- ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΑΞΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

σουν ἕνας πολέμαρχος στὴν πρώτη τοῦ πυρὸς γραμμή•
μὲ θάρρος καὶ μὲ δύναμι ἀγωνιζόσουν πάντοτε
ὣς τὴν στερνή σου τὴν πνοή.

ταν γιὰ σένα ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία
τὸ καύχημα, ἡ δύναμι, ζωή σου καὶ ἀξία.

Μεθοῦσες κυριολεκτικὰ μὲ τὸν ἀγῶνα ποὔκανες
πρὸς δόξαν τοῦ Χριστοῦ,
καὶ πάντα ἀντλοῦσες δύναμι ἀπ᾿ τὴν ἀστείρευτη πηγὴ
τοῦ κραταιοῦ Θεοῦ.

σουν μιὰ φλόγα πύρινη ποὺ ἔκαιε ἐντός σου,
κι ἤθελες ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ βροῦνε τὸν Χριστό σου
καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσουνε μ᾿ ὅλη τὴν ὕπαρξί τους,
νἆναι ὁ Χριστὸς γιὰ ὅλους τους μοναδικὴ ζωή τους.

Καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀγάπησες μὲ φλόγα δυνατή,
τὰ πάντα ἔκανες γι᾿ αὐτὴ νὰ στέκεται ὀρθή.
Τὴν ὑπηρέτησες πιστὰ καὶ ἔγινες θυσία,
ἐδίδασκες τοὺς Ἕλληνες μ᾿ ὅλη τὴν παρρησία.

λόγος σου ἦταν χείμαρρος μὲ δύναμι μεγάλη,
καὶ ὅλους τοὺς σαγήνευε μὲ τ᾿ Οὐρανοῦ τὰ κάλλη.
Πολυμερὴς ἡ δρᾶσί σου σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα•
κρατοῦσες πάντα ἀνόθευτη τῆς πίστεως τὴν δάδα.

Εἶχες μιὰ εὐαίσθητη καρδιά, καρδιὰ μικροῦ παιδιοῦ,
ποὺ σ᾿ ἔκανε ἀγαπητὸ πάντοτε καὶ παντοῦ.

Καὶ ἀφοῦ ἐτέλεσες πιστὰ ὅλη τὴν διακονία,
μὲ κάθε σου προσπάθεια, μὲ κάθε σου θυσία,
σὰν τὸ λιοντάρι ἐκάθησες μετὰ ἀπὸ τόση πάλη,
προσμένοντας τὸν Κύριο μὲ μιὰ χαρὰ μεγάλη,
νὰ πάρῃ τὴν ψυχούλα σου καὶ νὰ τὴν ἀνεβάσῃ,
ψηλὰ ἐκεῖ στοὺς Οὐρανούς, κι αἰώνια νὰ δοξάσῃ.

Αὐτοῦ ψηλὰ ποὺ βρίσκεσαι στὰ Οὐράνια, Αὐγουστῖνε,
ὅπου ὁ Κύριος τοῦ παντὸς μὲ τοὺς Ἁγίους εἶναι,
πάντοτε νὰ παρακαλῇς τὸν κραταιὸ Θεό μας,
τὸν πάνσοφο Δημιουργό, τὸν μόνο λατρευτό μας,
γιὰ τοὺς πιστοὺς ὅλης τῆς γῆς καὶ τὴν Ὀρθοδοξία,
αἰώνια νὰ λατρεύουμε μὲ ζωντανὴ λατρεία,
τὸν παντοδύναμο Θεὸ καὶ δίκαιο Κριτή,
τὸν μόνο ἀγαθὸ Θεό, αἰώνιο νικητή.

ΣΠΥΡΟΣ

Comments