Σεπτέμβριος, Οκτώβριος 2014

Υποσελίδες (19): - Ἀπάντησι στοὺς κατηγόρους τῶν ἱ. κανόνων - ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ Θαυμαστὴ ἡ πορεία τῆς μακρᾶς ζωῆς του (Β΄ ΜΕΡΟΣ) - Γιὰ ὅσους δὲν τ᾽ἄκουσαν ἢ δὲν τὸ πρόσεξαν - Δὲν θὰ παύσουμε νὰ κηρύττουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ἐν τῇ πράξει ἔγινε ἄρσις τοῦ «ἀφορισμοῦ» - Ἡ ἀνάβασις πρὸς τὴν κορυφὴ-Ἡ ζωὴ καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ π. Igor Rozin (δ΄) - Η ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΜΑΣ (ἕνα νέο Ἑλληνάκι) - Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - «Θά ᾽ρθῃ καιρὸς ποὺ τὰ πτυχία θὰ καταντήσουν χωρὶς ἀξία, πλατανόφυλλα»… - Καιρὸς δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεων - ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ - Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης γιὰ τὶς συμπροσευχὲς καὶ τὸ βάπτισμα τῶν ἑτεροδόξων - ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΕ Η ΕΡΜΗ ΠΑΤΡΙΔΑ! - ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ - Πῶς ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καλύβας ἤλεγξε ἐπ᾽ἐκκλησίας τὴν μασονία ἐνώπιον κλήρου, ἀρχόντων καὶ λαοῦ - ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - Τὸ ποθούμενο - «Νὰ δώσουν οἱ πολιτικοί μας ὅραμα πνευματικό. Νὰ μιλήσουν γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα» - «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 86ο - 88ο)
Comments