- ΑΓΓΕΛΙΝΑ (μιὰ σύγχρονη Ταβιθά)

Ξ
ημέρωνε Τρίτη πρωὶ

στὶς δέκα Σεπτεμβρίου
π᾿ ἀναχωρεῖ ἡ Ἀγγέλα μας
εἰς τὰς αὐλὰς Κυρίου.

σύγχρονή μας Ταβιθὰ
εἶχε καρδιὰ μεγάλη,
εἶχε ὁλόζεστ᾿ ἀγκαλιά,
εἶχε Θεοῦ τὴν χάρι.

Πόσους φτωχοὺς δὲν ἔντυσε,
πόσους ἀναγκαιμένους!
παρηγορήτρα γιάτρισσα
σ᾿ ὅλους τοὺς πονεμένους.

Οἱ Μοναχοὶ κ᾽ οἱ Μοναχὲς
σ᾿ ὅλα τὰ Μοναστήρια
σὰν τό ᾽μαθαν ἀρχίσανε
δεήσεις, κομποσχοίνια.

Στὸν ξαφνικό της μισεμὸ
παρηγοριὲς καὶ λόγια
δὲν θά ᾽πρεπαν στὴ φίλη μας
κλάματα, μοιρολόγια.

Κι ὅμως… τὴν κλαῖν Βαλκάνιοι
φτωχοὶ κουρελιασμένοι,
αὐτοὶ ποὺ ἀπ᾿ τὰ χέρια της
ντυθήκαν οἱ καημένοι.

Τὴν κλαίει ὅλη ἡ ἐργατιὰ
ποὺ δούλεψε κοντά της
καὶ γνώρισε τὸν πλοῦτο της
κι ὅλη τὴν ἀρχοντιά της.

Τὴν κλαῖν τὰ τρία της παιδιά,
κολῶνες στὸ πλευρό της,
τὰ δυὸ μικρὰ ἐγγόνια της,
ἡ νύφη κι ὁ γαμπρός της.

Κι ὅλοι ἐμεῖς οἱ φίλοι της
ποὺ τρέξαμε κοντά της
θὰ ἱστοροῦμε πάντοτε
τὰ ἔργα τὰ καλά της.

Μ᾽ ἕνα στερνὸ χαμόγελο
ἄφησε τὰ τοῦ βίου
καὶ τώρα ἀναπαύεται
εἰς τὰς αὐλὰς Κυρίου.

Δίπλα στὸν Δημητράκη της
τ᾿ ἀνείπωτα θὰ ποῦνε
καὶ χέρι - χέρι στὴ χαρὰ
τοῦ οὐρανοῦ θὰ μποῦνε.

«Χριστὸς ἀνέστη» ψάλλανε
στὸν τάφο οἱ Μοναχοί μας.
Κ᾽ εἴπαμε• Ἄμποτε κ᾽ ἐμᾶς
νἆν᾽ ἔτσι ἡ θανή μας!


10-9-2013
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον
φιλικὰ καὶ στοργικὰ
Καλλιόπη Δόλια

Comments