- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 105ο - 107ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα105α΄. ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Στὶς 15 Νοεμβρίου 1964, Κυριακὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, ὁ ἱεροκῆρυξ Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κηρύττει στὸν ἱ. ναὸ Τριῶν Ἱεραρχῶν Καισαριανῆς, ποὺ σήμερα ὑπάγεται στὴν ἰδιαίτερη ἱ. μητρόπολι. «Σταμάτησα νὰ ἐξομολογῶ, κρέμασα τὸ πετραχήλι», λέει ἀναφερόμενος στὴν ἀσυνέπεια μεταξὺ πίστεως καὶ ζωῆς τῶν λεγομένων Χριστιανῶν. Στὸ κήρυγμά του, ποὺ γίνεται ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου, θίγει ἕνα θεμελιῶδες ζήτημα, τὸ ὁποῖο ἀνακύπτει συχνὰ ὅταν ἡ ἐλπίδα μας καλεῖται ν᾽ἀναμετρηθῇ μὲ τὶς διάφορες θρησκεῖες. Πρόκειται γιὰ τὴν συνειδητὴ πίστι στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἄγνοια σὲ τέτοιες ἀλήθειες τῆς πίστεως συνεπάγεται ἀδυναμία καὶ φέρνει τὸ Χριστιανὸ σὲ δύσκολη θέσι. Σημειωτέον ὅτι μετὰ τὴ λειτουργία, στὶς 11, στὸ κινηματοθέατρο «Ἀκροπόλ» ἔγινε μαχητικὴ συγκέντρωσι κατὰ τῆς ἀθέου παιδείας καὶ μίλησε μὲ παρρησία· ἄρχιζε ἀγώνας… 
διάρκεια ὁμιλίας 16΄:48΄΄105β΄. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΑΣ

Μετὰ μία ἑβδομάδα, τὴν Κυριακὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου – 22 Νοεμβρίου 1964, ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔρχεται στὸ ναὸ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου Ὑμηττοῦ, στὸ ἔδαφος πάλι τῆς σημερινῆς ἱ. μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος &Ὑμηττοῦ. Γιὰ τὸ ναὸ αὐτὸν δόθηκαν καὶ ἄλλοτε πληροφορίες (στὰ cds 47, 52, 66, 96). Ὁ π. Μπεράτης, τὸν ὁποῖον ἀναφέρει ὡς ἀπογευματινὸ ὁμιλητή, εἶνε ὁ ἀρχιμ. π. Θεόδωρος τῆς ἀδελφότητος «Ὁ Σωτήρ». Λέγοντας «Φαλκονέρες» ἐννοεῖ τὴ γνωστὴ νησῖδα στὸ Μυρτῷο πέλαγος μεταξὺ Κυκλάδων καὶ Πελοποννήσου, ποὺ ἀποτελεῖ ἐπικίνδυνο πέρασμα γιὰ τοὺς ναυτικοὺς λόγῳ συναντήσεως κοντά της δύο ἀντιθέτων θαλασσίων ῥευμάτων (σημειωτέον ὅτι ἐκεῖ θὰ συμβῇ ἀργότερα, στὶς 7-12-1966, τὸ πολύνεκρο ναυάγιο τοῦ ὀχηματαγωγοῦ «Ἡράκλειον»). Ὁ βασιλεύς, ποὺ ἀναφέρει, ἦταν ὁ νεόνυμφος Κωνσταντῖνος, ἡλικίας τότε 24 ἐτῶν. 
διάρκεια ὁμιλίας 19΄:38΄΄106α΄. «ΘΕΟΥ ΕΣΜΕΝ ΠΟΙΗΜΑ»

Προχώρησε ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καὶ τὴν Κυριακὴ 29 Νοεμβρίου 1964 ὁ ἱεροκῆρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔρχεται στὸ μεγάλο ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου Γκύζη. Ἤρεμα ἄρχισε τὸ κήρυγμα ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου, στὸ τέλος ὅμως ἔπεσε κεραυνός, ὅταν φώναξε· Ὅλοι συμφωνοῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἕνας διαφωνεῖ καὶ λέει πὼς προερχόμαστε ἀπ᾽ τὸν πίθηκο, κι αὐτὸς εἶνε ὁ γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας Εὐάγγελος Παπανοῦτσος… (Εἶχε προηγηθῆ σχετικὸ συλλαλητήριο στὶς 15 Νοεμβρίου). 
διάρκεια ὁμιλίας 14΄:02΄΄


