- Σ᾽ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ταν τὶς νύχτες ἐρευνῶ τὸν οὐρανό,

τὰ μύρια ἀστέρια, τὸ φεγγάρι τ᾽ ἀργυρό,
μὲ νοῦ καὶ χείλη προσευχὴ μονολογῶ•
–Γιὰ ὅλα τοῦτα, Κύριέ μου, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Ὅταν ξυπνάω τὴν αὐγὴ πουρνὸ - πουρνό,
ἤρεμη ἡ φύση κι ἀπαλὸ τὸ πρωινό,
κι ἀκούω ἀηδόνια σ᾽ ἕναν ὕμνο θεϊκό,
τότε ἀνακράζω στὸ Θεό• –Σ᾽ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Κι ὅταν θὰ ᾽ρθῆ τὸ μεσημέρι τὸ καυτὸ
κ᾽ ἐγὼ στὸν ἴσκιο κάποιου δέντρου ἀναπαυθῶ,
ἀκούω τὸ τζίτζικα μ᾽ ὁλόγλυκο σκοπὸ
νὰ λέη μαζί μου• –Ὦ Θεέ, Σ᾽ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Κι ὅταν τὰ λάθη μου καθίσω καὶ σκεφτῶ
ἀναμετρώντας τὸν χαμένο μου καιρό,
τότε σοῦ λέω ἀπ᾽ τὴν καρδιὰ Σ᾽ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
μοῦ δίνεις πίστωση γιὰ νὰ διορθωθῶ.

Κι ὅταν κοιτῶ τὸν διπλανό μου ἀδελφὸ
κι ὅτ᾽ εἶν᾽ εἰκόνα σου τὸ ἀναλογισθῶ,
ὅ,τι κι ἂν μοῦ ᾽κανε εὐθὺς τὸν συγχωρῶ,
μέσα μου νιώθω πὼς διπλᾶ τὸν ἀγαπῶ.

Κι ὅ,τι μοῦ φέρει ἡ ζωὴ στὸν πηγαιμό,
εὔκολο, δύσκολο, τὸ ἴδιο τὸ μετρῶ.
–Κάνε, Θεέ μου, νὰ σοῦ λέω ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ἢ δυσκολεύομαι , ἢ χαίρω, ἢ πονῶ.

«ΑΜΗΝ»
Κ. Δ.

ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου

ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ


98 ὁμιλίες στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως


ποὺ ἐκφωνήθηκαν στὸν Μητροπολιτικὸ


ἱ. Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης.


Ἀκουστικὸς ψηφιακὸς δίσκος σὲ μορφὴ mp3.
Πληροφορίες• Βιβλιοπωλεῖο «Ἡ Ἔλαφος» τῆς Φλωρίνης, τηλ. 23850-28868, ὧρες 10π.μ.- 2 μ.μ.


Comments