- ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρὸς τὴν καγκελλάριον τῆς Γερμανίας καν Ἀγγελικὴν

Ἐξοχοτάτη, 

Δὲν ἔχω τὴν ψευδαίσθηση ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ θὰ φθάσει ποτὲ στὰ χέρια σας. Ἂν ὅμως τύχει καὶ φθάσει, ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ τὸ ἀπορρίψετε ἢ νὰ τὸ χλευάσετε. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἔχει σημασία γιὰ τὸν γράφοντα, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι παρὰ ἕνας ἄσημος πολίτης μιᾶς χώρας, τῆς ὁποίας κάποιοι δικοί σας δημοσιογράφοι βάλθηκαν νὰ βρίζουν ὅλους τοὺς κατοίκους ὡς διεφθαρμένους, χαραμοφάηδες καὶ τεμπέληδες. Κι ἂς δουλεύουν 40% περισσότερο ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ΟΟΣΑ, ποὺ χρησιμοποίησε τὸ BBC. 

Ἐφημερίδες τῆς χώρας σας, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀντικειμενικότητα, φιλοξένησαν δυσφημιστικὰ ἄρθρα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ θὰ τὰ ζήλευε καὶ ὁ ἀλήστου μνήμης πατριώτης σας Γιόζεφ Γκέμπελς, δεξὶ χέρι τοῦ ἐπίσης πατριώτη σας Ἀδ. Χίτλερ!…

Ἀλλὰ ἂς τ᾿ ἀφήσουμε αὐτὰ κι ἂς ἐκθέσουμε μιὰν ἀλήθεια, ὄχι ὅπως τὴν ἀποσιωποῦν σκοπίμως τὰ κατὰ παραγγελίαν δημοσιεύματα. Ὅμως πρὶν σᾶς ὑπενθυμίσω τὴν ἀλήθεια αὐτή, δὲν μπορῶ νὰ παραβλέψω τὸ θράσος τοῦ ὑπουργοῦ σας ἐξωτερικῶν κ. Βεστερβέλλε, ὁ ὁποῖος μὲ ὕφος ἀλαζονικό, καθαρὰ τευτονικό, εἶπε: «Δὲν τίθεται πλέον θέμα Γερμανικῶν ἀποζημιώσεων πρὸς τὴν Ἑλλάδα». Αὐτὰ εἶπε, τὰ νομικῶς λίαν ἀμφισβητήσιμα καὶ πρὸ παντὸς προσβλητικότατα τῆς μνήμης τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων τῶν ἀπερίγραπτων θηριωδιῶν, ποὺ μὲ ναζιστικὸ φανατισμὸ διέπραξαν στὴν Ἑλλάδα οἱ γονεῖς καὶ οἱ παπποῦδες σας, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀκόμη ζοῦν καὶ διαφεντεύουν τὴ λεγόμενη Γερμανικὴ Δημοκρατία.

