- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ»(cd 37ο - 39ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα 

37α΄. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 

Δεκαπενταύγουστος τοῦ 1961, παραμονὲς τῆς Κοιμήσεως, 13 τοῦ μηνός. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ὁ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης
κηρύττει στὸν (τότε ἐνοριακὸ καὶ σήμερα παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ) ναὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἢ «Ἐκκλησία τῶν ἕξι» Παπάγου - Ἀθηνῶν. Ὁμιλεῖ ἐπὶ τῆς παραβολῆς τοῦ ὀφειλέτου τῶν μυρίων ταλάντων. Ἔχουν περάσει 17 χρόνια ἀπὸ τὴν λῆξι τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου (1944), ὁ ἀπολογισμὸς ὅμως δὲν εἶνε εὐχάριστος. Ἀγωνιστήκαμε, λέει, στὰ ψηλὰ βουνά, ἀλλὰ τώρα δὲν χρησιμοποιοῦμε τὴν ἐλευθερία ὅπως πρέπει. Ὑπὸ γερμανικὴ σκλαβιὰ ἤμασταν καλύτεροι· σήμερα, ἐλεύθεροι, ὀργιάζουμε, τὰ διαζύγια αὐξήθηκαν… Ὁ ἔλεγχος στρέφεται πρὸς ὅλους. Τὰ μύρια τάλαντα εἰκονίζουν «τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων» μας. Ὁ κήρυκας καταλήγει μὲ τὴ μετάνοια, θέμα διαχρονικὸ καὶ πάντα ἐπίκαιρο. (διάρκεια ὁμιλίας 21΄.04΄΄)


37β΄. Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Σὲ ἀκραία συνοικία τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς καὶ σὲ πανηγυρικὴ ἡμέρα βρέθηκε ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὴν Τρίτη 15 Αὐγούστου 1961. Κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἀνθουπόλεως στὸ Περιστέρι, ποὺ τότε ὑπαγόταν στὴ μεγάλη ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Τελευταία θεομητορικὴ ἑορτὴ ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἡ ταπείνωσις εἶνε ἡ μεγάλη ἀρετὴ τῆς Παναγίας. Ὁ λόγος στρέφεται περισσότερο πρὸς τὶς γυναῖκες, γιὰ τὶς ὁποῖες ἡ ταπείνωσις εἶνε τὸ καλύτερο κόσμημα. Ἡ ὑπερηφάνεια τῆς γυναίκας, ἀντιθέτως, εἶνε δυστύχημα καὶ δημιουργεῖ σοβαρὰ προβλήματα, ὅπως π.χ. στὴν ἀποκατάστασι τῆς κοπέλλας μιᾶς φτωχῆς οἰκογενείας ποὺ ἀποτελεῖ πάντα ἕνα σοβαρὸ ζήτημα. (διάρκεια ὁμιλίας 20΄.57΄΄)


38α΄. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΘΟΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ; 

Μὲ τὸν ψηφιακὸ τοῦτο δίσκο γυρίζουμε ἀρκετὰ χρόνια πίσω, στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽60, καὶ πᾶμε κάπου στὰ βόρεια προάστια τῆς Ἀθήνας. Θὰ βρεθοῦμε στὸν Ἅγ. Παντελεήμονα Χαλανδρίου. Εἶνε 20 Αὐγούστου 1961 πρωί. Τὸ εὐαγγέλιο ἦταν τῆς ΙΒ΄ Κυριακῆς Ματθαίου, γιὰ τὸν πλούσιο νεανίσκο. Τὴν ὥρα τοῦ κηρύγματος ἀνεβαίνει στὸν ἄμβωνα ὁ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ κηρύττει μὲ δύναμι. Στηλιτεύει ἰδίως τὴ βλασφημία. Τὸ πολίτευμα ἦταν τότε βασιλευομένη δημοκρατία – ποιός τολμοῦσε νὰ θίξῃ τὴ βασίλισσα! Τὸ κήρυγμα γίνεται στὸν ἀπόηχο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (εἶχε προηγηθῆ τὴν Τρίτη ποὺ πέρασε) καὶ ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (ποὺ θ᾽ ἀκολουθοῦσε τὴν Πέμπτη ποὺ ἐρχόταν). (διάρκεια ὁμιλίας 24΄.55΄΄)


