- ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΑΠΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ, ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΑ
ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗΝ


ΟΠΩΣ ἀνακοινώθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας», ἐλήφθη μία ἀπάντησι ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῶν ῾Ρωμαιοκαθολικῶν Ἑλλάδος στὸ ἄρθρο τοῦ καθηγουμένου τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου ἀρχιμ. Μαξίμου Καραβᾶ «Ὁ πάπας ὑπερ-αντίχριστος» («Χρ. Σπίθα» φ. 716/Ἀπρίλιος 2013, σ. 8), τὴν ὁποία δημοσιεύουμε ἐδῶ μαζὶ μὲ ἀνταπάντησι τοῦ π. Μαξίμου. Ἡ «Σπίθα» θὰ δώσῃ τὴν δική της ἀπάντησι σὲ ἑπόμενο φύλλο.

ΕΝ ΕΤΕΙ 2013 ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!

Προς την Συντακτική ομάδα του περιοδικού Χριστιανική Σπίθα

Κύριοι,
Στο περιοδικό σας «Χριστιανική ΣΠΙΘΑ» του μηνός Απριλίου του 2013, με τίτλο «Ο ΠΑΠΑΣ ΥΠΕΡ–ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ» διαβάσαμε τα εξής βλάσφημα του αρχιμ. Μαξίμου Δ. Καραβά, καθηγουμένου της ι. μονής Αγ. Παρασκευής Μηλοχωρίου - Εορδαίας:

«Τὸ ὅτι ὁ πάπας εἶναι σοῦπερ ἀντίχριστος…
[Παρατίθεται ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο τοῦ π. Μαξίμου ἀπὸ τὴν «Χρ. Σπίθα» (φ. 716/Ἀπρίλιος 2013, σ. 8)] μέχρι
…καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν πατέρων αὐτοῦ».

Πανοσιώτατε κ. Μάξιμε, σας ζητώ:

1.- Στην επόμενη έκδοση του Περιοδικού «Χριστιανική Σπίθα» να προσδιορίσετε επακριβώς τις παραπομπές της Β΄ Συνόδου του Βατικανού που αναφέρουν τα όσα βλάσφημα αναπαράγετε από άσχετους συγγραφείς!

2.- Να ζητήσετε συγνώμη δημόσια σε ενάμιση δισεκατομμύριο Χριστιανούς Καθολικούς, διότι οι ανοησίες που καταγράφετε δεν τους αφορούν, ούτε οι ίδιοι θα μπορούσαν ποτέ όχι να τις δεχθούν αλλά και να τις φανταστούν!

3.- Κάθε φορά που θέλετε να προσβάλετε την Καθολική Εκκλησία και τον εκάστοτε Προκαθήμενό της, αν αυτή είναι η αποστολή σας, θα πρέπει να τεκμηριώνετε όσα γράφετε, για να μην σας θεωρούν «φαιδρό», όσοι βιώνουν την πραγματικότητα!

4.- Αλήθεια Πανοσιώτατε κ. Μάξιμε, δεν σας διδάσκει τίποτε το γεγονός ότι το πρόσωπο το οποίο εσείς θεωρείτε «σούπερ αντίχριστο», η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ ως εξής το προσφωνεί: «Ἁγιώτατε, Συγχαίρομεν ὁλοκαρδίως τὴν Ὑμετέραν πεφιλημένην Ἁγιότητα, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, διὰ τὴν θεοπρόβλητον ἐκλογὴν καὶ ἐπαξίαν ἀνάληψιν τῶν νέων ὑψηλῶν καθηκόντων Σας ὡς Πρωθιεράρχου τῆς προκαθημένης τῆς ἀγάπης σεβασμίας Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης» (Δημιουργήθηκε την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013. Γράφτηκε από Romfea gr - 12.40).

5.- Μακάρι να αντιληφθείτε, το συντομώτερο, πόσο προσβάλλετε, όχι μόνο την ιεροσύνη σας, αλλά και όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία!

Τῆνος 22/4/2013
†Νικόλαος
Καθολικός Αρχιεπίσκοπος
Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου
και Αποστολικός Τοποτηρητής
της Καθολικής Επισκοπής Χίου
Υ.Γ. Σας ζητώ να δημοσιεύσετε την παρούσα ως έχει.


Η ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΤΟΥ π. ΜΑΞΙΜΟΥ

Χαίρομαι ποὺ ἔστω καὶ ἕνας ἐπίσκοπος τῆς παπικῆς «ἐκκλησίας» θεωρεῖ τὸ ἀλάθητον τοῦ πάπα καὶ τὶς λοιπὲς ἐξουσίες, ποὺ τοῦ ἀποδίδονται καὶ τὶς ὁποῖες ὁ πάπας ἀποδέχεται, ἀνοησίες, φαιδρὰ καὶ βλάσφημα, ὡς ἀναγράφει εἰς τὸ πρὸς ἐμὲ ἔγγραφόν του, διαμαρτυρόμενος διὰ τὸ εἰς τὸ περιοδικὸν «ΣΠΙΘΑ» ἄρθρον μου «Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ».

