- Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου

Σὲ μία κατάμεστη αἴθουσα, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ πιστοῦ κλήρου καὶ λαοῦ, καθὼς καὶ μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, πολλὰ μέρη τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ μακαριστοῦ Πατρὸς τὴν Κυριακὴ 11 Μαΐου 2014 στὴν αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Α.Π.Θ..Ἡ ἐκδήλωσι συνδιωργανώθηκε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ καὶ τὸν σύλλογο Πολυτέκνων νομοῦ Θεσσαλονίκης ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ. Τὴν ἐκδήλωσι χαιρέτισαν ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου π. Χρυσόστομος Πῆχος, ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος πνευματικὸς πατέρας τῆς ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητος ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ, καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ συλλόγου πολυτέκνων Θεσσαλονίκης κ. Ἐρωτόκριτος Θεοτοκᾶτος.Παρέστη ὁ Μητροπολίτης Μουάνζας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ἐνῷ χαιρετισμὸ ἀπέστειλαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Παροναξίας, Αἰτωλοακαρνανίας, Πειραιῶς, Φλωρίνης, Ξάνθης, Σύρου, Δράμας, ἡ Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις, καθὼς καὶ ἡ καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Θαψανῶν Νεκταρία Μοναχή.

Ὁμιληταὶ ἦσαν ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ., μὲ θέμα «Ὁ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ὡς ἀγωνιστὴς καὶ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας», ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα «Ὀρθοδοξία καὶ ἁγιότητα», καὶ ὁ ἱδρυτὴς τῶν ἐκδόσεων ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ κ. Στυλιανὸς Κεμεντζετζίδης μὲ θέμα «Γενικὰ γιὰ τὴν ὁσιακὴ προσωπικότητα τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου».

Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναλυτικὴ παρουσίασι τῶν θεμάτων, ἀναδείχθηκε ἡ ὁσιακὴ καὶ ἁγιασμένη προσωπικότητα τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, ὁ ἀγώνας του ἐναντίον τῶν αἱρέσεων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ πολύπλευρη ἱεραποστολική του δρᾶσι, καθὼς καὶ ἡ πανελλήνια ἀκτινοβολία του. Προβλήθηκε ἐπίσης σύντομη ταινία μὲ σπάνιο ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴν κοίμησι τοῦ Γέροντα.

Ἡ ἐκδήλωσι ἄρχισε καὶ τελείωσε μὲ βυζαντινοὺς ὕμνους ἀπὸ τὴν ἐξαίρετη βυζαντινὴ χορῳδία τοῦ πρωτοψάλτου κ. Ἰωάννου Χασανίδη, ἐνῷ τὸν ἐπιτυχημένο συντονισμὸ τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, δρ Θεολογίας.

Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως σὲ ὅλους τοὺς παρόντες δόθηκε, ὡς πνευματικὸ ἀντίδωρο, φάκελλος μὲ τὰ πρακτικὰ τῶν εἰσηγήσεων καὶ βιβλία μὲ διδαχὲς τοῦ Γέροντος Φιλοθέου.

(ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ)

Comments