- Ἕως πότε ἡ χωλότης ἀμφοτέρωθεν;


Τὰ δύο πιὸ σημαντικὰ θέματα ποὺ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίση συνοδικῶς ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι α΄) στὸ χῶρο τῆς πίστεως ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ β΄) στὸ χῶρο τοῦ ἤθους ἡ Ὁμοφυλοφιλία.

Γνωρίζουμε ὅτι τὸ «κουσούρι» τὸ ἔχουν καὶ μέλη τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἄλλοι κληρικοί, ὅπως καὶ ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει διαβρώσει πολλοὺς ἱεράρχες.

Συνήθως δόγμα καὶ ἦθος συμπορεύονται. Γιὰ πόσο καιρό, ἐπὶ τέλους, τὸ ὑγιὲς σῶμα τῆς Ἱεραρχίας θὰ ἀφήνη τοὺς λίγους εὐνούχους νὰ ὁδηγοῦν τὸ ποίμνιο στὴν ἀποστασία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ στὴ διαφθορὰ τοῦ Σοδομισμοῦ;

† πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
[περιοδικὸ «Θεοδρομία» τ. 2/2013, σ. 170]
Comments