- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τ
οὺς μῆνες Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο τοῦ 2014 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν οἱ ἑξῆς:

⃟ Τὴν Κυριακὴ 30-3-2014 ὁ γεν. ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Καραγεῶργος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὴν Δευτέρα 31-3-2014 ὁ ἀρχιμ. Ἀντώνιος Φραγκάκης ἱεροκῆρυξ τῆς ἱ. μητροπόλεως Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Κρήτης μὲ τὸν ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο Δοῦμο τῆς ἱ. μητροπόλεως Ἐδέσσης ἐτέλεσαν τρισάγιο.

⃟ Τὸ Σαββάτο 5-4-2014 κατὰ τὸν ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας στὸ ἑορτάζον παρεκκλήσιο τῆς μονῆς χοροστάτησε ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος καὶ τὸν λόγο ἐκήρυξε ὁ Ἁγιορείτης ἱερομ. Ἰωακεὶμ ἐφημέριος τοῦ Πρωτάτου Καρυῶν. Λόγῳ βροχῆς τὸ τρισάγιο ἐτελέσθη ἐντὸς τοῦ ναοῦ.

⃟ Τὴν Τρίτη 8-4-2014 ὁ Σύλλογος Γυναικῶν Παπαγιάννη - Φλωρίνης.

⃟ Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 13-4-2014 τὸ 2ο Πειραματικὸ Λύκειο Θεσσαλονίκης.

⃟ Τὴν Μ. Παρασκευὴ 18-4-2014 ἡ ἱ. μονὴ ἐτέλεσε τρισάγιο ἐπὶ τοῦ μνήματος.

⃟ Τὴν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 23-4-2014 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὸ Λιοπέτρι - Κύπρου.

⃟ Τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου 25-4-2014 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.

⃟ Τὸ Σαββάτο τῆς Διακαινησίμου 26-4-2014 κύκλος συμμελέτης ἁγ. Γραφῆς γυναικῶν ἀπὸ τὴν Ἀριδαία μὲ ὑπεύθυνη τὴν δ. Βασιλικὴ Φυντανίδου τῆς ἀδελφότητος «Λυδία».

⃟ Τὴν ἴδια μέρα ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα μὲ ὑπεύθυνη τὴν κ. Πολυξένη Ἀντέλη.

⃟ Τὴν Τρίτη 24-4-2014 πιστοὶ ἀπὸ τὴν ἐνορία Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Θεσσαλονίκης μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Φώτιο Ζαρζαβατσάκη, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὴν ἴδια μέρα μαθηταὶ τῆς Γ΄ τάξεως γυμνασίου ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτήρια «Ἀπόστολος Παῦλος» Θεσσαλονίκης.

⃟ Τὴν Τετάρτη 30-4-2014 ὁ αἰδ. Γεώργιος Λίττας ἀπὸ τὴν Αὐστραλία συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν θεολόγο ἱεροκήρυκα Φλωρίνης κ. Δημήτριο ῾Ρίζο, τὴν πρεσβυτέρα Ἰσιδώρα καὶ τὸν ἀδελφό του Πασχάλη ἐτέλεσε τρισάγιο.


Ἔγγραφα - ἄρθρα


Τ
ὸν Μάρτιο καὶ τὸν Ἀπρίλιο 2014 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 726/Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2014 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «“Θεέ μου, πάρε με!”», «Τί εἶνε Ὀρθοδοξία» καὶ ἄλλα κείμενα.


2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1835/2-3-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1960), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου μὲ θέμα «Δὲν συγχωρεῖς; Χριστιανὸς δὲν εἶσαι!».


3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11452/3-3-2014 φ. τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19862), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς γιὰ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα μὲ θέμα «Περὶ μετανοίας».


4)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ θεῖο δικαστήριο – “Τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ” (Ματθ. 25,31)» (φφ. 4 καὶ 5-3-2014, σ. 17).


5)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δὲν συγχωρεῖς; Χριστιανὸς δὲν εἶσαι!» (φφ. 6 καὶ 7-3-2014, σ. 17).


6)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9462/7-3-2014 τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19692), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Θέλεις τὴ χαρά;».


7)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1836/8-3-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ α΄ μέρος παλαιοτέρας ὁμιλίας του (τοῦ 1961), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ θέμα «Τί εἶνε Ὀρθοδοξία Α΄ (ἱερὰ παράδοσις & θεία εὐχαριστία)». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».


