- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Συγχαρητήρια

Ἀθήνα 1 Νοεμβρίου 2013

Ἀγαπητὴ «Σπίθα»,


Σὲ διαβάζω ἀνελλιπῶς. Ὅλα τὰ κείμενά σου εἶναι ἐμπνευσμένα καὶ θεάρεστα. Σοῦ γράφω ὅμως τὴν παροῦσα γιὰ νὰ σὲ συγχαρῶ καὶ συγχρόνως νὰ σὲ εὐχαριστήσω γιὰ τὸ ἄρθρο ποὺ μόλις διάβασα, κάποιου Καθηγητῆ Ἀντώνη Ἐλευθεριάδη, γιατὶ πρόκειται γιὰ ἕνα σοβαρότατο ἄρθρο ποὺ μᾶς δίνει ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς Παπικούς. Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας διαθέτει θεολόγους ἱκανοὺς καὶ μορφωμένους γιὰ νὰ μποῦν μπροστὰ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν κατίσχυση τῆς ἀληθείας ποὺ κατ᾽ ἀκρίβειαν βρίσκεται στὴν Ὀρθοδοξία μας. Ἀπὸ τὰ γραφόμενα ὑποθέτω ὅτι ὁ κ. Ἐλευθεριάδης ἔχει διαβάσει πολὺ Ἀνδροῦτσο καὶ π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἐνδυναμώνει, νὰ μᾶς γράφει τέτοια πρωτότυπα ἄρθρα. Καὶ πάλι συγχαρητήρια στὴν «Σπίθα», νὰ ἔχουμε τὴν εὐχὴ τοῦ ἁγίου πατέρα μας Αὐγουστίνου.


Πρωτ. Χριστοφόρος Μουτάφης

――― * ―――


Εὐχαριστίες

Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς εὐλογημένης ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ διότι ἔχει πολὺ παρηγορητικοὺς λόγους μέσα στὶς σελίδες της, κάτι ποὺ μᾶς κάνει νὰ παίρνουμε κουράγιο στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ ζοῦμε. Κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε τὶς θέσεις στὴν ἐργασία μας καὶ νὰ μείνουμε χωρὶς δουλειὰ σὲ μία ἡλικία ποὺ δὲν εἶναι πιὰ ἀποδεκτὴ γιὰ ἐργασία στὴν κοινωνία καὶ χωρὶς τὰ ἀπαραίτητα μορφωτικὰ ἐφόδια, χωρὶς τὴν ὑγεία πιὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ προσφέρουμε σὲ ἕνα ἡλικιωμένο ἄτομο, ὥστε νὰ ἔχουμε ἕνα κομμάτι ψωμὶ γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιβιώσουμε. Ἡ Σπίθα λοιπὸν στὸ τεῦχος τοῦ Αὐγούστου μᾶς δίνει πολὺ κουράγιο γιὰ νὰ πάρουμε δύναμη ὥστε νὰ μὴ χάνουμε τὴν ἐλπίδα σ᾽ Ἐκεῖνον μὲ τὶς δεήσεις τῆς Παναγίας Μητέρας Του καὶ Μητέρας μας. Εὐχαριστοῦμε πολύ. Εὐχόμαστε γιὰ σᾶς στὸν Κύριο νὰ ἔχετε πνευματικὴ προκοπή.

«Margitsa Antana»


Comments