Εἰς ἀπάντησιν τῶν ὅσων μοῦ ζητᾶτε νὰ σᾶς ἐνημερώσω γιὰ τὸ ποῦ τὰ βρῆκα γραμμένα αὐτὰ ποὺ γράφω ἐκεῖ, σᾶς ἀποστέλλω συνημμένως μέρος τῆς πρὸς ὑμᾶς «ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς» τοῦ ἐκ Τήνου ἀγωνιστοῦ θεολόγου Στυλιανοῦ Λαγουροῦ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἔλαβον ἀφορμὴν νὰ γράψω τὸ ἐπίμαχον ἄρθρον, γιὰ νὰ γνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μὲ ποίους ἀγωνίζονται κάποιοι νὰ μᾶς ἑνώσουν ἐκκλησιαστικῶς.

Ἐνισχύθην δὲ εἰς τοῦτο καὶ ἀπὸ γνῶμες ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τὶς ὁποῖες καὶ συνυποβάλλω.

Εἰς τὸ πρὸς ἐμὲ ἔγγραφόν σας μοῦ ζητᾶτε νὰ σᾶς στείλω τὶς παραπομπὲς τῶν ὅσων γράφω γιὰ τὸν πάπα καὶ τὶς ὑπερεξουσίες του.

Ὥστε γιὰ σᾶς ἔχουν μεγαλυτέραν ἀξίαν οἱ παραπομπὲς καὶ ὄχι ἡ παραδοχὴ τούτων ἀπὸ τὸν πάπα καὶ τοὺς πιστούς του, κλῆρον καὶ λαόν;

Ἂν ὅμως ἀρνῆσθε αὐτά, ἐφ᾿ ὅσον δὲν ἀναγράφονται οἱ παραπομπές, τότε χαίρομαι ποὺ θεωρεῖτε ἀνόητα, φαιδρὰ καὶ βλάσφημα ὅσα κατὰ καιροὺς ἀπεδόθησαν εἰς τὸν πάπα καὶ ἐγένοντο παραδεκτὰ ὑπ᾿ αὐτοῦ.

Μοῦ ζητᾶτε ἐπίσης νὰ ζητήσω συγγνώμη ἀπὸ ἑνάμισυ δισεκατομμύριο πιστοὺς τῆς «ἐκκλησίας» σας, οἱ ὁποῖοι, ὅπως καὶ σεῖς, δὲν δέχονται τὰ εἰς τὸν πάπα ἀποδιδόμενα.

Χαίρομαι καὶ πάλι ποὺ σεῖς, ὁ ἐπίσκοπός τους, μὲ διαβαιώνετε ὅτι καὶ οἱ πιστοί σας θεωροῦν τὶς εἰς τὸν πάπα ἀποδιδόμενες ὑπερεξουσίες φαιδρά, βλάσφημα καὶ ἀνόητα.

Ἀφοῦ λοιπὸν οὔτε σεῖς οὔτε καὶ ὁ λαός σας τὰ θεωρεῖ λογικὰ –καὶ εἶναι ὄντως παράλογα καὶ ἐξωφρενικά–, τί τὶς θέλετε τὶς παραπομπές;

Ὡς πρὸς τὴν ἀπαίτησίν σας νὰ ζητήσω συγγνώμη ἀπὸ τὸν λαό σας γιατὶ δῆθεν τὸν προσέβαλα μὲ τὰ γραφόμενά μου, σᾶς ἐρωτῶ: Ἐγὼ προσέβαλα τὸν λαό σας μὲ τὰ γραφόμενά μου, ἢ ὁ κλῆρος σας μὲ τὰ ἀκατονόμαστα αἴσχη τῆς παιδοφιλίας καὶ παιδεραστίας του καὶ ὁ πάπας σας ποὺ ἐξώδευσε πακτωλὸ χρημάτων γιὰ νὰ τὰ κουκουλώσῃ καὶ ὅταν δὲν τὰ κατάφερε παραιτήθη φοβούμενος τὴν ὀργὴν τοῦ λαοῦ του;

Ἢ μήπως θέλετε καὶ γιὰ τὰ κραυγαλέα τοῦτα αἴσχη παραπομπὲς καὶ φωτογραφίες γιὰ νὰ τὰ παραδεχθῆτε;

Θὰ ἔχετε ἴσως ἀκούσει τὴν λαϊκὴ παροιμία ποὺ λέγει ὅτι «εἰς τὸ σπίτι τοῦ κρεμασμένου δὲν μιλᾶνε γιὰ σχοινί». Ἔτσι ἔπρεπε νὰ κάνετε καὶ σεῖς.

Τέλος μοῦ γράφετε, ὅτι μὲ τὸ περὶ πάπα ἄρθρον μου προσέβαλα τὴν Ἱερωσύνην μου καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μου. Μάθετε λοιπὸν ὅτι εἰς τὴν Ὀρθοδοξία ἐκεῖνος ὁ κληρικὸς ἢ λαϊκὸς ποὺ ἀγωνίζεται νὰ μὴν ὑποταγῇ ἡ Ἐκκλησία μας εἰς τοὺς αἱρετικοὺς παπικοὺς καὶ προτεστάντες, αὐτὸς δοξάζει τὴν Ἱερωσύνη του καὶ τὴν Ἐκκλησία του.

Ὅσον δὲ διὰ τὰς προσφωνήσεις τῶν «μεγάλων» πρὸς τὸν πάπα, αὐτὰ λέγονται «ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα» (Λουκ. 6,34).

Ταῦτα τὰ ὀλίγα πρὸς τὸ παρόν.

ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς
Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς
Μηλοχωρίου - Ἑορδαίας
Comments