- Ὁ Ἑβραῖος ποὺ ἤθελε νὰ γίνῃ Χριστιανὸς

Ενας Ἑβραῖος ἀποφάσισε νὰ γίνῃ χριστιανὸς καὶ θέλησε νὰ ἐξετάσῃ τὶς ἐκδοχὲς τοῦ χριστιανισμοῦ γιὰ νὰ ἐπιλέξῃ. Βρίσκει λοιπὸν ἕναν ὀρθόδοξο, ἕναν προτεστάντη κ᾽ἕναν παπικό. Τοὺς λέει τὶς προθέσεις του κ᾽ἐκεῖνοι συμφωνοῦν νὰ τὸν «ξεναγήσουν» στὶς ἐκκλησίες τους.

Πάει ὁἙβραῖος μὲ τὸν προτεστάντη μία Κυριακή, μπαίνει στὸ ναὸ καὶ βλέπει τοὺς ἀνθρώπους τακτοποιημένους μὲ τὰ καλά τους ροῦχα, ὁ καθένας στὸ κάθισμά του, μπροστὰ ἀπὸ τὸν κάθε πιστὸ μία Καινὴ Διαθήκη, ἡ χορῳδία νὰ λέῃ τοὺς ὕμνους ἁρμονικά, τὰ πάντα νὰ λάμπουν ἀπὸ καθαριότητα, καὶ μετὰ τὸ τέλος ὅλοι τοῦ φέρθηκαν εὐγενικὰ μὲ πολὺ καλοὺς τρόπους.

Τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ συνεννοήθηκε μὲ τὸν παπικὸ νὰ πάῃ στὸ δικό του ναό. Μπαίνει μέσα, πλένει τὰ χέρια, ῥίχνει τὸ κέρμα ν᾽ ἀνάψῃ τὸ λαμπάκι ἀντὶ γιὰ κερὶ καὶ κάθεται. Οὔτε ἐκεῖ ὄρθιοι, ὅλοι στὰ καθίσματά τους μὲ τάξι καὶ ἁρμονία. Ἄκουσε καὶ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ πάπα, εἶδε καὶ τὶς φωτογραφίες του ποὺ δέσποζαν ἀκόμα καὶ ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Πέρασε ἡ ὥρα, τελείωσε ἡ λειτουργία, τὸν καλοδέχτηκαν, τὸν κέρασαν κ᾽ἔφυγε.

Τὴν τρίτη Κυριακὴ κανόνισε νὰ πάῃ στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία. Μπαίνει μέσα καὶ βλέπει ἄλλους νὰ μιλᾶνε μεταξύ τους, πολλοὺς ὄρθιους γιατὶ δὲν ἔφταναν τὰ καθίσματα, τὴ νεωκόρο νὰ μαλώνῃ μὲ μία κυρία γιατὶ τῆς ἔσβησε γρήγορα τὸ κερὶ ποὺ ἄναψε, ἄκουγε τὰ μωρὰ νὰ τσιρίζουν καὶ νὰ μὴν τὰ παρατηρῇ κανείς, ὁ παπᾶς νὰ φωνάζῃ στὸν ψάλτη νὰ τελειώσῃ τὰ τεριρὲμ κ.λπ.. Μόλις τελείωσε ἡ λειτουργία, ἄρχισαν καὶ τὰ μνημόσυνα, ὅπου ἄλλοι ἔβγαιναν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία κι ἄλλοι ἔμπαιναν μὲ θόρυβο καὶ φασαρία. Ὁ ὀρθόδοξος ἀπογοητεύτηκε ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποὺ εἶδε ὁ προσήλυτος Ἑβραῖος.

Τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα συναντήθηκαν ὅλοι, γιὰ νὰ μάθουν τί ἀποφάσισε ὁἙβραῖος. Ὅταν βρέθηκαν ὅλοι μαζὶ τοὺς λέει·

–Στὴν προτεσταντικὴ ἐκκλησιὰ εἶδα μεγάλη τάξι καὶ εὐγένεια. Στὴν παπικὴ εἶδα μεγάλη ἀφοσίωσι στὸν πνευματικό σας ἀρχηγὸ καὶ τὶς ὁδηγίες τοῦ ἱερέα σας. Στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιὰ εἶδα τέτοιο μπάχαλο ποὺ δὲν τὸ περίμενα…

Ὁ ὀρθόδοξος σκυθρώπασε ἀπογοητευμένος, ἐνῷ οἱ ἄλλοι δύο ἀναθάρρησαν. Καὶ καταλήγει ὁ Ἑβραῖος·

–Θὰ γίνω ὀρθόδοξος!

–Μὰ πῶς; ἀναρωτιοῦνται οἱἄλλοι.

–Ἀκοῦστε, λέει ὁ Ἑβραῖος. Τὰ δικά σας δικαιολογοῦνται μὲ τὴν τάξι ποὺ ἔχει ὁ ἕνας καὶ τὴν πειθαρχία ποὺ ἔχει ὁ ἄλλος. Τοῦτο ἐδῶ –καὶ δείχνει τὸν ὀρθόδοξο– δὲν δικαιολογεῖται ἀλλιῶς. Μὲ τέτοιο μπάχαλο, μόνο ἂν ἔχῃς τὸ Θεὸ μαζί σου διατηρεῖσαι 2000 χρόνια!
Comments