Καὶ τώρα ἡ ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια.
Γνωρίζουμε ὅτι σεῖς, κα Ἀγγελική, γεννηθήκατε ἀπὸ πατέρα διαμαρτυρόμενο πάστορα στὴν κομμουνιστικὴ Ἀνατολικὴ Γερμανία. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζετε τουλάχιστον τὴν ἱστορία τῶν τελευταίων 80 χρόνων τῆς πατρίδας σας. Ἑπομένως δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἔχετε ἀκούσει γιὰ τὶς ἀπερίγραπτες βαρβαρότητες τῶν ὁμογενῶν σας στὴν πατρίδα μας κατὰ τὰ ἔτη 1941-1945. Δηλαδὴ σὲ μιὰ χώρα ποὺ ἤθελε νὰ παραμείνει ἔξω ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1940-1941…, ποὺ δὲν σᾶς ἐπιτέθηκε οὔτε σᾶς προκάλεσε οὔτε σᾶς ἔβλαψε ποτέ. Σὲ μιὰ χώρα ποὺ ἡ μεγάλη καὶ πλούσια σήμερα χώρα σας ὀφείλει μέρος τοῦ μεγαλείου της, ἀφοῦ καὶ ἡ καταπληγωμένη Ἑλλάδα στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών της συνέβαλε στὴν ἀνάκαμψη τῆς ἐρειπωμένης, μετὰ τὴν ἧττα της στὸν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, Γερμανίας. Κι ἂς εἶχε ὑποστεῖ ὁ λαός μας ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες σας διώξεις, φόνους, ληστεῖες, ἐκτελέσεις, ἀπαγχονισμούς, ἀρχαιοκαπηλεῖες… Κι ἂς μᾶς εἴχατε πάρει καὶ τὸ ἀναγκαστικὸ κατοχικὸ δάνειο ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Ἕνα δάνειο ποὺ μὲ ἐλάχιστο ἐπιτόκιο 3% ἡ ὀφειλὴ ὑπολιγίσθηκε σὲ 32 δὶς δολλάρια μὲ σημερινὴ ἀγοραστικὴ ἀξία. (Κατ᾿ ἄλλους ὑπερβαίνει τὰ 54 δὶς Εὐρώ, ἄνευ τόκων). Τὸ ἀναγκαστικὸ ἐκεῖνο δάνειο εἶχε ὑπογραφεῖ ἀπὸ τὸν τότε πληρεξούσιο ὑπουργὸ Κονσταντὶν φὸν Νοϊρὰθ καὶ τὸν διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Καὶ αὐτὸ τὸ δάνειο, ἂν δὲν τὸ ξέρετε εἶναι εὐκαιρία νὰ τὸ μάθετε, δὲν παραγράφεται! Διότι ἐπίσημα διακρατικὰ δάνεια δὲν παραγράφονται. Γιατί λοιπὸν κάνει πὼς τὸ ἀγνοεῖ ὁ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργός σας; Τόση ἄγνοια ἔχουν αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ ἐμφανίζονται ὡς ἡγήτορες τῆς Εὐρώπης, ἀμύντορες τῆς Δημοκρατίας καὶ ἰσχυροὶ στυλοβάτες τῆς χώρας σας;

Θὰ σᾶς θυμίσω καὶ κάτι ἄλλο. Τὴ συνέντευξη τοῦ Γερμανοῦ Καθηγητῆ Οἰκονομικῆς Ἱστορίας τοῦ London School of Economics κ. Albrecht Ritschl (Ἄλμπρεχτ Ρίτσλ), ποὺ ἔδωσε τὸν περασμένο χρόνο στὸ γερμανικὸ περιοδικὸ «Der Spiegel». Εἶπε ὁ εἰλικρινὴς αὐτὸς οἰκονομικὸς ἐπιστήμων καὶ συμπατριώτης σας μεταξὺ ἄλλων: «Τὸ οἰκονομικό μας θαῦμα (ΣΣ τῆς Γερμανίας) ἔγινε δυνατὸ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ δὲν ἀναγκαστήκαμε νὰ πληρώσουμε ἀποζημιώσεις (…). Τὸ ὅτι ἡ Γερμανία πραγματοποίησε τὸ θαῦμα της στὶς πλάτες ἄλλων Εὐρωπαίων δὲν τὸ ἔχουν ξεχάσει οἱ Ἕλληνες. Οἱ Ἕλληνες ξέρουν τὰ ἐχθρικὰ ἄρθρα καὶ γνῶμες στὰ γερμανικὰ ΜΜΕ πολὺ καλά. Ἂν ἡ διάθεση τῶν Ἑλλήνων γίνει πολὺ πιὸ ἐπιθετική, μπορεῖ νὰ ἀναβιώσουν οἱ παλιὲς διεκδικήσεις, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἂν ἡ Γερμανία ποτὲ ἀναγκαστεῖ νὰ πληρώσει “θὰ μᾶς πάρουν καὶ τὰ σώβρακα”. Θὰ ἔπρεπε ἀντίθετα νὰ εἴμαστε εὐγνώμονες νὰ ἐξυγιάνουμε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ λεφτά μας. Ἂν ἐμεῖς ἐδῶ παίξουμε τὸ παιχνίδι τῶν ΜΜΕ, παριστάνοντας τὸν χοντρὸ Ἐμίλ, ποὺ καπνίζει τὸ ποῦρο του καὶ ἀρνεῖται νὰ πληρώσει, κάποτε κάποιοι θὰ μᾶς στείλουν τοὺς παλιοὺς λογαριασμούς». «Ἂν ὑποθέταμε», ρώτησε τὸν Ritschl τὸ «Der Spiegel», «ὅτι ὑπῆρχε μιὰ παγκόσμια λίστα γιὰ βασιλιάδες τῆς χρεοκοπίας, ποιά θὰ ἦταν ἡ θέση τῆς Γερμανίας;». Καὶ ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς ἀπάντησε: «Αὐτοκρατορική. Σὲ σχέση μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἐπιφάνεια τῆς χώρας, ἡ Γερμανία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλὸς τοῦ 20οῦ αἰώνα καὶ πιθανὸν τῆς νεότερης οἰκονομικῆς ἱστορίας»!… Μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο «ἡ Ἀμερικὴ φρόντισε νὰ μὴ θέσει κανεὶς ἀπὸ τοὺς συμμάχους ἀξιώσεις γιὰ ἀποζημίωση (…). Τὰ θύματα τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς ἦταν ἀναγκασμένα νὰ ἀποποιηθοῦν τὰ δικαιώματά τους γιὰ ἀποζημίωση, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Ἑλλάς», τόνισε ὁ κ. Ritschl*.

