- Ὁ Θεὸς σοῦ δίνει πάντα ὅ,τι σοῦ χρειάζεται

Ἀπ᾽ὅσα φέρνει τὸ διαδίκτυο Μ
ιὰ φορὰ κάποιος ζήτησε ἀπ᾽ τὸ Θεὸ ἕνα λουλούδι καὶ μία πεταλούδα.

Ὁ Θεὸς ὅμως, ἀντὶ γι᾽ αὐτά, τοῦ ἔδωσε ἕνα κάκτο καὶ μία κάμπια.

Αὐτὸ στενοχώρησε τὸν ἄνθρωπο. Δὲν μπόρεσε νὰ καταλάβη, γιατί δὲν πῆρε αὐτὸ ποὺ ζήτησε.

Εἶπε μέσα του λοιπόν·

–Ὁ Θεὸς ἔχει νὰ νοιαστῆ γιὰ τόσους ἀνθρώπους...

Καὶ ἀποφάσισε νὰ μὴ ζητήση ἐξηγήσεις.

Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ πῆγε νὰ κοιτάξη αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶχαν δοθῆ καὶ τά ᾽χε ξεχάσει.

Πρὸς ἔκπληξή του, ἀπ᾽ τὸν ἀγκαθωτὸ καὶ ἄσχημο κάκτο εἶχε φυτρώσει ἕνα ὄμορφο λουλούδι. Καὶ ἡ ἄσχημη κάμπια εἶχε μεταμορφωθῆ σὲ μία ὑπέροχη πεταλούδα.

Ὁ Θεὸς τὰ κάνει πάντα ὅλα σωστά! Ὁ τρόπος ποὺ ἐνεργεῖ εἶναι ΠΑΝΤΑ ὁ καλύτερος, ἀκόμα κι ἂν σὲ μᾶς φαίνεται λανθασμένος.

Ἂν ζήτησες ἀπὸ τὸ Θεὸ κάτι καὶ πῆρες κάτι διαφορετικό, δεῖξε Του ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.

Μπορεῖς νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς Αὐτὸς θὰ σοῦ δίνη, πάντα, αὐτὸ ποὺ χρειάζεσαι τὴν κατάλληλη στιγμή.

Αὐτὸ ποὺ θέλεις... δὲν εἶναι πάντα κι αὐτὸ ποὺ χρειάζεσαι!

Τὸ ΑΓΚΑΘΙ τοῦ σήμερα... εἶναι τὸ ΛΟΥΛΟΥΔΙ τοῦ αὔριο!
Comments