- Εὐχὲς


Τὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» καὶ ἡ ἱ. μονὴ Λογγοβάρδας εὔχονται ὅπως ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος δώσῃ μετάνοια καὶ φώτισι στὸ λαό μας καὶ μᾶς ξανακάνῃ λαό Του ἡγιασμένο.

Comments