὰ τὸ μέλλον, μιᾶς καὶ τοὺς ὠθοῦν νὰ καταφεύγουν σὲ δανεισμό, σὲ τοκογλύφους καὶ ἕνα σωρὸ καλοθελητὲς οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ σειρὰ τους εἶναι ἕτοιμοι νὰ «βοηθήσουν» τὴν ὥρα τῆς ἀνάγκης.

Ὁ τζόγος εἶναι μία ἀρρωστημένη βιομηχανία ἡ ὁποία ἐπιτείνει τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα μετατρέποντας τὸν καθένα καὶ τὸ καθετὶ σὲ ἐμπόρευμα. Εἶναι μία βιομηχανία ποὺ ἀπευθύνεται στὰ κατώτερα ἔνστικτα τοῦ ἀνθρώπου καὶ μία ἀπόδειξι ὅτι ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει καζίνο ἔχει χαθεῖ κάθε ἴχνος ὑγιοῦς πολιτισμοῦ.