38β΄. ΑΝΤΙ ΚΑΡΠΩΝ ΑΓΚΑΘΙΑ

Τὴν ἑπομένη Κυριακή, 27 Αὐγούστου 1961, ἀκούραστος ὁ ἱεροκήρυκας –ἦταν ἄλλωστε ἀκόμη τότε 54 ἐτῶν– θὰ βρεθῇ στὸ ἄλλο ἄκρο τοῦ λεκανοπεδίου, στὴ Νίκαια (ἢ Κοκκινιά) Πειραιῶς. Προσφυγικὸς ὁ πληθυσμὸς τῆς ἐνορίας τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, γι᾽ αὐτὸ καὶ οἱ ἀναφορὲς στὴ Μ. Ἀσία καὶ τὸν Πόντο· γιὰ νὰ θυμίσῃ τὶς ἱερὲς παραδόσεις τῶν προγόνων. Εἴμαστε στὴν ΙΓ΄ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου καὶ ἡ παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν (μία περικοπὴ ποὺ διαβάζεται σχετικῶς σπάνια· κατὰ 60% χάνεται) τοῦ δίνει ὡραῖο θέμα. Δὲν παραλείπει νὰ ἐλέγξῃ κ᾽ ἐδῶ τὶς φοβερὲς βλασφημίες, ὅπως καὶ τὴν ἀπουσία ἀπὸ τὸν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό. Καθὼς τὸ καλοκαίρι εὐνοεῖ τὴν ἐξωστρέφεια καὶ τὴν ἔξοδο στὶς παραλίες, οἱ ναοὶ ἀραιώνουν… (διάρκεια ὁμιλίας 29΄.55΄΄)


39α΄. ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ

Ἀγαποῦσε τὴν καθαρεύουσα γλῶσσα ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, δὲν ὑπῆρχε ὅμως ἀκροατὴς ποὺ νὰ μὴ τὸν καταλαβαίνῃ. Ἔτσι καὶ στὴν ὁμιλία ποὺ θ᾽ ἀκούσουμε τώρα. Ἐνῷ χειρίζεται ἕνα πνευματικὸ θέμα, κατορθώνει ἀπὸ τὴν φυσικὴ ἀνθρώπινη ζωὴ νὰ ἀνεβάσῃ τὸν ἀκροατή του στὴν ὑπερφυσικὴ θεία σφαῖρα. Κηρύττει στὸ ναὸ Ἁγ. Ἀλεξάνδρου Χολαργοῦ - Ἀθηνῶν, ποὺ σήμερα εἶνε γνωστὸς περισσότερο ὡς ναὸς τῆς Ἁγ. Σκέπης Παπάγου. Εἶνε 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1961, ἀναφέρεται δὲ καὶ στοὺς ἁγίους τῆς ἡμέρας. Τὸ εὐαγγέλιο εἶνε τῆς ΙΔ΄ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου, μὲ τὴν σπάνια παραβολὴ τῶν βασιλικῶν γάμων. Τὸ προάστιο εἶνε γνωστὸ ὡς συνοικισμὸς ἀξιωματικῶν, γι᾽ αὐτὸ παρεμβάλλονται καὶ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἱστορία. (διάρκεια ὁμιλίας 33΄.23΄΄)


39β΄. ΕΛΕΙΨΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ Σεπτέμβριος εἶνε ὁ μήνας τοῦ Σταυροῦ. Στὶς 10 Σεπτεμβρίου 1961 ἦταν ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος κήρυξε στὴ Ν. Ἰωνία - Ἀττικῆς, ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου (σήμερα ἀνήκει στὴν ἱ. μητρόπολι Ν. Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας, ἀλλὰ τότε ὑπαγόταν στὴν ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν). Ἡ ὁμιλία στρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ φανερώνεται παντοῦ, ἰδιαιτέρως ὅμως στὴ θυσία τοῦ Γολγοθᾶ. Ὁ ἱεροκῆρυξ διαλέγει τὸ θέμα αὐτὸ ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, ποὺ ἀκολουθεῖ μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες τὴν Πέμπτη. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἑτοιμάζεται νὰ κατακτήσῃ τὸ διάστημα· ἂν ὅμως ἔχῃ χάσει τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὅλες οἱ ἄλλες ἐπιτυχίες του εἶνε μηδέν. (διάρκεια ὁμιλίας 21΄.52΄΄) 

Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ ἡμερίδα γιὰ τὶς νέες ταυτότητες στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ φιλίας. Ἀναμένονται νέες κινητοποιήσεις.

Comments