- ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Τὸ βιβλίο αὐτὸ τοῦ γέροντος π. Αὐγουστίνου εἶνε ἕνα ἐπίκαιρο ἀνάγνωσμα, γιὰ νὰ διατηρῆται σὲ ἐγρήγορσι κάθε ὀρθόδοξη συνείδησι.


Β΄ ἔκδοσις ἀνανεωμένη καὶ ἐπηυξημένη.

Σελ. 64. Τιμᾶται 5,00 εὐρώ.

Ζητῆστε το στὸ Βιβλιοπωλεῖο «῎Ελαφος», τηλ. 23850-28868.
Comments