- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο 2014 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν οἱ ἑξῆς:

⃟ Τὴν Πέμπτη 3-7-2014 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Νέο Μοναστήρι - Καρδίτσης συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν αἰδ. Ἠλία Δημητρίου.

⃟ Τὴν Κυριακὴ 27-7-2014 ὁ ἀρχιμ. Ἀντώνιος Στυλιανάκης, ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος.

⃟ Τὴν Τρίτη 12-8-2014 ὁ αἰδ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ ἀπὸ τὴν Κύπρο, πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. μητροπόλεως Ταμασοῦ, ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο.

⃟ Τὴν Τρίτη 26-8-2014 ὁ ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Νικοδήμου Γουμενίσσης - Κιλκὶς ἀρχιμ. Χρυσόστομος μετὰ τῆς συνοδείας του ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο.

⃟ Τὴν Τετάρτη-Πέμπτη 27 και 28-8-2014 στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἔγινε ἀγρυπνία καὶ μνημόσυνο ἐπὶ τῇ 4ετίᾳ ἀπὸ τῆς ἐκδημίας τοῦ π. Αὐγουστίνου. Στὸν ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε καὶ στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ἐτέλεσε τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου. Στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε σὲ προσωπικὲς ἀναμνήσεις σχετικὲς μὲ τὸν ἀείμνηστο Γέροντα προκάτοχό του.

⃟ Τὴν Πέμπτη 28-8-2014 ὁ π. Ἰάκωβος Μακρῆς ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερίου μὲ ὅμιλο προσκυνητῶν.27-8-2014: ἀρχιερατικὸ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος


Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τὸν Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο 2014 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 728/Ἰούλιος-Αὔγουστος 2014 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ ἀναγκαιότης τοῦ ἠθικοῦ νόμου», «Μὴν ξεπουλᾶτε τὸν θησαυρό μας» κ.ἄ. κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ λατρεία τοῦ μαμωνᾶ» (φφ. 1 καὶ 2-7-2014, σ. 17).

3) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8792/2-7-2014 φ. τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19732), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Χωρὶς ναούς;».

4
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ζωή μας τρικυμισμένη θάλασσα» (φφ. 3 καὶ 4-7-2014, σ. 17).

5) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8812/6-7-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1992), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Ὁ ἑκατόνταρχος ὑπόδειγμα πίστεως».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πίστις, ἡ μεγαλυτέρα δύναμις – “Οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον” (Ματθ. 8,10)» (φφ. 8 καὶ 9-7-2014, σ. 17).

7) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7932/11-7-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ 1960β΄2), ποὺτώρα ἐπανεκδίδεται (2001) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγ. Εὐφημίας μὲ θέμα «Μνήμη τοῦ θαύματος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου».

8
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν “Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν” (Ματθ. 4,15)» (φφ. 10 καὶ 11-7-2014, σ. 17).

9
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1850/13-7-2014 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου (Τίτ. 3,10-11) μὲ θέμα «Ἡ στάσι μας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν».

10
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1851/13-7-2014 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ μέρος ἀπὸ ἄρθρο του στὸ περ. «Σπίθα» καὶ τὸ βιβλίο Ἐξέστημεν; (τοῦἔτους 1973), ποὺ τώρα ἐκδίδεται σὲ περιληπτικὴ μεταφορὰ καὶ μεταγλώττισι ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου, μὲ θέμα «Ἡ ἀναγκαιότης τοῦ ἠθικοῦ νόμου». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱἅγιοι πατέρες καὶ οἱ αἱρετικοί – “Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κοσμου” (Ματθ. 5,14)» (φφ. 15 καὶ 16-7-2014, σ. 17).

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἐκστρατεία τῶν ἀθέων κατὰ τῆς Ἐκκλησίας» (φφ. 17 καὶ 18-7-2014, σ. 17).

13) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 11882/19-7-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19932), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2005) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ὁσίας Μακρίνης μὲ θέμα «Πολύτεκνη οἰκογένεια».

14
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7192/20-7-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2000) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Τὸ φοβερώτερο βάρος».

15
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Παῦλος ὁ ἀπόστολος» (φφ. 22 καὶ 23-7-2014, σ. 17).

