- Εὐχὲς

Γιὰ τὶς ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἡ ἱ. μονὴ Λογγοβάρδας εὔχεται ὅπως ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς φωτίσῃ ὅλους μας, ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, νὰ βροῦμε τὸν δρόμο πρὸς τὴν ταπεινὴ φάτνη τῆς Βηθλεέμ, νὰ ἀκούσουμε τὸν ὕμνο τῶν ἀγγέλων καὶ νὰ γευθοῦμε τὴν εὐλογία τῆς «ἐπὶ γῆς εἰρήνης».
Comments