- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ἀφιέρωμα στὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη π. Αὐγουστῖνο ἀπὸ τὸν Σύλλογο Κιουταχειωτῶν & Μικρασιατῶν Φλώρινας

Τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου Κιουταχειωτῶν καὶ Μικρασιατῶν Φλώρινας θεωρεῖ ὑποχρέωσή του νὰ γράψει λίγα λόγια μιὰ καὶ συμπληρώθηκαν 3 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτη μας π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.

Γενικὴ ἦταν ἡ ἀναγνώρισή του. Ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν πιστὸ λαὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία.

Πολλοὶ ὁμιλοῦν περὶ θαυμάτων. Ὄχι ὅμως ὅπως τὰ ἐννοοῦν οἱ ἁπλοϊκοί, ἀλλὰ μεγαλύτερης σημασίας. Ἀνέστησε ψυχὲς ἀπονεκρωθεῖσες, καλλιέργησε τὴν πιὸ κρυμμένη σπίθα τοῦ θείου μέσα καὶ εἰς τὸν ταπεινότερο ἄνθρωπο μὲ τὰ κηρύγματά του καὶ ἔγινε πνευματικὸς πατέρας χιλιάδων ἀνθρώπων.

Πράγματι ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔκανε θαύματα. Ἕνα θαῦμα ἦταν τὸ ἔργο του. Ἕνα θαῦμα ἦταν ἡ ζωή του. Σκοπός του ἦταν ἡ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου. Γνώριζε καλὰ πὼς χωρὶς ἐσωτερικὴ πνευματικὴ ζωὴ δὲ γίνεται τίποτε. Συνηθίσαμε νὰ θεωροῦμε τοὺς ἁγίους σὰν μακρινὲς ἀσκητικὲς μορφές. Καὶ ὅμως τὸ «Ἅγιοι γίνεσθε» εἶναι θεϊκὴ προτροπὴ μὲ διαρκῆ ἐπικαιρότητα. Κάτι περισσότερο. Εἶναι ψυχικὴ ἀνάγκη.

Πνευματικὴ ὅμως ζωὴ δὲν ὑπάρχει χωρὶς τὸν Χριστό. Αὐτὸ τὸ ζοῦσε βαθιὰ ὁ Σεβασμιώτατος π. Αὐγουστῖνος. Ὁ Χριστὸς ἦταν γι’ αὐτὸν τὸ πᾶν, τὸ ὕψιστο ἀγαθό, ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας, τὸ θεμέλιο τῆς ζωῆς του, ἡ ἀναπνοή του.

Συνδεδεμένος ἔτσι στενὰ μὲ τὴν ἀστείρευτη πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν Χριστό, ξεχυνόταν σὰν πλουσιόδωρο ποτάμι καὶ ἅπλωνε τὰ ζωογόνα νάματά του παντοῦ καὶ ἔκανε τὴν ἔρημο τῆς ἐποχῆς μας νὰ γεμίζει ἀπὸ πνευματικὲς ὀάσεις. Ὁ Χριστὸς ποὺ ζοῦσε μέσα του, γινόταν μία ἀδιάκοπη πυροδότηση γιὰ κίνηση δημιουργικὴ μὲ ἔργα: Γηροκομεῖα, Οἰκοτροφεῖα, οἴκους Χειροτεχνίας, Ραδιοφωνικὸ Σταθμό, ἔργα εὐαγγελισμοῦ καὶ πλούσιας Χριστιανικῆς ἀγάπης. Ὅλοι γνώριζαν τὰ ἀγαπημένα ὀνόματα ποὺ ἔλεγε μὲ δάκρυα ὁ π. Αὐγουστίνος «Πόντος-Μ. Ἀσία-Κύπρος-Χριστὸς καὶ Ἑλλάδα. Ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα Ἑλληνική».

Κι ἐμεῖς ἤρθαμε προσκυνητὲς στὸ μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ Σεβασμιωτάτου μας κ. Αὐγουστίνου. Κλίναμε εὐλαβικὰ τὸ γόνυ καὶ παρακαλέσαμε ἀπὸ κεῖ ψηλὰ ποὺ βρίσκεται νὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλους μας καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση.

Γιὰ τὸ Δ.Σ.
Θεοδώρα Κουγιουμτζόγλου


Comments