- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ


Γιὰ τὸ Ἡμερολόγιο 2013Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ὠρωπὸς

Ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ π. Χρυσόστομε, θερμὰ σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὶς ἑόρτιες εὐχές σου.


…Τὸ ἡμερολόγιο ὑπέροχο εἰς μνήμην τοῦ ἀοιδίμου μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε.


Ἀρχιμ. Τιμόθεος

Χριστούγεννα 2012


――― ⃟ ―――

Νὰ σωθοῦμε διὰ τῆς Γραφῆς

Σεβαστοὶ πατέρες,


Σᾶς χαιρετῶ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ἡμῶν καὶ ἀσπάζομαι τὴν δεξιά σας. Σᾶς εὔχομαι ὁ Κύριος νὰ σᾶς παρέχει πλούσιες τὶς δωρεές του. Νὰ μᾶς ἁγιάζετε, νὰ μᾶς νουθετεῖτε, νὰ μᾶς μεταφέρετε τὸ
λόγο του, ὥστε νὰ ἐπωφεληθοῦμε τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς του. Νὰ σωθοῦμε. Ἔχοντας ἐγγύηση τὴν Ἀνάστασή του, ποὺ εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν Λόγων του, νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη μόνο στὴν ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ποὺ ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία τὶς ΑΛΗΘΕΙΕΣ ποὺ περιέχει. Διότι ἀποδεικνύεται ἡ Γραφή, ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ.


Πρὶν λίγες ἡμέρες, ὁ κόσμος περίμενε τὴν καταστροφὴ τοῦ σύμπαντος, στὶς 21-12-2012. Οἱ προφητεῖες τῶν Μάγια διαψεύσθηκαν. Ὅπως καὶ στὸ παρελθόν, προφητεῖες τῶν ψευδομαρτύρων «τοῦ Ἰεχωβᾶ».

…ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Δημήτριος Πατέλης

Παρίσι (Γαλλία)


――― ⃟ ―――

Νὰ σωθῆτε καὶ νὰ σώσετε

Ἀκούμια Ρεθύμνου 5-7-2012


Σεβαστὲ Γέροντα,


χαῖρε ἐν Κυρίῳ


Λαμβάνω τὴν «Σπίθα» ποὺ τὰ ἄρθρα της συγκλονίζουν τὰς καρδίας. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς ἐνδυναμώνη νὰ σωθῆτε καὶ νὰ σώσετε, νὰ σώσετε καὶ νὰ σωθῆτε. Νὰ εὑρεθῶμεν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ νὰ εἴπωμεν: «Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὴν πίστιν τετήρηκα»…


Ὁ Κύριος μαζί σας.


Τὴν εὐχή σας καὶ προσευχή σας


Στυλιανὸς Παπαδογιαννάκης
Comments