- ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

• «Ἐπέβαλαν [οἱ Εὐρωπαῖοι] στὴ χώρα μας ἕνα πολὺ μεγάλο ἐξωτερικὸ δημόσιο χρέος. Τόσο μεγάλο πού, ὄχι μόνον νὰ μὴ μποροῦμε νὰ τὸ ξεχρεώσουμε, ἀλλὰ οὔτε τοὺς τόκους αὐτοῦ τοῦ δανείου νὰ μὴν προλαβαίνουμε νὰ πληρώσουμε. Μὲ αὐτὸ καταφέρνουν μὲ εὔλογη δικαιολογία νὰ ἐπιβάλλουν στὸ λαὸ ἕνα οἰκονομικὸ πρόγραμμα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων. Θὰ ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικὰ μέτρα δυσβάστακτα, φόρους ἀσήκωτους καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νὰ κάνουν τὸ λαὸ νὰ ἀγανακτήσει. Καὶ τί θὰ πετύχουν μὲ αὐτό; Ἀκοῦστε: Ὁ λαὸς καταπιεζόμενος ἀπὸ τὰ δυσβάστακτα οἰκονομικὰ μέτρα θὰ ζητάει κάποια στιγμὴ νὰ ξανασάνει, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲν πρόκειται νὰ τοῦ τὴ χαρίσουν ποτέ. Παρὰ μόνον ἕως ὅτου σκύψει τὸ κεφάλι του ἐντελῶς στὸ ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγὴ στὸ καινούργιο τους σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου.

Ἀδελφοί, μᾶς ἐξαπατοῦν μὲ τερατώδη ψέματα. Δὲν πρόκειται μὲ ὅσα αὐστηρὰ οἰκονομικὰ μέτρα κι ἂν λάβουν νὰ ξεχρεώσουμε τὸ χρέος μας αὐτό. Γιατὶ δὲν ἐξυπηρετεῖ τοὺς σκοπούς τους ἡ ὕπαρξη μίας εὔρωστης οἰκονομικὰ Ἑλλάδας».

[Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ἁγιορείτου, Σκεῦος Ἐκλογῆς, Ἅγιον Ὅρος 1996, σελ. 421]• «H E.O.K. [= ἡ σημερινὴ ΕὐρωπαϊκὴἝνωση] εἶναι τὸ κράτος τοῦ Σιωνισμοῦ… Λίγα εἶναι τὰ ψωμιά της».

[Ἀθαν. Ρακοβαλῆ, “Ὁ Πατὴρ Παΐσιος μοῦ εἶπε”, ἔκδοση 16η, Θεσσαλονίκη, σελ. 84]• «Η Ε.Ο.Κ. δὲν εἶναι Ἡνωμένη Ἀμερική. Ἡ Ἡνωμένη Ἀμερικὴ ἦταν καλὸ πράγμα. Αὐτὴ τώρα ἡ Ε.Ο.Κ. εἶναι... Πίσω ἀπὸ ’κεῖ κρύβεται ἡ δικτατορία τῶν Σιωνιστῶν».

[Ἀπὸ ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία τοῦ Γέροντα Παϊσίου, ποὺ ἔγινε τὸ 1992, στὸ κελλί του "Παναγούδα" στὸ Ἅγ. Ὄρος. Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση: Ἱερομ. Ἰσαὰκ καὶ συνοδεία, Καλύβη Ἀναστάσεως, Καψάλα, Καρυὲς Τ.Κ. 630 86 Ἅγ. Ὄρος.]• «Οἰκουμενισμός, κοινὴ ἀγορά [ἔτσι ὠνομάζαμε πρὶν μερικὲς δεκαετίες τὴν “Ε.E.”], ἕνα κράτος μεγάλο, μιὰ θρησκεία στὰ μέτρα τους. Αὐτὰ εἶναι σχέδια διαβόλων».

[Γέρ. Παϊσίου Ἁγιορ., Λόγοι Β' - “Πνευμ. ἀφύπνιση”, Ἱ. Ἡσυχ. “Εὐαγγ. Ἰωάννης ὁ Θεολ.”, Σουρωτὴ Θεσσ/νίκης 1999, σελ.176]
Comments