- «Τὰ περιστέρια πρόδωσαν τὶς προθέσεις τοῦ Βατικανοῦ»

Τὸ γῦρο τοῦ κόσμου ἔκανε ἕνα στιγμιότυπο ποὺ συνέβη στὴ ῾Ρώμη καὶ ὅσοι τὸ εἶδαν ἔκαναν τὶς ἴδιες σκέψεις.


πάπας Φραγκῖσκος, ἀπευθυνόμενος ἀπὸ τὸ μεγάλο παράθυρο ποὺ βλέπει ἀπὸ ψηλὰ στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου πρὸς τὸ συγκεντρωμένο ἐκεῖ πλῆθος, μιλοῦσε γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία τὶς ἡμέρες αὐτὲς διέρχεται κρίσι. Δεξιὰ καὶ ἀριστερά του εἶχε δύο παιδιά, ἕνα ἀγόρι καὶ ἕνα κορίτσι, τὰ ὁποῖα στὸ τέλος κατ᾽ ἐντολήν του ἄφησαν –συμβολικά– νὰ πετάξουν δύο περιστέρια.

Μόλις ὅμως τὰ περιστέρια πῆγαν νὰ φτερουγίσουν, ἐμφανίσθηκαν δύο ἄλλα ἐπιθετικὰ πουλιά, ἕνα μαῦρο καὶ ἕνα ἄσπρο, τὸ ἕνα τῆς στεριᾶς (κοράκι) καὶ τὸ ἄλλο τῆς θαλάσσης (γλάρος), καὶ κατέφαγαν τὰ περιστέρια.


Τὸ περιστατικὸ σκόρπισε δυσάρεστα αἰσθήματα, καὶ δύσκολα μπορεῖ νὰ τὸ θεωρήσῃ κανεὶς τυχαῖο.

Στὸ διαδίκτυο ἐγράφη ὅτι «τὰ περιστέρια πρόδωσαν τὶς προθέσεις τοῦ Βατικανοῦ». Κι αὐτὸ εἶνε ἀλήθεια.


Εἶνε γνωστὸ ὅτι τὸ Βατικανό, ὡς ἐγκόσμιο κράτος, ἀσκεῖ διπλωματία ὅπως ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ἡ διπλωματία δὲν ἔχει ἀκεραιότητα• μετέρχεται μέσα καὶ μεθόδους (ὅπως π.χ. ἀνειλικρίνεια, ψέμα, ἐξαπάτησι, σκοπιμότητα, πίεσι μὲ ποικίλους τρόπους, ἐκμετάλλευσι ἀδυναμιῶν, ἀνοχὴ ἀλλὰ καὶ καλλιέργεια παθῶν κ.λπ.) ποὺ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν εὐθύτητα καὶ ἁπλότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀγαθότητα καὶ τιμιότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὡστόσο διατηρεῖ ἕνα ὕφος ἥσυχο, ἥμερο, «καθὼς πρέπει», καὶ μιλάει πάντα γιὰ «τὸ καλὸ» τοῦ κόσμου. Καὶ ἐνῷ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος πρωτοστατεῖ σὲ συμπροσευχὲς γιὰ τὴν εἰρήνη (Ἀσίζη), ὑπογείως παρασκευάζει πόλεμο, ἀφοῦ δρᾷ ὕπουλα στὴν Ἀνατολὴ μὲ τὴν Οὐνία, παρεμβαίνει ἀλλοῦ διχαστικά, ἐμπορεύεται ἀκόμη καὶ ὅπλα (ὁ μακαρίτης Ἀνδρέας Παπανδρέου δὲν εἶχε πεῖ, ὅτι πίσω ἀπ᾽ τὸν πόλεμο στὴ Σερβία ἦταν καὶ τὸ Βατικανό;).

Ὁ πάπας θυμίζει τὸ δεύτερο ἐκεῖνο θηρίο, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ ἅγιος Ἰωάννης γράφει• «Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ…» (Ἀπ. 13,11-12).

Comments