Λοιπόν, ἐξοχοτάτη, τὸ χρέος τῆς χώρας σας πρὸς τὴν πατρίδα μου, ἕνα χρέος ποὺ δὲν παραγράφεται ποτέ καὶ μὲ τίποτε, μᾶς τὸ ὀφείλετε σεῖς οἱ Γερμανοί, ποὺ αἱματοκυλήσατε τὸν κόσμο δυὸ φορὲς καὶ δημιουργήσατε τὰ στρατόπεδα ἐξοντώσεως φυλῶν καὶ λαῶν. Καὶ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ. Ἐκτὸς αὐτῶν, τὸ χρέος ποὺ προέρχεται ὄχι μόνο ἀπὸ ἀποζημιώσεις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μίζες ἀπὸ ὑπερτιμήσεις Siemens, ὑποβρύχια κ.ἄ. ξέρετε πόσο εἶναι; Κατὰ τὸν Γάλλο οἰκονομολόγο καὶ μέλος τοῦ κρατικοῦ Συμβουλίου Οἰκονομικῆς Ἀναλύσεως τῆς Γαλλίας κ. Jaques Delpla ἀνέρχεται στὰ 575 δὶς εὐρώ. Αὐτὰ εἶπε σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα Les Echo. Κατὰ τὴν Γερμανικὴ ἐφημερίδα Die Welt, ποὺ ἀναφέρθηκε στὸ θέμα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2011, ἡ Γερμανία μᾶς χρωστάει 95 δὶς δολλάρια. Ἀλλὰ πόσο εἶναι ἀκριβῶς τὸ χρέος, ἐλπίζουμε ὅτι κάποτε θ᾿ ἀναφανοῦν πολιτικοὶ ὑπεύθυνοι στὴν Ἑλλάδα, ποὺ θὰ κάνουν τοὺς λογαριασμοὺς καὶ θὰ διεκδικήσουν τὰ ἀναφαίρετα δίκαια τοῦ λαοῦ μας. Πάντως ἡ πραγματικότης βοᾶ καὶ κράζει ὅτι μᾶς χρωστᾶτε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἐμεῖς χρωστᾶμε σὲ σᾶς.

Ἐφόσον λοιπὸν ἡ χώρα σας εἶνε ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλὸς τοῦ 20οῦ αἰώνα, δὲν νομίζουμε ὅτι μπορεῖτε νὰ αἰσθάνεσθε περήφανη. Τουλάχιστον φερθεῖτε μὲ στοιχειώδη εὐγένεια καὶ ὄχι τευτονικὸ ἐγωισμό. Γιὰ νὰ μείνει τὸ ὄνομά σας στὴν Ἱστορία ὡς ὄνομα εὐγενοῦς καγκελλαρίου καὶ ὄχι ὡς μιᾶς ποὺ καλύπτει τὸν μεγαλύτερο ἁμαρτωλὸ τοῦ 20οῦ αἰώνα. 
ν. π. β. 
Ἄσημος πολίτης τῆς σήμερα φτωχῆς, ἀλλὰ πάντοτε ἔνδοξης Ἑλλάδος 

[ἄρθρο τοῦ κ. Νικολάου Βασιλειάδη στὸ περιοδικὸ «Ἡ Δράση μας», τ. 52/Ὀκτώβριος 2012, σ. 302] 

――――――――――――― 
* Ὁλόκληρη τὴν πολὺ ἀξιόλογη συνέντευξη τοῦ Albrecht Ritschl βλ. εἰς Περιοδικό «Ἡ Δράση μας», τ. 492, Ὀκτώβριος 2011, σελ. 316-317.


Comments