- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ»(cd 33ο - 36ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα
 
 
33α΄. Ἢ ΤΟΝ ΕΝΑ Ἢ ΤΟΝ ΑΛΛΟ
Δὲν κήρυττε οὔτε γιὰ δόξα οὔτε γιὰ συμφέρον ὁ ἱεροκήρυκας Αὐγουστῖνος· ἔβγαζε αὐθόρμητα αὐτὸ ποὺ εἰλικρινὰ πίστευε καὶ τὸ προσέφερε ἀτόφιο στὸ λαὸ ποὺ τὸν ἄκουγε. Στὶς 18 Ἰουνίου 1961, σὲ περίοδο νηστείας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, βρέθηκε στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Νέου Φαλήρου (ἡ ἐνορία αὐτὴ σήμερα ὑπάγεται στὴν ἱ. μητρόπολι Πειραιῶς, τότε ὅμως ἀνῆκε στὴν ἱ. ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν). Ἦταν Τρίτη (Γ΄) Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου. Ἀγωνιᾷ καὶ ἀγωνίζεται ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν ἄμβωνα, καὶ ποιός ἀκούγοντάς τον μένει ἀπαθής; Ἀπὸ τὴ μία ὁ Θεὸς κι ὁ οὐρανός, λέει, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ κόσμος μὲ τὰ θέλγητρα καὶ τὶς ἀπειλές του· ὥρα ἐκλογῆς. (διάρκεια ὁμιλίας 21΄.49΄΄) 

33β΄. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ;
Στὶς 25 Ἰουνίου 1961, Τετάρτη (Δ΄) Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου καὶ ἑορτὴ τῆς ἁγίας Φεβρωνίας, ὁ π. Αὐγουστῖνος μίλησε στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Μαρκέλλας Βοτανικοῦ, ποὺ βρίσκεται πάνω σὲ δρόμο μὲ κίνησι κι ἀκούγονταν τ᾽ αὐτοκίνητα ποὺ περνοῦσαν. Ἦταν καλοκαίρι, λίγες μέρες πρὶν τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγ. Ἀποστόλων, τὴν ὁποία οἱ Ἀθηναῖοι ἑορτάζουν στὸν Ἄρειο πάγο κάτω ἀπ᾽ τὴν Ἀκρόπολι. Ὁ ἑκατόνταρχος τοῦ εὐαγγελίου γίνεται πρότυπο, ποὺ διδάσκει σὲ ἄσπλαχνες κυράδες ν᾽ ἀγαποῦν τὶς φτωχὲς ὑπηρέτριές τους καὶ σὲ σκληροὺς ἐργοδότες νὰ μὴν ἀδικοῦν τοὺς ἐργάτες τους ἐκμεταλλευόμενοι τὸν ἱδρῶτα τους. Ἐκεῖνος λίγο γνώρισε τὸ Χριστὸ καὶ μεγάλη πίστι ἔδειξε· ἐμεῖς;… (διάρκεια ὁμιλίας 19΄.27΄΄) 

34α΄. ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΟΥ
Ἀρχίζοντας τὸ κήρυγμά του στὴ Μεταμόρφωσι Βύρωνος, στὶς 2 Ἰουλίου 1961, ὁ ἱεροκῆρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἶπε ἀρκετὰ γιὰ τὸ ναὸ καὶ τὴ λατρεία. Γιὰ νὰ αἰσθανθῇ κανεὶς τὰ τελούμενα, ὑπογράμμισε, χρειάζεται ὄχι κοσμικὴ μόρφωσι ἀλλὰ φωτισμὸς ἁγίου Πνεύματος. Καὶ κατόπιν μπῆκε στὸ θέμα. Ἦταν Πέμπτη (Ε΄) Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου. Τὸ πολίτευμα ἦταν ἀκόμα βασιλευομένη δημοκρατία. Ἀπαντᾷ σὲ ὀρθολογιστὰς θεολόγους ποὺ ἰσχυρίζονταν πὼς δὲν ὑπάρχει διάβολος. Κάπου ἀπαξιώνει νὰ πῇ κάποιους μὲ τὸν ξενικὸ χαρακτηρισμό τους (ἐννοεῖ «τεντυμπόηδες»). Προφητεύει ὅτι θὰ ἔρθῃ καιρὸς ποὺ ἡ Ἀθήνα θ᾽ ἀδειάσῃ σὲ μιὰ ὥρα. Προτρέπει ἔντονα· Ἀφῆστε τ᾽ ἄλλα καὶ διαβάζετε Εὐαγγέλιο! (διάρκεια ὁμιλίας 22΄.32΄΄) 

