- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τ
ὸν Φεβρουάριο 2014 στὴν ἱ. μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης•

⃟ Τὸ Ψυχοσάββατο 22-2-2014 ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς διακόνους του ἐτέλεσε τρισάγιο ἐπὶ τοῦ μνήματος τοῦ ἀοιδίμου ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου.


Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 725/Φεβρουάριος 2014 φύλλο τῆς «Χριστ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Γιατί γίνεται τὸ μνημόσυνο τοῦ Ψυχοσαββάτου», «“Τὰ περιστέρια πρόδωσαν τὶς προθέσεις τοῦ Βατικανοῦ”» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9402/2-2-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19752), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μὲ θέμα «Θέλεις νὰ δῇς τὸ Χριστό;”».

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ ὄνομα τοῦ δαιμονιζομένου “Λεγεών” (Λουκ. 8,30)» (φφ. 4 καὶ 5-2-2014, σ. 17).

4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11362/6-2-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19862), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Μ. Φωτίου μὲ θέμα «Ὄχι στὸν πάπα!».

5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ μυστήρια – “Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια…” (Λουκ. 8,10)» (φφ. 6 καὶ 7-2-2014, σ. 17).

6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11392/9-2-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19582), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Τελώνου & Φαρισαίου μὲ θέμα «Φαρισαῖοι, ταπεινωθῆτε».

7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 12282/10-2-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19702), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2006) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Χαραλάμπους μὲ θέμα «Κάτω τὰ εἴδωλα!».

8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Θάνατος καὶ ἀνάσταση» (φφ. 11 καὶ 12-2-2014, σ. 17).

9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ χρυσὸς κανόνας – “Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως” (Λουκ. 6,31-36)» (φφ. 13 καὶ 14-2-2014, σ. 17).

10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7512/16-2-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου μὲ θέμα «Ἡ ἁμαρτία εἶνε οἰκονομικὴ χρεωκοπία».

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἁμαρτία εἶνε οἰκονομικὴ χρεωκοπία – “Καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως” (Λουκ. 15,13)» (φφ. 18 καὶ 19-2-2014, σ. 17).

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Φαρισαῖοι, ταπεινωθῆτε» (φφ. 20 καὶ 21-2-2014, σσ. 17).

13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1834/22-2-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1972), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τοῦ Ψυχοσαββάτου τοῦ Τριῳδίου μὲ θέμα «Γιατί τὸ μνημόσυνο αὐτό;».

14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9442/23-2-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19762), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω μὲ θέμα «Τί εἶνε κόλασις;».

15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ παγκόσμιος δίκη – “Καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη” (Ματθ. 25,32» (φφ. 25, 26 καὶ 27-2-2014, σσ. 17).

16) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ θεῖο δικαστήριο – “Τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ” (Ματθ. 25,31» (φ. 28-2-2014, σσ. 17).

17) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Εἰδωλολατρικὲς ἑορτές» (φ. 149/Φεβρουάριος 2014, σ. 10).


Ἐλήφθησαν


1. ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος, Νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι ὅ,τι κι ἂν συμβαίνει, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, σσ. 30.

2. ἀρχιμ. Γερβασίου Ἰωάν. Ραπτοπούλου ἱεροκήρυκος, Διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὸν ἀπ. Πέτρο, ἔκδ. ὀρθοδόξου ἀδελφότητος «Ἡ ὁσία Ξένη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 232.

3. ἀρχιμ. Γερβασίου Ἰωάν. Ραπτοπούλου, Μαρία ἡ ἐλεήμων (Ἡ Ταβιθὰ τῆς Μελβούρνης), ἔκδ. Ὀρθ. ἀδελφ. «Ἡ ὁσία Ξένη», Θεσ/νίκη 2013, σσ. 64.

4. ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀνδρ. Ζιόμπολα, Τὰ μνημόσυνα καὶ ὠφέλειά των• Μὲ πατερικὸ λόγο καὶ πνευματικὲς πρακτικὲς προσεγγίσεις διὰ τὴν τέλεσίν των, Ἀθήνα 2014, σσ. 206.

5. ἀρχιμ. Κλήμεντος Δ. Ζώκαρη, Θαυμαστὲς μαρτυρίες γιὰ τὸν Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 24.

6. Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου προέδρου Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., ΔΝ, Ἡ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ κρίση τοῦ ληστῆ καὶ ἡ δικαίωσή του, ἔκδ. τῆς διακονίας κρατουμένων «Ὁ ἅγιος Λῃστὴς τοῦ Γολγοθᾶ» τῆς ἀδελφότητος «Ἡ ὁσία Ξένη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 110.

7. Ἀθανασίου Β. Ἀβραμίδου καρδιολόγου - καθηγητοῦ παθολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ αὐτοκυριαρχία στὴ ζωὴ καὶ στὴν ὑγεία, ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα 20133, σσ. 89.

8. Πνευματικοὶ δεσμοὶ τοῦ πατρὸς Φιλοθέου Ζερβάκου μὲ τὸν ἐλευθερωτή του ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλήτη καὶ τὴν Θεσσαλονίκη, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 32.
Comments