106β΄. Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τὴν ἑπόμενη Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 1964, ἑώρταζε ὁ ἅγιος Νικόλαος. Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἦλθε νὰ κηρύξῃ στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Εὐφημίας Νέας Χαλκηδόνος - Ἀθηνῶν, ποὺ σήμερα ὑπάγεται στὴ μητρόπολι Ν. Ἰωνίας & Φιλαδελφείας. Καὶ πάλι ἀκοῦμε ὑπαινιγμοὺς κατὰ τῶν ἀθέων ποὺ ἀπειλοῦσαν τὴν πίστι. Προσφυγικὸς ἐδῶ ὁ πληθυσμός, γι᾽ αὐτὸ καὶ οἱ ἐπανειλημμένες ἀναφορὲς στὴ Μ. Ἀσία καὶ στὸν ἐπιζῶντα ἀκόμη τότε τελευταῖο μητροπολίτη Πατάρων Μελέτιο.
διάρκεια ὁμιλίας 19΄:31΄΄


106γ΄. Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Τέλος στὶς 13 Δεκεμβρίου 1964, Κυριακὴ τῶν Προπατόρων (μὲ τὸ μέγα δεῖπνο, τοὺς προσκεκλημένους καὶ τὶς ἀρνήσεις μὲ διάφορες προφάσεις), ὁ π. Αὐγουστῖνος κηρύττει στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Κυνηγοῦ ἐπὶ τῆς λεωφόρου Βουλιαγμένης, ὅπου ἐφημέρευε ὁ ἀείμνηστος Ἀμοργῖνος ἱερεὺς π. Ἀντώνιος Γαβαλᾶς. Τὸ κλίμα τῶν ἡμερῶν ἐπιβάλλει στὰ κηρύγματα τῆς περιόδου αὐτῆς νὰ ὑπάρχῃ καὶ ἀπολογητικὸ στοιχεῖο πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς πίστεως καὶ ἀπόκρουσιν τοῦ ὑλισμοῦ. 
διάρκεια ὁμιλίας 23΄:04΄΄


107α΄. ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Παραμονὲς Χριστουγέννων τοῦ 1964 – 20 Δεκεμβρίου, Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Εἶνε ἡ ἡμέρα ποὺ ὡς εὐαγγέλιο διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες ὁ κατάλογος μὲ τὰ πολλὰ ἐκεῖνα ὀνόματα τῶν προγόνων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔρχεται νὰ γεννηθῇ στὴ Βηθλεέμ. Ὁ ἱεροκῆρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης βρίσκεται στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου Κολωνοῦ, γιὰ νὰ μιλήσῃ στὴν θ. λειτουργία ἐπὶ τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, ὅπως συνηθίζει τὰ χρόνια αὐτά. Στὴν ἐπιλογὴ τοῦ θέματός του θὰ συνέβαλε ἴσως καὶ ἡ προϋπηρεσία του στὶς ἔνοπλες δυνάμεις ὡς στρατιωτικοῦ ἱερέως, οἱ ἔντονες συγκινήσεις ποὺ ἔζησε διακονώντας «στὰ ψηλὰ βουνὰ» τὰ στρατευμένα παιδιὰ τῆς πατρίδος. Καὶ τώρα βρισκόμαστε σὲ «πόλεμο πνευματικό», λέει· καὶ ἐννοεῖ τὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν παθῶν μας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς ἀπιστίας, τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀθεΐας. 
διάρκεια ὁμιλίας 15΄:24΄΄107β΄. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Τελευταία Κυριακὴ τοῦ ἔτους, μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν – 27 Δεκεμβρίου 1964, καὶ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ὁ π. Αὐγουστῖνος κηρύττει ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου τῆς ἑορτῆς στὸ μεγάλο ναὸ τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἔχει διαβάσει ὁ–ἀείμνηστος τώρα –προϊστάμενος τοῦ ναοῦ ἀρχιμ. Θεόκλητος Στράγκας. Ὁ κήρυκας ἀνεβασμένος στὸν ἄμβωνα προσπαθεῖ νὰ ἀκουστῇ στὸ χάος τοῦ ναοῦ. Ἡ ὁμιλία παρουσιάζει ἠχοληπτικὰ ἐλαττώματα. Φωνάζει δυνατά, γιατὶ ζῇ τὸ θέμα ποὺ κηρύττει. Εἰς πεῖσμα ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ περιορίσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς κήρυκες ἐντὸς τῶν ναῶν, ἀσκεῖ ἔλεγχο τόσο τῶν πολιτικῶν ποὺ θέλουν νὰ «ξεθεμελιώσουν τὰ σχολεῖα» ὅσο καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν ποὺ «κρατοῦν βούρτσα καὶ ξεσκονίζουν τοὺς ἰσχυρούς».
διάρκεια ὁμιλίας 18΄:41΄΄
Comments