16
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁἔπαινος τῆς Ἑλλάδος – “Ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν” (Φιλιπ. 1,29» (φφ. 24 καὶ 25-7-2014, σ. 17).

17) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7952/27-7-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19712), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. 9,27) μὲ θέμα «Ἡ δύναμι τῆς προσευχῆς».

18) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“῾Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον”» (φφ. 29 καὶ 30-7-2014, σ. 17).

19) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταί» (φφ. 31-7-2014 καὶ 1-8-2014, σ. 17).

20
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9912/1-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ 1987α΄2), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγ. Ἑπτὰ Μακκαβαίων μὲ θέμα «Ἡ πίστις μας εἶνε ἀληθινή».

21) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1852/3-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1963), ποὺ ἐκδίδεται τώρα συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Η΄ Κυριακῆς (Η΄ Ματθ.) μὲ θέμα «Διχόνοια».

22) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9932/6-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 19612), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μὲ θέμα «Τέσσερα ἐρωτήματα».

23) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8892/10-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ σύνθεσι δύο παλαιοτέρων ἀπομαγνητοφωνημένων ὁμιλιῶν του (τῶν ἐτῶν 19732 καὶ 19892), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδονται (2002) συντετμημένες, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Λαυρεντίου μὲ θέμα «Ὁ ἅγιος Λαυρέντιος».

24
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8922/15-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 19602), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Ὕλη καὶ πνεῦμα».

25) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1853/17-8-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Ι΄ Κυριακῆς Ματθαίου μὲ θέμα «Γενεὰ ἄπιστη καὶ διεφθαρμένη».

26) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1854/18-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ σύνθεσι ἀποσπασμάτων ἀπὸ δύο παλαιότερες ὁμιλίες (1957 καὶ 1963), ποὺ ἐκδίδονται τώρα ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Δημητρίου τοῦ ἐκ Σαμαρίνης μὲ θέμα «Ὁὁσιομάρτυς Δημήτριος ἐκ Σαμαρίνης».

27) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ψυχικῶς παράλυτοι» (φφ. 19 καὶ 20-8-2014, σ. 17).

28) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τυφλοί, κουφοί, ἄλαλοι» (φφ. 21 καὶ 22-8-2014, σ. 17).

29) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 11962/23-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦἔτους 19732), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Τί σημαίνει τὸ “μενοῦνγε”;».

30) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1855/24-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ1963), ποὺ ἐκδίδεται τώρα συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ μὲ θέμα «Θυσία δικαιωμάτων».

31) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8972/29-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία (τοῦ 19722), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου μὲ θέμα «Μία φωνή».

32) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 12832/31-8-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19612), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΒ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Ὑπάρχει πόθος αἰωνίου ζωῆς;».

33) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ Παναγία εἶνε ἡ Μάνα μας, κι ὅμως τὴν ἀτιμάζουμε» (φ. 155/Αὔγουστος 2014, σ. 10).Τὸ 4ετὲς μνημόσυνο τοῦ π. Αὐγουστίνου
26-8-2014: τρισάγιο ἀπὸ τὸν ἡγούμενο τῆς ἱ. Μ. Ἁγ. Νικοδήμου Γ. ΧρυσόστομοΤὴν 27 πρὸς 28 Αὐγούστου 2014, Τετάρτη βράδυ πρὸς Πέμπτη πρωί, στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης, ὅπου ἀναπαύεται τὸ σκήνωμα τοῦ ἀοιδίμου ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου, ἔγινε καὶ ἐφέτος ἡ καθιερωμένη ἀγρυπνία καὶ τὸ μνημόσυνο ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τεσσάρων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐκδημίας του (2010-2014). Στὸν ἑσπερινό, ὅπως ἀναφέραμε ἤδη, χοροστάτησε ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε καὶ στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ἐτέλεσε τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου. Στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε σὲ προσωπικὲς ἀναμνήσεις σχετικὲς μὲ τὸν ἀείμνηστο Γέροντα προκάτοχό του.

