- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

«Χαρὰ καὶ παρηγορία μας» 

Η.Π.Α. 6-1-2012
Λίαν σεβαστὲ καὶ ἀγαπητέ μας ἅγιε καθηγούμενε πάτερ Χρυσόστομε,
Εὐλογεῖτε!
 
 
Μετὰ χαρᾶς ἀποστέλλομε τὸν ἑόρτιον χαιρετισμὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν μας διὰ τὴν συμβολήν σας εἰς τὴν διακονίαν μας εἰς τὴν ἐνορίαν μας. Εὐχαριστοῦμε διὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς «Σπίθας». Ἡ γραμμή σας εἶνε ἡ χαρὰ καὶ ἡ παρηγορία μας.
Εἴθε καὶ κατὰ τὸ Νέον Ἔτος 2012 νὰ συνεχίσετε τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν πνευματικὴν προσφορὰν πρὸς τὰ τέκνα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ εἰς ἡμᾶς προσωπικῶς.
Εὐλογημένον τὸ Νέον Ἔτος!
 
[πρωτοπρ. Ἀστέριος Γεροστέργιος]
Τὰ ὀλίγα αὐτὰ χρήματα εἶνε ἐλαχίστη συμβολὴ εἰς τὸ ἔργον σας.
 

 
«Γιὰ νὰ μὴ σιγήσουν κάποιες φωνές» 
 
Κατερίνη 17.02.12
Πρὸς τὸ Περιοδικὸν «Χριστιανικὴ Σπίθα»
Ἱ. Μονὴ Λογγοβάρδας
844 00 ΠΑΡΟΣ
 
 
Σᾶς στέλνω, μέσῳ ΕΛ.ΤΑ. Λιτοχώρου 20,0 EUR γιὰ νὰ ΜΗ ΣΙΓΗΣΟΥΝ, σὲ χαλεποὺς καιρούς, κάποιες φωνές.
«Ἡ ἀποστασία τῆς Εὐρώπης» στὸ τεῦχος Δεκεμβρίου 2011, ἀπὸ τὸ 1949 (!), ἦταν συγκλονιστικό.
 
Κωνσταντῖνος Ε. Οἰκονόμου
τοπογράφος - ὑπομηχανικὸς 
 
Νοσταλγῶ τὶς ἀνεπανάληπτες ἐκδρομὲς 
 
(ἀπὸ ἐπιστολὴ φοιτητρίας πρὸς τὸ γνωστὸ φοιτητικὸ περιοδικὸ «Ἡ Δράση μας»· τ. 495/Ἰαν. 2012, σ. 32)
 
Ἀγαπητό μου περιοδικό,
…Νοσταλγῶ τὶς ἀνεπανάληπτες ἐκδρομές…, μὲ ἀπρόσμενες ἐκπλήξεις ὅπως ἐκείνη: «Φλώρινα, Φυλάκιο Νίκης, Πρέσπες, Βροντερό!
 
Στὴ Φλώρινα, ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης μᾶς φιλοξένησε πολὺ πατρικά. Στὴ συνέχεια κάλεσε μπροστὰ τὶς φίλες μας ἀπὸ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, δηλαδὴ …τὶς μισές! Ἡ χαρά του ἦταν ἀπερίγραπτη. Ρωτοῦσε τὴν καθεμιά: «Πόσα ἀδέλφια ἔχεις;» καὶ τὴν εὐλογοῦσε. Ξαφνικὰ ξέσπασε, μὲ τὸ γνωστό του μαχητικὸ ὕφος, σὲ ὕμνο γιὰ τὴν πολύτεκνη ὀρθόδοξη οἰκογένεια. Τὰ λόγια του ρίζωσαν βαθιὰ μέσα μας γιὰτὴν εὐλογία, τὴ θυσία, τὴν ἀναγκαιότητα καὶ τὴν προσφορὰ στὸν τόπο μας τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας…!
 
Μὲ τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μου
Π. Σ. 

 
Τὸ μήνυμα 
 
Μὴ θλίβεσαι καὶ ἀπιστεῖς
γιὰ τὴν ἁγία Πόλι,
ἡ προσδοκία ἔρχεται
γιὰ νὰ χαροῦμε ὅλοι. 

Εἶν᾽ ἐντολὴ ἀπ᾽ τὸν Θεὸ
νὰ μᾶς δοθῆ ἡ Πόλη,
τὸ λένε οἱ προφῆτες μας
καὶ τὸ γνωρίζουν ὅλοι. 
Μὴ χάνεις τὴν ἐλπίδα σου
θὰ ζήσης τ᾽ ὄνειρό σου·
κάνε λιγάκι ὑπομονή,
θὰ γίνη στὸν καιρό σου. 

Στὴ Βασιλεύουσα ξανὰ
ἡ Ἥλιος θ’ ἀνατείλη
καὶ μέσα στὴν Ἁγια-Σοφιὰ
θ᾽ ἀνάψη τὸ καντήλι. 

Στὴν Καλλιόπη Δόλια
Ἀπὸ τὴν ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ ἀριθ. φύλ. 695.
Βλέπε στὸ βιβλίο «Οἱ προφῆτες μᾶς ἀποκαλύπτουν…», ἐκδ. «Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ», Ἅγιον Ὄρος
Α. Μ. Ἁγιορείτης