- Καὶ ὁ παπα-Στρατῆς θὰ λυπήθηκε!

Εὐρεῖα ἀνταπόκρισι καὶ κυκλοφορία στὸ διαδίκτυο (ἀκόμη καὶ σὲ ὀρθόδοξες ἱστοσελίδες) εἶχε αὐτὲς τὶς μέρες ἕνα σκίτσο τοῦ Γιάννη Ἀντωνόπουλου. Ἔχει τίτλο «Παπα-Στρατῆς Δήμου (1958-2015): In Memoriam». Ἀπεικονίζει τὸν ἀποβιώσαντα στὶς ἀρχὲς τοῦ Σεπτεμβρίου παπα-Στρατῆ ἀπὸ τὴν Καλλονὴ τῆς Λέσβου, ὁ ὁποῖος εἶχε μεγάλη φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα καὶ μεταξὺ τῶν προσφύγων, μαζὶ μὲ τὸν μικρούλη Ἀϊλάν (ποὺ πνίγηκε στὴν Κῶ στὸ ναυάγιο ποὺ ἔγινε στὶς ἀρχὲς τοῦ Σεπτεμβρίου) ἀγκαλιὰ νὰ περνᾶνε τὰ συρμάτινα διαχωριστικὰ σύνορα μιᾶς ἀκτῆς. Πίσω του ἀκολουθοῦν κι ἄλλα παιδάκια, γυναῖκες καὶ ἄνδρες, μερικοὶ σχεδὸν ἄϋλοι. Προφανῶς ὅσοι πέθαναν στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀποδράσουν στὴν Ἑλλάδα. Ὁ σκιτσογράφος παριστάνει ἴσως ἔτσι καὶ τὴν τελικὴ ἀπόδρασι ἀπὸ τούτη τὴ ζωή.

Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ξένισε εἶνε, ὅτι πάνω στὶς ῥάβδους τοῦ συρματοπλέγματος εἰκονίζονται σύμβολα διαφόρων χωρῶν, ἰδεολογιῶν καὶ θρησκειῶν (ἡ σημαία τῆς Ἑλλάδος, τὸ μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ σταυρός, τὸ μισοφέγγαρο τοῦ Ἰσλάμ, τὸ σφυροδρέπανο τοῦ κομμουνισμοῦ, τὰ ἀστέρια τῆς Εὐρώπης κ.λπ.).

Δηλαδή, ὁ Χριστὸς μεταξὺ ἄλλων ὕψωσε τὰ συρματοπλέγματα ποὺ ἔρριξε ἡ ἀγάπη τοῦ παπα-Στρατῆ; Ἀλλὰ τότε ποιός ἐνέπνευσε αὐτὴ τὴν ἀγάπη στὸν ἱερέα τῆς Καλλονῆς; Ἀσφαλῶς αὐτὴ ἡ ὑπόνοια, ποὺ ἀφήνει τὸ σκίτσο νὰ νοηθῇ, θὰ λύπησε στὸν οὐρανὸ καὶ τὸν ἴδιο τὸν παπα-Στρατῆ.

Ἀκόμη, τὸ σκίτσο φαίνεται νὰ ὑπονοῇ, ὅτι καὶ τὰ σύνορα πρέπει νὰ καταργηθοῦν. Ὅμως γι᾽ αὐτὰ δὲν λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Πράξ. 17,26), ὅτι τὰ ὥρισε ὁ Θεός; Εἶνε μεταπτωτικὸ φαινόμενο, ἀλλὰ ἀναγκαῖο γιὰ τὴν ὕπαρξι τῶν ἐθνῶν, ὅπως ὁ φράκτης ποὺ προφυλάσσει τὸ ἀμπέλι ἀπὸ τὰ ἄγρια ζῷα (πρβλ. Ματθ. 21,23).

Ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς ταλαιπωρουμένους συνανθρώπους μας δὲν πρέπει νὰ σβήσῃ τὴν ἀγάπη μας γιὰ τὴν πίστι καὶ τὴν πατρίδα μας. Τὰ 6.000.000 πρόσφυγες, ποὺ σχεδιάζεται νὰ δεχθῇ καὶ νὰ κρατήσῃ ἡ χώρα μας τὰ ἑπόμενα δύο χρόνια κατὰ τὴν συμφωνία ποὺ μόλις ὑπέγραψε Ἕλληνας ὑπουργός, ἀσφαλῶς θὰ ἀλλοιώσουν τελείως τὴ μορφή της. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι τὸ κῦμα τῶν προσφύγων γίνεται ὅπλο στὰ χέρια τῶν ἰμπεριαλιστῶν παγκοσμιοποιητῶν. Οἱ μεγάλες δυνάμεις καὶ ὁ Ο.Η.Ε., ἂν θέλουν πράγματι νὰ βοηθήσουν, θὰ πρέπῃ νὰ προστατεύσουν αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους μέσα στὶς ἑστίες τους.
Comments