- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Διόρθωσις – συμπλήρωσις ἐλλιποῦς πληροφορίας

Ἀγαπητοί,


Στὸ περιοδικό σας «Χριστιανικὴ Σπίθα» καὶ στὸ τεῦχος μὲ ἀριθ. φύλλου 715 (Μάρτιος 2013) στὴν τελευταία σελίδα, ἔχετε ἀναρτήσει ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο «Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ - Τὸ λαδάκι στὰ νηστικὰ παιδιὰ ἢ στὸ εἰκονοστάσι;» καὶ στὸ τέλος του «(μᾶς τὸ ἔστειλε ἀναγνώστης μας)».

Θὰ θέλαμε νὰ σᾶς πληροφορήσουμε ὅτι, ἡ συγκεκριμένη ὁστορία, ἀναφέρεται στὸ βιβλίο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Ἀναγνωστόπουλου μὲ τίτλο «Ἐμπειρίες κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία» (Ἐκδόσεις «Ἑπτάλοφος» - 6η ἔκδοση) καὶ στὴ σελίδα 58.

Θὰ σᾶς παρακαλούσαμε λοιπόν, ἐπειδὴ ἀφορᾶ προσωπικὴ ἱστορία τοῦ συγγραφέως καὶ εἶναι αὐτὴ καταγεγραμμένη στὸ ὡς ἄνω βιβλίο, κατὰ πρῶτον πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας καὶ δεύτερον πρὸς ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν σας, νὰ ἀναφέρετε στὸ προσεχές σας φύλλο, τὴν πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλήσατε τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ ἄρθρο.


Ἐλπίζοντες στὴ κατανόησή σας, εὐχαριστοῦμε πολύ.


Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,

Κωνσταντῖνος Ἀναγνωστόπουλος (υἱὸς τοῦ συγγραφέως).


――― * ―――

Γιὰ τὴν ἔκδοσι


Στέλνουμε μία μικρὴ ἐνίσχυση γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Χρ. Σπίθας, ποὺ τόσο μᾶς βοηθᾶ καὶ μᾶς στηρίζει πνευματικά.


Εὐχαριστοῦμε


Μὲ τὸ καλὸ ἡ Σαρακοστὴ – Καλὴ δύναμηComments