34β΄. ΤΟ ΦΟΒΕΡΩΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ
Φιλακόλουθους ἤθελε τοὺς ἀκροατάς του ὁ π. Αὐγουστῖνος. Καὶ τὴν ἑπομένη Κυριακή, 9 Ἰουλίου 1961, βρίσκει πάλι εὐκαιρία νὰ προβάλῃ τὴν καλὴ συνήθεια ποὺ εἶχαν ἄλλοτε οἱ πιστοὶ νὰ ἔρχωνται νωρὶς τὸ πρωὶ στὴν ἐκκλησία καὶ ν᾽ ἀκοῦνε τὸ Ἑξάψαλμο. Πῶς ἄλλαξε τώρα ἡ ζωή, θαυμάζει, πόσο ῥάθυμοι γίναμε!… Μιλοῦσε στὴν Καλλιθέα - Ἀθηνῶν, στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Χαροκόπου, κ᾽ ἦταν Ἕκτη (ΣΤ΄) Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου. Τὸ εὐαγγέλιο διηγεῖται γιὰ τὸν παραλυτικὸ τῆς Καπερναούμ, στὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς πρῶτα θεράπευσε τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ ἔπειτα τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν παραλυσία. Γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐμεῖς στὰ πνευματικὰ νὰ ῥίχνουμε τὸ βάρος. Μὲ ἐλπίδα στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νὰ πολεμοῦμε ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας μέσα μας καὶ γύρω μας.(διάρκεια ὁμιλίας 21΄.39΄΄) 

35α΄. ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;
Στὶς 16 Ἰουλίου 1961 ὁ ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐρχόταν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Τσακοῦ, ἕνα ἐξοχικὸ προάστιο τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στὴν Ἁγ. Παρασκευὴ - Ἀττικῆς. Ἐκεῖ βρίσκονται ἀπὸ χρόνια οἱ ἐγκαταστάσεις τῆς γνωστῆς ἀδελφότητος θεολόγων «Ζωὴ» καὶ ἡ περιοχὴ ἦταν καλλιεργημένη πνευματικά. Ὁ ἱεροκῆρυξ δηλώνει, ὅτι θὰ κάνῃ κήρυγμα οἰκοδομητικό. Ἡ Κυριακὴ ὅμως τῶν Πατέρων τῆς Τετάρτης (Δ΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ἡ προσεχὴς ἑορτὴ τοῦ προφήτου Ἠλία τὸν ὁδηγοῦν νὰ ἀσκήσῃ καὶ ἔλεγχο. Ἐλέγχει τοὺς ὑψηλὰ ἱσταμένους ἀλλὰ καὶ τὸ λαό· ἐλέγχει τὴν διοικοῦσα ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ τοὺς κυβερνῶντας τὸ κράτος αὐτό, ποὺ τότε ἀριθμοῦσε πληθυσμὸ 8.300.000 κατοίκων.(διάρκεια ὁμιλίας 30΄.33΄΄) 

