- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Γιὰ τοὺς Κολλυβᾶδες ἁγίους

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 09-12-2014

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Μαζὺ μὲ τὰ τεύχη ἔλαβα τὸ ὡραῖο, καλαίσθητο Ἡμερολόγιο Τσέπης, ἀφιερωμένο στοὺς Χριστοφόρο Παπουλάκη καὶ Κοσμᾶ Φλαμιᾶτον.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ καὶ σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν ἀναφορά σας εἰς τοὺς Κολυβᾶδες Ἁγίους μας. Εἶναι πολὺ ὡραῖο αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἔχετε κάνει.

Θερμὰ συγχαρητήρια.

Μὲ εὐχὲς καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγάπην

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος


―――⃟―――

Τὸ Ἡμερολόγιο τσέπης 2015

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἐν Δραπετσώνᾳ τῇ 13η Δεκεμβρίου 2014

Σεβαστὲ Γέροντα, Εὐλογεῖτε.

Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Συγχαίρω ἀδελφικῶς γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2015 τῆς σεβασμίας Ἱερᾶς Μονῆς «Λογγοβάρδας» ὅσον ἀφορᾶ τοὺς εὐλογημένους παρὰ Θεοῦ ἀδελφούς, ἡγιασμένους Κοσμᾶ Φλαμιᾶτο καὶ Χριστοφόρο Παπουλάκο.

Ἐὰν εἶναι ἐφικτὸ ἀποστείλατέ μου ὀλίγα στὴν διεύθυνση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προκειμένου νὰ ἐνημερωθοῦν μερικοὶ πνευματικοὶ ἀδελφοὶ τῆς ἐνορίας μας σχετικῶς μὲ τοὺς ἐν λόγῳ «μάρτυρας».

Παρακαλῶ διαβιβάστε τὶς εὐχές μου στοὺς ἐκλεκτοὺς ἀδελφοὺς τῆς συνοδείας σας.

Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ φιλαδελφίαν

ἐξαιτούμενος τὰς Θεοπειθεῖς εὐχάς σας

Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος Φράγκος


―――⃟―――

Ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη

Σεβαστέ μου Γέροντα π. Χρυσόστομε, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Συνεχίστε τὸ θεάρεστον ἔργον σας μὲ πολλὴ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη.

Καλὴ χρονιὰ καὶ εὐλογημένη.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ

Ματθαῖος Δεληγιάννης

Ἀθήνα

―――⃟―――

Προσευχὴ τῶν ταπεινῶν


Ἐν Μελβούρνῃ τῇ 27-10-2014

Πανοσιολογιώτατε Γέροντα,

…ἡἱκετήριός μου δέησις εἰς τὸν Μέγα Ἀρχιερέα καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ [εἶνε]·

«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον καὶ σῶσον μας! Γιὰ τριάκοντα ἀργύρια ξεπουλοῦν Θρησκεία, Πατρίδα κι Οἰκογένεια.

Σῶσε, Χριστέ μας, τὴν γλυκειά μας Πατρίδα ἀπὸ τὴν λήθη, τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ἑκούσια ὑποδούλωσιν!

Ἄχ γλυκειά μας τρισένδοξη Πατρίδα, εἰσέρχεσαι εἰς νέα σκλαβιά! Πάει ἡ αἴγλη σου, ἡ μεγαλοπρέπειά σου καὶ ἡ τιμή σου!

Ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς θρηνεῖ γιὰ ἐσέ, Πατρίδα μου.

Γλυκύτατέ μας Νυμφίε, θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι. Εἶναι ἀρχὴ ὀδύνων. Σπεῦσον ἀπολλύμεθα!».

Διατελῶ μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ, κατανύξεως κι εὐλαβείας,

ἡ ἁμαρτωλὴ δούλη τοῦ Θεοῦ

Σουλτάνα

Εὐλογεῖτε, Γέροντα. Καλὸν Παράδεισον! Εὔχεσθε κι ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

Comments