- Καταγγελία

Φιλορθόδοξος Ἕνωσις «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» καὶ ὁ Ὀρθόδοξος Σύλλογος «Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης» μᾶς ἀπέστειλαν καταγγελία ποὺ ἔκαναν μὲ ἡμερομηνία 15-10-2013 ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τοῦ μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου Γεωργακοπούλου γιὰ τὴν χρῆσι μεταφράσεως στὴν δημοτικὴ γλῶσσα τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ εὐχῶν τῆς Θείας Λατρείας στὴν Ἱ. Μητρόπολι Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ ὑπὸ τοῦ οἰκείου μητροπολίτου καὶ κληρικῶν αὐτῆς, παρὰ τὴν ἀπὸ 14-4-2010 ῥητὴ ἀπόφασι τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου ὅτι οὐδεμία χρῆσις μεταφράσεως κατὰ τὴν Θείαν Λατρείαν εἶναι ἐπιτρεπτὴ ἄνευ προηγουμένης ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ καταγγελία συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό.

Γιὰ τὸ σχετικὸ ζήτημα ἀναμένουμε καὶ ἐμεῖς τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνόδου.


Comments