8)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1837/9-3-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ β΄ μέρος παλαιοτέρας ὁμιλίας του (τοῦ ἔτους 1961), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ θέμα «Τί εἶνε Ὀρθοδοξία Β΄ (ἐν Χριστῷ ἐλευθερία & ἁγιότης)». Δημοσιεύεται ἐν μέρει στὸ προηγούμενο καὶ ἐν μέρει στὸ παρὸν φύλλο τῆς «Σπίθας».


9)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1838/9-3-2014 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ γ΄ μέρος παλαιοτέρας ὁμιλίας του (τοῦ ἔτους 1961), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ θέμα «Τί εἶνε Ὀρθοδοξία Γ΄ (μαρτύριο & εὐποία)». Δημοσιεύεται στὸ παρὸν φύλλο τῆς «Σπίθας».


10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ νηστεία – Ὁμιλία ἀπὸ τὸν ῥαδιοφωνικὸ Σταθμὸ Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τὸ βιβλίο “Ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός”» (φφ. 11 καὶ 12-3-2014, σ. 17).


11)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ σταυροί μας – “Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι” (Μᾶρκ. 8, 34)» (φφ. 13 καὶ 14-3-2014, σ. 17).


12)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1839/14-3-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1947), ποὺ τώρα ἐκδίδεται ἐλάχιστα συντετμημένο, ἐπὶ τῆς Β΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Ἡ αὐγὴ καὶ ἡ μυστικὴ ἡμέρα».


13)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9502/16-3-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ».


14)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ – “Καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον” (Μᾶρκ. 2,2)» (φφ. 18 καὶ 19-3-2014, σ. 17).


15)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾷ – “Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόλλυται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (Ἰωάν. 3,16)» (φφ. 20 καὶ 21-3-2014, σ. 17).


16)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 12372/21-1-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19862), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2006), ἐπὶ τῆς Γ΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας».


17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1840/23-3-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «“Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας”».


18)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9512/25-3-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19622), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Εὐαγγέλιο».


19)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νοικοκυρὰ καὶ ἱεραπόστολος – “Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζει περὶ πολλά• ἑνὸς δέ ἐστι χρεία” (Λουκ. 10,41-42)» (φφ. 27 καὶ 28-3-2014, σ. 17).


20)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9552/28-3-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς Δ΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Χαῖρε, ἀκτὶς νοητοῦ Ἡλίου».


21)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1841/30-3-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Ἂς προσέξουμε τὰ παιδιά!».


22) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Σταυρός, τὸ σύμβολο τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους» (φ. 150/ Μάρτιος 2014, σ. 10).


23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἂς προσέξουμε τὰ παιδιά! – “Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε• Παιδιόθεν” (Μᾶρκ. 9,21)» (φφ. 1 καὶ 2-4-2014, σ. 17).


24)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δύσκολη ἀρετὴ ἡ συγχώρησι» (φφ. 3 καὶ 4-4-2014, σ. 17).


25)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7132/4-4-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19752), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2000), ἐπὶ τῶν Χαιρετισμῶν γενικῶς γιὰ τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο μὲ θέμα «Ἡ ὡραιότης τῆς παρθενίας».


26)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8632/6-4-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19522), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2002) ἐπὶ τοῦ Τριῳδίου γιὰ τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία».


27)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία» (φφ. 9 καὶ 10-4-2014, σ. 17).


28)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ὑπόδειγμα μετανοίας» (φφ. 11, 15, 16 καὶ 17-4-2014, σ. 17).


29)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 12462/13-4-2014 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19622), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων μὲ θέμα «Ὁ βασιλεὺς τῶν καρδιῶν».


30)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9652/13-4-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19752), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003) ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος γιὰ τὴν Κυριακὴ Βαΐων βράδυ μὲ θέμα «Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ».


31) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10592/14-4-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962;2), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2004) ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος γιὰ τὴν Μ. Δευτέρα βράδυ μὲ θέμα «Ὑποκρισία».


32)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11622/15-4-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962;2), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2005) ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος γιὰ τὴν Μ. Τρίτη βράδυ μὲ θέμα «Ἀμέλεια».


33)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1842/16-4-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1994), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος γιὰ τὴν Μ. Τετάρτη βράδυ μὲ θέμα «“Δεινὸν ἡ ῥαθυμία, μεγάλη ἡ μετάνοια”».