Ἐν συνεχείᾳ κατὰ τὸν ὄρθρο καὶ τὴν θ. λειτουργία, ποὺ ἐτελέσθη στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς, μὲ τὸν προεξάρχοντα ἡγούμενο τῆς ἱ. μονῆς Λογγοβάρδας ἀρχιμ. Χρυσόστομο συνελειτούργησαν καὶ ἄλλοι κληρικοὶ καὶ συμπροσευχήθηκαν μοναχοὶ καὶ πολλοὶ πιστοί, ποὺ συνέδραμαν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ἄλλες πόλεις τιμῶντες τὴν μνήμη του.

Ἡ ἱ. μονὴ μαζὶ μὲ τὸ κόλλυβο καὶ τὸ κέρασμα προσέφερε στοὺς συνδραμόντας ὡς εὐλογία ἕνα ψηφιακὸ δίσκο (τὸ cd ὑπ᾽ἀριθμ. 79) μὲ δύοπαλαιὲς ὁμιλίες τοῦ π. Αὐγουστίνου ποὺ ἔχουν θέμα· α΄) Δύο εἴδη σεισμῶν καὶ β΄) «Προσέχετε ἑαυτοῖς».

Εἴθε νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του.

Ἐλήφθησαν

1. μητροπολίτου πρ. Πειραιῶς Καλλινίκου Ἰ. Καρούσου, Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωή μας, ἐκδ. Χρυσοπηγή, Ἀθήνα 20142, σσ. 109.

2. μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου Τράμπα, Ἀττάλεια, Ἡ ἀρχόντισσα τῆς Μεσογείου· γνωριμία μὲ τὴν Ἀττάλεια καὶ τὴν Πισιδία τῆς Μικρασίας, ἐκδ. Ἑταιρείας Μεσογειακοῦ πολιτισμοῦ, Ἀθήνα Ἰαν. 20142, σσ. 119.

3. μητροπολίτου Βερατίου Αὐλῶνος καὶ Κανίνης Ἰγνατίου Λ. Τριάντη, Ὁ μοναχὸς π. Ἰωάννης Σμυρναῖος ὁ Δομβοΐτης (1903-1962),Ἀθήνα 2013, σσ. 567.

4. ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Σπυρ. Μπιλάλη (1918-1974), Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Α´, Κριτικὴ τοῦ παπισμοῦ, ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου» καὶ συλλόγου «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», Ἀθῆναι 20143, σσ. 443.

5. ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Σπυρ. Μπιλάλη (1918-1974), Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Β´, Ἡ ἕνωσις τῶν ἐκκλησιῶν, ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου» καὶ συλλόγου «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», Ἀθῆναι 20142, σσ. 743.

6. ἀρχιμ. Γερβασίου Ἰωάν. Ραπτοπούλου ἱεροκήρυκος, Διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὸν Νικόδημο, ἔκδ. Ὀρθ. ἀδελφ. «Ἡ ὁσία Ξένη», Θεσσ/νίκη, 2014, σσ. 200.

7
. ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀεράκη, Παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὴν Ἐλεοῦσαν Θεοτόκον, καλλιγραφηθεὶς διὰ χειρὸς π. Μιχ. Πατεράκη, κεντρ. διάθεση βιβλιοπ. Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Ἀθήνα, μεγ. σχῆμα σσ. 21.

8. ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου, Θρησκευτικοκοινωνικὰ θέματα, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 77.

9. ἀρχιμ. Μελετίου Ἀπ. Βαδραχάνη, Ἀνιχνεύοντας τὸ μυστήριο τῆς πίστεως, Ἀθήνα 2014, σσ. 128. www/pmeletios.com–τηλ. 210-6228200, κιν. 695 6114128.

10. ἀρχιμ. Ἀνδρέα Περδίκη, Θέλω νὰ μάθω τὴν ἀλήθεια! –Ἀπαντήσεις σὲ κρίσιμα ἐρωτήματα γιὰ τὶς ἕλξεις πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο, ἐκδ. ὀρθοδόξου ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητος «Ὁ καλὸς ποιμήν», Λευκωσία-Κύπρου 2014, σσ. 203.

11. ἱερομον. Κοσμᾶ Δοχειαρίτου, Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη, ἔκδ. ἱ. μονῆς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς-Θέρμου, 2014, σσ. 258.

