- «Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΙ»

Τ
ὰ λόγια αὐτὰ ἀνήκουν στὸν ὑπουργὸ τῶν ἐξωτερικῶν καὶ τέως πρωθυπουργὸ (1991-94) τῆς Σουηδίας Κὰρλ Μπίλντ.

Ὁ κύριος αὐτός, βλέποντας τὶς ἀστοχίες τῶν δυτικῶν ἑταίρων του στὴν κρίσι τῆς Οὐκρανίας, τὰ ἔβαλε μὲ τὸν Ρῶσο ἡγέτη Βλαδ. Πούτιν.

Τὸν κατηγορεῖ εὐθέως, ὅτι εἶνε προσηλωμένος ὄχι στὶς διεθνεῖς ἀξίες, ἀλλὰ στὶς ἀξίες τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι ὑπερασπίζεται τὰ δίκαια τῶν ρωσοφώνων κατοίκων τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας.

Ὁ ἀνωτέρω ὑπουργὸς εἶνε γνωστὸς καὶ γιὰ τὰ ἀνθελληνικά του φρονήματα.

Ὅσες φορὲς ἔχει προκύψει ζήτημα μὲ τὰ Σκόπια, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Τουρκία, οἱ θέσεις του εἶνε ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.

Φαίνεται ὅτι στὴ λέσχη Μπίλντερμπεργκ καὶ σὲ ἄλλα διεθνῆ φόρουμ ποὺ μετέχει διδάσκονται θρησκευτικὴ προσήλωσι καὶ πίστι στὶς διεθνεῖς ἀξίες
.
Νὰ ἑτοιμαζώμαστε λοιπόν, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ δίλημμα•

διεθνεῖς ἀξίες ἢ Ὀρθοδοξία; Ἢ πιὸ ἁπλᾶ, Σιωνισμὸς ἢ Ὀρθοδοξία;

Comments