- ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Δ
έξου, Χριστέ μου, τὰ δάκρυά μου
ποὺ ξεχειλίζουν ἀπ᾽ τὴν καρδιά μου•
Σύ, ποὺ ἐδέχθης τοῦ Ἄβελ τὰ δῶρα,
δέξου κι αὐτά, Σωτήρα μου, τώρα.

Πονάει καὶ κλαίει γοερὰ ἡ ψυχή μου•
λυπήσου κ᾽ ἐμέ, Θεὲ Λυτρωτή μου.
Γιὰ τὴ δική μου ἀγάπη Σὺ ἦλθες ἐδῶ
κ᾽ ἔχυσες αἷμα σ᾽ ἕνα Σταυρό.

Χριστέ μου, πλήθυνε τὰ δάκρυά μου,
νὰ ξεπλυθοῦνε τὰ κρίματά μου•
μὲ τὴ δική Σου, Κύριε, ἀγάπη
νὰ διορθώσω τὰ μύρια λάθη.


Δέξου, Χριστέ μου, τὴ συντριβή μου,
γαλήνη χάρισε στὴν ὕπαρξή μου•
ἄγριο κῦμα νιώθω τὴν ἐμπάθεια,
εἰρήνεψέ με Σὺ μὲ τὴ συμπάθεια.

Ψυχὴ πονεμένη θερμο-παρακαλεῖ•
ἄκου την, Κύριε, Σὺ πού ᾽χεις στοργή.
Χριστέ, γλυκυτάτη παρηγορία,
δός μου μετάνοιας καρποφορία.

τὸ κατὰ δύναμιν ὑπὸ
Μαρίας Κωνσταντουλάκη
Τορόντο - Καναδᾶ

Comments