- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν μῆνα Σεπτέμβριο 2012 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ γέρ. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν οἱ ἑξῆς. 

 • Τὸ Σαββάτο 1-9-2012 ὅμιλος πιστῶν ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα - Κοζάνης (ἐκκλησιαστικῶς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης). 
 • Τὴν Πέμπτη 6-9-2012 ὅμιλος πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἀρναία - Χαλκιδικῆς. 
 • Τὴν Τετάρτη 12-9-2012 ἡ γερόντισσα Φιλοθέη τοῦ ἱ. ἡσυχαστηρίου Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Πανοράματος - Θεσσαλονίκης μὲ τὴν συνοδεία της καὶ προσκυνητάς (ἕνα λεωφορεῖο), τοὺς ὁποίους συνώδευαν οἱ ἀδελφοὶ ἱερομόναχοι Ἰωάννης καὶ Νεκτάριος Γρίντζος, ποὺ ἐτέλεσαν καὶ τρισάγιο (φωτογραφία). 
 • Τὸ Σάββατο 15-9-2012 ἐκδρομεῖς ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου (Ἀλβανία) συνοδευόμενοι ἀπὸ τὴν διδασκάλισσα δ. Μαρία Τρακόλη. 
 • Τὴν Τρίτη 18-9-2012 στὸν τάφο τοῦ γέροντος ἐτέλεσε τρισάγιο ὁ ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Αὐγουστίνου καὶ Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ Τρικόρφου - Φωκίδος ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης μὲ τὴν συνοδεία του. 
 • Τὴν Παρασκευὴ 21-9-2012 ἐτέλεσε τρισάγιο στὸ μνῆμα τοῦ γέροντος ὁ ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος ἀρχιμ. Νικηφόρος Ἀσπρογέρακας (φωτογραφία). 
 • Τὴν Τρίτη 25-9-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Παλαίφυτο - Γιαννιτσῶν. 
 • Τὸ Σαββάτο 29-9-2012 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Κιλκίς. 
 • Τὴν ἴδια ἡμέρα ἐπισκέφθηκαν τὸν τάφο τοῦ γέροντος καὶ πατέρες τῆς ἱ. μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Δρυόβουνου - Κοζάνης. 
 • Τὴν Κυριακὴ 30-9-2012 στὸν τάφο τοῦ γέροντος ἐτέλεσε τρισάγιο ὁ αἰδ. Δημήτριος Τσιφιντάρης. 
Ἔγγραφα - ἄρθρα 

Τὸν μῆνα Σεπτέμβριο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα. 