34)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1843/17-4-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1994), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος γιὰ τὴν Μ. Πέμπτη βράδυ μὲ θέμα «Ὁ Χριστὸς ἔπαθε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀντὶ ἡμῶν».


35)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1844/18-4-2014 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1945), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένο ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα στὴν δημοτικὴ ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος γιὰ τὴν Μ. Παρασκευὴ πρωὶ μὲ θέμα «Ἡ μαρτυρία τῆς ἀληθείας».


36)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1845/18-4-2014 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1976), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένο ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα στὴν δημοτικὴ καὶ συντετμημένο ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος γιὰ τὴν Μ. Παρασκευὴ βράδυ μὲ θέμα «Τὸ ἔγκλημα».


37)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πρακτικὰ διδάγματα γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων – “Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ” (Ἰωάν. 12,13)» (φφ. 18, 23, 24 καὶ 25-4-2014, σ. 17).


38)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Χριστὸς ἀνέστη!” (φφ. 29 καὶ 30-4-2014, σ. 17).


39)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1846/20-4-2014 στὴν θ. λειτουργία φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1976), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μὲ θέμα «Ἄγνωστος καὶ σ᾽ ἐμᾶς;».


40)
Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1847/27-4-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19990), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ μὲ θέμα «Οἱ σύγχρονοι Θωμᾶδες».


41)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ξανασταυρώνεται ἀπὸ μᾶς» (φ. 151/Ἀπρίλιος 2014, σ. 10).Εὐχαριστίες


Ἡ «Σπίθα» εὐχαριστεῖ ὅσους ἀνταποκρίθηκαν μέχρι τώρα στὴν παράκλησί της καὶ δήλωσαν πρόθυμοι νὰ γίνουν συνεργάται ἀναλαμβάνοντας στὴν περιοχή τους τὴν διανομὴ ἀντιτύπων στοὺς συνδρομητὰς καὶ τὴν συλλογὴ τῶν συνδρομῶν. Ἡ παράκλησις ἰσχύει καὶ ἐπαναλαμβάνεται.


Ἐλήφθησαν


1. Γνωριμία μὲ τὸν Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο (Ἀφιερωματικὸς τόμος, πρὸς τιμὴν τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκδήλωση μνήμης του, στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν 11η Μαΐου 2014), προσφορὰ εὐγνωμοσύνης, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 288.

2. Sergio Gonzalez, Constantine Cavarnos and the Hellenic Tradition - Ὁ Κωνσταντῖνος Καβαρνὸς καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοσις - Constantino Cavarnos y la Tradition Helenica, ἔκδ. Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Belmont, Massachusetts 02478, U.S.A. 2014, σσ. 68.

3. ἀρχιμ. Κυρίλλου Ἰωάν. Κογεράκη (νῦν μητρ. ῾Ρόδου), Ἅγιος Μύρων ἐπίσκοπος Κρήτης• Ἀκολουθίαι καὶ βίος, ἔκδ. ἱ. ἐνοριακοῦ ναοῦ Ἁγ. Μύρωνος, Ἡράκλειον 2003, σσ. 159.

4. διακόνου Γεωργίου Μαξίμοβ, «Νὰ λάμπεις σὰν ἕνα ἀστέρι» (Βιογραφία καὶ πνευματικὲς συζητήσεις τοῦ νεομάρτυρος ἱερέως Δανιὴλ Σισόεβ, 2009), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 78.

5.
Νίκου Χρ. Ἀλιπράντη, Μιὰ ἀρσακειάδα στὴν Ἀθήνα τοῦ 19ου αἰώνα• Τὸ λεύκωμα τῆς Σοφίας Θραψιάδου (1890), Ἀθήνα 2014, σσ. 216. Ἀναφέρεται στὴν μητέρα τοῦ π. Αὐγουστίνου.
6.
Ἀντωνίου Ν. Χαροκόπου, Ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς μητροπολίτης Κορίνθου (1731-1805), Ἀθῆναι 2001, σσ. 328, ἐκδ. διάθεσις «Ἀστὴρ» Ἀλ. & Ε. Παπαδημητρίου.


7.
Giovanni Perotti – Eugenio Bersani, Πρόσωπα τῆς Σχοινούσας - Schinoussa’s faces, ἐκδ. Φερενίκη, μεγ. σχῆμα, σσ. 102


Comments