- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν μῆνα Ἰανουάριο 2012, ποὺ πέρασε ὁλόκληρος μέσα σὲ ὁλικὸ παγετὸ καὶ μὲ θερμοκρασίες πολὺ χαμηλές (σὲ διψήφια νούμερα πολὺ ὑπὸ τὸ μηδέν), τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐ­γουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν·
 •  Τὸ Σαββάτο 21-1-2012 ὁ καθηγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων (Γκουβερνέτου) τῆς ἱ. μητροπόλεως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Κρήτης ἀρχιμ. Εἰρηναῖος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν πρωτοσύγκελλο τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης ἀρχιμ. Ἰουστῖνο Μπαρδάκα ἐτέλεσαν τρισάγιο.
 • Τὴν Κυριακὴ 22-1-2012, ἀμέσως μετὰ τὴν χειροτονία του σὲ διάκονο στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ Φλωρίνης, ὁ π. Ἀναστάσιος Γκερτσάκης (ἀπόστρατος ἀξιωματικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ μὲ τὸ βαθμὸ τοῦ λοχαγοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκκλησιαζόταν τακτικὰ στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Αὐγουστίνου) προσῆλθε μὲ τὴν οἰκογένειά του καὶ συγγενεῖς. Τὸν συνοδεύουν οἱ εὐχὲς ὅλων στὴ νέα του ἐπιστράτευσι.
Ἔγγραφα - ἄρθρα
 
Τὸν μῆνα Ἰανουάριο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.
 
 1. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 702/Ἰανουάριος 2012 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «“Ἀρ­χαὶ ὠδίνων ταῦτα”!», «Δώδεκα παρὰ πέντε!» καὶ ἄλλα κείμενα.
 2. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1716/1-1-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο κείμενό του (τοῦ ἔτους 1985), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Πρωτοχρονιᾶς καὶ μὲ θέμα «Ὁ μακάβριος χορός».
 3. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 3-1-2010, σ. 14).
 4. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ αἰώνιος ζωή – “Τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;”» (φφ. 4-1-2012) σ. 14.
 5. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1717/6-1-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1989), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων (Δωδεκάορτο) καὶ μὲ θέμα «Εἶχε ἀνάγκη βαπτίσματος ὁ Χριστός;».
 6. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1718/8-1-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1989), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα καὶ μὲ θέμα «Δώδεκα παρὰ πέντε!». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» (σσ. 1-3).
 7. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Θὰ γίνουμε ἄνθρωποι;» (φφ. 11 καὶ 12-1-2012, σ. 14).
 8. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀφροσύνη τοῦ πλεονέκτου» (φφ. 13 καὶ 17-1-2012, σ. 14).
 9. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1719/15-1-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΒ΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺς ἐννέα!».
 10. Προδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 14-1-2010, σ. 14).
 11. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία ἰατρεῖο» (φφ. 20-1-2012) σ. 14.
 12. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1720/22-1-2012 φύλ­λο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1984), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΛΒ΄ [ΙΕ΄] Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Καὶ ἕνας νὰ μεί­νῃς, μεῖνε πιστός!».
 13. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1721/29-1-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1989), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Χαναναίας καὶ μὲ θέμα «Δάσκαλός μας μιὰ ἀγράμματη».
 14. Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Πάρου «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ὑπακούουμε στὸ Χριστό;» (φφ. 124/Ἰανουάριος 2012).
 15. Τὸ ἄρθρο «Τὰ αἴτια τῆς πτώσεως τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας» στὸ βιβλίο «Τὰ πνευματικὰ αἴτια τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης καὶ ἡ ἠθικοοικονομικὴ κρίση τῆς ἐποχῆς μας» τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» μὲ πρόλογο τοῦ πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση (Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2011, σσ. 45-57).
 Ἐλήφθησαν
 1. ἁγίου Νικολάου ἐπισκόπου Ἀχρίδος, Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς – Μηνύματα στὸ λαό, μτφρ. ἀπὸ τὰ σερβικὰ Ντράγκαν Ζ. Σαραμάντιτς, ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Κυψέλης», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 308.
 2. ἱ. μητροπόλεως Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως, Τὸ Ψαλτήριον – Ἡμερολόγιον 2012, Δημητσάνα–Μεγαλόπολις, σσ. 294.
 3. γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, Σοφὲς καὶ σωτήριες πατρικὲς νουθεσίες, ἀντιπροσφορὰ ὀφειλομένης εὐγνωμοσύνης στοὺς συνδρομητὰς τοῦ περιοδικοῦ «Ὁ ὅσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 235.
 4. (†) πρεσβ. Μιχαὴλ Σπ. Καρδαμάκη, Αἷμα καὶ δάκρυα (ἢ περὶ ἱερωσύνης καὶ θεολογίας λόγος), ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα 2006, σσ. 119.
 5. (†) Ἀδαμαντίας Προβελεγγάτου ἁγιογράφου, Ἡ χαρὰ τοῦ πόνου - ἐμπειρία ζωῆς, Ἀθῆναι 1998, σσ. 40.
 6. ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, Ἡ διαχρονικὴ συμφωνία τῶν ἁγίων πατέρων γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ διακοπῆς μνημονεύσεως ἐπισκόπου κηρύττοντος ἐπ᾽ ἐκκλησίας αἵρεσιν, Degiorgio ἐκδόσεις, Τρίκαλα 2012, σσ. 320.
 7. Ἀθανασίου Κοτταδάκη, Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Β. Χαμακιώτης (1891 - 1967), ἔκδ. ἱ. ἡσυχαστηρίου Παναγία Φα­νερωμένη, Ἀθῆναι 2011, σσ. 47.
 8. Εἰρήνης Β. Πολυκρέτη θεολόγου, Πανηγυρικὴ ἀσματικὴ ἀκολουθία τῶν ὁ­σίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιρείτου καὶ Νικολάου τοῦ Πλανᾶ τῶν Ναξίων, ἐκδ. ὀρ­θοδόξου χριστιανικῆς ἀδελφότητος «Λυδία», 2011, σσ. 48.
 9. Κρίση – Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο, ἐκδ. ἀδελφότητος θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 2012, σσ. 108.