- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ


Ἀρχιερατικὴ εὐλογία 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

     Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον
     Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας 
     Ἀρχιμ. Χρυστόστομον Ν. Πῆχον 
     Πάρον. 

Πανοσιολογιώτατε, 

Διὰ τῆς παρούσης ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς ἐκφράσω ἀπὸ μέρους τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Ἀθανασίου τὰς θερμὰς εὐχαριστίας του διὰ τὴν ἀποστολὴν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ τοῦ περιοδικοῦ «Χριστιανικὴ Σπίθα», τοῦ ὁποίου ἡ μακρὰ καὶ ἱστορικὴ προσφορά του ἔχει καταγραφεῖ εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας.

Σᾶς μεταφέρω τὰ συγχαρητήρια καὶ τὰς εὐχὰς τοῦ Πανιερωτάτου διὰ τὴν συνέχισιν τῆς πολυτίμου αὐτῆς ἐκδόσεως. 

Μετὰ σεβασμοῦ 
Σταῦρος Ὀλύμπιος 
Διευθυντὴς 
Γραφείου Ποιμαντικῆς Διακονίας 

Ἱερὰ Μητρόπολις Λεμεσοῦ 
11 Ὀκτωβρίου 2012 

――― ⃟ ――― 


Ἀγωνία καὶ θλῖψι 
Melbourne 14-10-2012 (Μελβούρνη) 

Σεβαστοὶ ἅγιοι πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας,
ἀσπάζομαι τὴν Δεξιά σας. 

Στέλνω τὰ χρήματα γιὰ τὴν ἐτήσια συνδρομὴ γιὰ τὸ περιοδικὸν «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» – γιὰ ἔτος 2011 - 2012 καὶ 2013.

Σεβαστοὶ πατέρες παρακολουθώντας αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερα στὴν Ἑλλάδα μὲ πολλὴ ἀγωνία καὶ θλίψη εὐχόμεθα στὸν Κύριόν μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ μὲ τῆς δικές σας προσευχὲς νὰ σώσει τὴν Πατρίδα μας καὶ τὸ Ἔθνος μας γιὰ νὰ ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες.

Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία μας νὰ βοηθήσουν γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ Θεὸ καὶ στὶς ρίζες μας.

Σᾶς εὔχομαι ἐπίσης ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ εὐλογεῖ τὴν Ἱερὰν Μονὴ Λογγοβάρδας καὶ νὰ ἐνισχύει τὸ Ἱεραποστολικὸ ἔργο σας. 

Σᾶς γράφω μὲ ἀγάπη Χριστοῦ 
ἀσπάζομαι τὴν Δεξιά σας 
Κωνσταντῖνος Νούσης

Comments