12. ἱερομονάχου Ἀντωνίου (ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Περὶ προσευχῆς λόγος), Ἡ πηγὴ τῶν ἀρετῶν –ἀφορμὲς ὁμιλιῶν γιὰ τὴν ἱερὴ προσευχὴ τὴν μητέρα τῶν ἀρετῶν, ἐκδ. Συναξάρι, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 254. p.Antonios@otenet.gr–ἱ. ν. Ἁγ. Ἀθανασίου (Ἐγνατίας 87, Θεσσ/νίκη), τηλ. 2310-229473.

13
. μοναχοῦ Κυρίλλου Ἁγιορείτου, Ἡσυχαστικὸς μοναχισμός –Ἐντρυφήματα τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων καὶ τῆς καρδιακῆς προσευχῆς, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, σσ. 79

14
. ἐπιμ. (†) μοναχοῦ Νικοδήμου (Μπιλάλη, θ.-φ.), Ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων Σπυρίδωνος Μπιλάλης 1918-1974, Συνοπτικὴ βιογραφία, ἔκδ. συλλόγου «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», Ἀθῆναι 2014, σσ. 127.

15. (†) Νικολάου Ἰω. Σωτηροπούλου θεολόγου-φιλολόγου, Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου, τόμ. Γ΄ (κεφ. ιε΄ - κα΄), ἔκδ. «Ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 2012, σσ. 386.

16
. (†) Δημητρίου Παναγοπούλου ἱεροκήρυκος, Πνευματικὰ διαμάντια ἀπὸ ἐμπνευσμένες ὁμιλίες του, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 143.

17. Πέτρου Μπότση, Ἱερομάρτυρας Αὐγουστῖνος τῆς Καλούγκα (παράρτημα: ὁ ὄμορφος βίος τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ νεομάρτυρα Ἀλεξίου τοῦἜλνατ), Ἀθήνα 2013, σσ. 129.

18. δρος Χὰνς-Γκέοργκ Λέμπερ, Ὁ γιατρὸς Χάνς Λέμπερ· γράμματα ἀπὸ τὴν Μῆλο, 1943-1944, ἔκδ. Ἱδρύματος Στήριξης Κέντρου Ὑγείας Μήλου (ΙΣΚΥΜ), Ἀθήνα 2014, σσ. 159.

19. Μάρκου Σκουλάτου, Ἱερὰ προσκυνήματα σὲἔμμετρο λόγο, Τρίποδες Νάξου, 2014, σσ. 104.

20. Ἰωάννας Δ. Κατσούλα, Μορφὲς ἀπὸ τὸ μικρὸ συναξάρι, ἐκδ. Κυπρῆς, Ἀθήνα 2014, δεμ., σσ. 416.

21. Ἀποστολάριον, Ἑπτάλοφος Α.Β.Ε.Ε., Ἀθῆναι 2014, σσ. 444 μεγέθους Α4 (διανέμεται δωρεὰν ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Νικοδήμου Ἑλληνικοῦ Μεγαλοπόλεως).

22. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Μαρίνας Βόνης Πεδιάδος, ἔκδ. ἱ. μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου, σσ. 150.

23. Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὸν Γέροντα Φιλόθεο Ζερβᾶκο, Χαιρετισμοὶ καὶ ὁμιλίες, Θεσσαλονίκη 11 Μαΐου 2014, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 96.

24. Ἡμερολόγιον 2015, (τσέπης) μὲ τὸν μικρὸ παρακλητικὸ κανόνα εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐκδ. Κυπρῆς, Ἀθήνα 2014, σσ. 64.

25
. Μηνύματα ἐλπίδας καὶ Ἑορτολόγιον 2015, (τσέπης), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, σσ. 127.

26. περιοδικὸ «Ὀρθόδοξη Μαρτυρία», ἔκδ. Παγκυπρίου συλλόγου Ὀρθοδόξου παραδόσεως «Οἱ φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους», τ. 103, Λευκωσία-Κύπρου, ἄνοιξη - καλοκαίρι 2014, σσ. 112, μὲ ἀφιέρωμα «στὸ βιβλίο τῶν ψαλμῶν».

Comments