- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣἈνακοινώνεται στοὺς φίλους ἀναγνώστας, ὅτι ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριετίας (2010-2013),

τὸ Σάββατο 24 Αὐγούστου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης καὶ τὴν Κυριακὴ 25 Αὐγούστου,

στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ π. Αὐγουστίνου
.


Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, μερίμνῃ τῆς ἱ. Μητροπόλεως, θὰ γίνουν καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις,

ὅπως ἀποκάλυψις προτομῆς του καὶ ἡμερίδα μὲ εἰσηγήσεις γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο του.

Comments