- Εὐχὲς

Γ
ιὰ τὶς ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, 

ἡ ἱερὰ μονὴ Λογγοβάρδας εὔχεται 

νὰ πλουτίσουμε τὰς ψυχάς μας 

μὲ τὴν ταπείνωσι τοῦ δι᾽ἡμᾶς πτωχεύσαντος Βασιλέως τῶν οὐρανῶν.


Comments