 1. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 709/Σεπτέμβριος 2012 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἁλιεία ψυχῶν», «Κάτω ἀπὸ τὴ μάσκα» καὶ ἄλλα κείμενα. 
 2. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἂς γίνουμε ἀμπέλι τοῦ Χριστοῦ» (φ. 1-9-2012, σσ. 16-17). 
 3. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1773/2-9-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1961), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΓ΄ τοῦ Ματθαίου καὶ μὲ θέμα «Ἂς γίνουμε ἀμπέλι τοῦ Χριστοῦ». 
 4. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τρία δαιμόνια – “Καὶ ἐπετίμησεν αὐτᾢ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης (Ματθ. 17,18)”» (φφ. 5 καὶ 6-9-2012, σ. 17). 
 5. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ζωή μας τρικυμισμένη θάλασσα» (φ. 7-9-2012, σ. 17). 
 6. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1774/9-9-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως καὶ μὲ θέμα «Ποιός ἀνέβηκε στὸν οὐρανό;». 
 7. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1775/14-9-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1953α΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένο καὶ μεταγλωττισμένο, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καὶ μὲ θέμα «Τί συμβολίζει ὁ σταυρός (α΄)». 
 8. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ κλειδὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (φφ. 14 καὶ 19-9-2012, σ. 17). 
 9. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τί συμβολίζει ὁ σταυρός (α΄)» (φ. 15-9-2012, σσ. 16-17). 
 10. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1776/16-9-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1953β΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένο καὶ μεταγλωττισμένο, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καὶ μὲ θέμα «Τί συμβολίζει ὁ σταυρός (β΄)». 
 11. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τί συμβολίζει ὁ σταυρός (β΄)» (φ. 18-9-2012, σσ. 16-17). 
 12. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ αἰωνία δύναμις – “Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας” (Ματθ. 21,42)» (φ. 21-9-2012, σ. 17). 
 13. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1777/23-9-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Α΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἁλιεία ψυχῶν». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» (σ. 1). 
 14. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μᾶς ἀγαπᾷ ὁ Θεός – “Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (Ἰω. 3,16)» (φφ. 26 καὶ 27-9-2012, σ. 17). 
 15. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς – “Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;” (Μᾶρκ. 8,36-37)» (φ. 28-9-2012, σ. 17). 
 16. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀγάπης σκαλοπάτια» (φ. 29-9-2012, σσ. 16-17).
 17. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1778/30-9-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1965 ἢ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἀγάπης σκαλοπάτια». 
 18. Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Πάρου «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Σταυρὸς = μωρία καὶ δύναμις» (φ. Σεπτεμβρίου 2012, σ. 10). 
 19. Ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν καὶ κειμένων του «“Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις” – Ἀφυπνιστικὲς σωτήριες ἀλήθειες – Γιὰ τὸν γυμνισμό – “Ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν” – Μὲ τὸν Θεὸ ἢ χωὶς τὸν Θεό – Χωρὶς τὸν Χριστὸν ὅλα εἶνε ἕνα μηδέν – Ὑπὲρ τῆς ψυχαγωγίας, ὄχι τῆς ψυχοκτονίας – Ν᾽ ἀκολουθοῦμε “τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ” – Νὰ μὴν εἴμεθα ἄοπλοι – Θὰ νικήσῃ ὁ Χριστός – Τὰ γνωρίσματα τοῦ ὀρθοδόξου ἱερέως καὶ ἐπισκόπου» στὸ βιβλίο «Ἐνδιαφέρουσες θέσεις» τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» (Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 44-59). 
 20. Ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν του «Γιὰ τὴν σεμνὴ ἐνδυμασία – Νὰ διαθέτουμε φόβο Θεοῦ – Ἡ γύμνια δὲν εἶνε πολιτισμός, εἶνε δαιμονισμός» στὸ βιβλίο «Ἐλπιδοφόρα πνευματικὰ ἀντίδοτα στὴν ποικίλη γενικὴ κρίση τῶν ἡμερῶν μας» τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» (Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 111-114). 
Ἐλήφθησαν
 1. Ἁγ. Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου (ἐλεύθερη ἀπόδοση στὴ νεοελληνική· ἀρχιμ. Χριστόδουλος), Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, Ἱ. Μονὴ Ὁσ. Συμεὼν τοῦ Ν. Θεολόγου, Κάλαμος Ἀττικῆς, 20032, σσ. 47. 
 2. πανιερ. μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, Ὁ γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης, προσφορὰ στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσ/νίκη 2012, σσ. 39. 
 3. πρεσβ. Λεωνίδα Στ. Ἀμοργιανοῦ θεολόγου, Πίστις τελεία… Ὀρθοδοξία, ἐκδόσεων «Μορφὴ – ἐκδοθήτω», Ἀθήνα 2011, σσ. 68. 
 4. δρος Σωτηρίου Ἰ. Μπαλατσούκα ἀναπληρωτοῦ καθηγητοῦ, Διονύσιος μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν (1907-1970) – Βίος καὶ πνευματικὲς παρακαταθῆκες, Τρίκαλα 2012, σσ. 368. 
 5. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, Θαύματα ἀπάντηση τοῦ οὐρανοῦ, Τρίκαλα 2012, σσ. 64. 
 6. Μαρίας Μελετίου-Μακρῆ, π. Δανιὴλ Γούβαλης· ὁ ἀφανὴς ἥρωας, ὁ παππούλης τῆς ἀγάπης, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, Ἀθῆναι 2012, σσ. 112. 
 7. Ἐλπιδοφόρα πνευματικὰ ἀντίδοτα στὴν ποικίλη γενικὴ κρίση τῶν ἡμερῶν μας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 176. 
 8. Ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων καὶ Ἡμερολόγιο τοῦ 2013, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 128.Comments