35β΄. Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τὴν ἑπομένη Κυριακή, 23 Ἰουλίου 1961, ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀρχίζει μὲ ἀναφορὰ καὶ στὸ προηγούμενο κήρυγμα. Ἔρχεται τώρα στὸν γνώριμό του παλαιὸ ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως Μοσχάτου, ὅπου ἱεράτευε ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμ. Εὐσέβιος Μπερερῆς, μὲ τὸν ὁποῖο συνδεόταν. Ἐδῶ προτρέπει τοὺς ἐνορῖτες –ἦταν 20.000 περίπου– νὰ κτίσουν νέο ναό (εἶνε ὁ σημερινός). Ἦταν Ὀγδόη (Η΄) Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου καὶ τὸ εὐαγγέλιο μιλοῦσε γιὰ τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων στὴν ἔρημο. Κηρύττει κατὰ τῆς ἀστυφιλίας καὶ προφητεύει, ὅτι σὲ μιὰ νύχτα οἱ πολιτεῖες θ᾽ ἀδειάσουν. Θὰ θυμηθῇ τέλος καὶ τὸ νησί του, τὴν Πάρο, ποὺ ἄλλοτε εἶχε 30 χιλιάδες κόσμο καὶ τώρα οὔτε 10. Τονώνει τὴν πίστι κάνοντας πρωτότυπες ἀπολογητικὲς παρατηρήσεις. (διάρκεια ὁμιλίας 33΄.06΄΄) 

36α΄. ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ
Ὁ ἱεροκῆρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὶς 30 Ἰουλίου 1961 ὁμιλεῖ στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ, ποὺ πρὶν τρεῖς μέρες εἶχε τὴν πανήγυρί του. Δὲν παραλείπει νὰ μνημονεύσῃ ἕναν ἅγιο κληρικὸ ποὺ ἱεράτευσε ἐκεῖ, τὸν ἀείμνηστο π. Σπυρίδωνα Σγουρόπουλο. Λίγο τὸ ἐκκλησίασμα τὸ καλοκαίρι, καθὼς πολλοὶ τρέχουν στὴ θάλασσα γιὰ μπάνια, τὰ ὁποῖα ὅμως οἱ ἱεροὶ κανόνες ἀπαγορεύουν Κυριακὴ πρωί. Ἦταν Ἑνάτη (Θ΄) Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου. Ὁ λόγος του, ὅπως πάντα ἔτσι κ᾽ ἐδῶ, ἐπίκαιρος. Πλῆθος οἱ φόβοι (ὁ καρκίνος –ἕνα ἀπὸ τὰ «ἕλκη» τῆς Ἀποκαλύψεως– σαρώνει, ἡ φτώχεια μαστίζει, τὰ ἔσχατα πτοοῦν). Στὸν αἰῶνα τῆς φοβίας ἐκεῖνος σαλπίζει· Ἕλληνες, θαρσεῖτε! (διάρκεια ὁμιλίας 35΄.35΄΄) 

36β΄. ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ἀσυνήθιστοι σήμερα σὲ λόγο ἔντονο ἀπὸ τὸν ἄμβωνα, θ᾽ ἀκούσουν κάποιοι μὲ ἔκπληξι ἴσως τὸν π. Αὐγουστῖνο –ὥριμο τότε ἱεροκήρυκα ἡλικίας 54 ἐτῶν– νὰ κηρύττῃ στὸν Ἅγιο Νικόλαο Χαλανδρίου. Μὲ πόνο φωνάζει γιὰ τὰ κακὰ τῆς κοινωνίας, ὅπως π.χ. γιὰ τὰ διαζύγια, ποὺ ἔφτασαν τότε τὰ 10.000! Ὁ ναὸς βρίσκεται στὴν πλατεῖα τοῦ ὡραίου προαστίου τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἀριθμοῦσε τὰ χρόνια ἐκεῖνα 30.000 κατοίκους. Ἦταν 6 Αὐγούστου 1961, ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὁ σεμνὸς προϊστάμενος τοῦ ναοῦ π. Συνέσιος παραχωρεῖ τὴ θέσι τοῦ ὁμιλητοῦ στὸν ἀπεσταλμένο τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς, ποὺ πασχίζει νὰ μυήσῃ τοὺς πιστοὺς στὸν θεάρεστο τρόπο ἑορτασμοῦ τῶν ἁγίων ἡμερῶν. (διάρκεια ὁμιλίας 31΄.22΄΄)

Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.
Comments