- ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ

ΡΕΜΟΣ καὶ γαλήνιος φαινόταν ὁ Δεσπότης μας σήμερα, τὴν δεύτερη μέρα τῶν Χριστουγέννων τὸ πρωὶ στὴν Θεία Λειτουργία, στὸ χωριὸ Παλιομοίρι τῆς Μεγαλοπόλεως, ὅπου εἶχε μεταβεῖ γιὰ τὴν τέλεση Μνημοσύνου μὲ τὴν Θεία Λειτουργία. 

Ὁμοίως ἤρεμος ἦταν καὶ στὸ θεῖο του κήρυγμα καὶ παρήγορος πρὸς τὴν θλιμμένη οἰκογένεια. Ὁ ναὸς ἦταν κατάμεστος ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα. Στὸ τέλος τοῦ κηρύγματός του ὁ δεσπότης, συνεδύασε τὸ θέμα του μὲ τὴν «μεγάλη ἁμαρτία», ὅπως εἶπε, ποὺ συνέβηκε στὴν πατρίδα μας, τὸ νὰ γίνει νόμος ἡ ἀκολασία, καὶ ἐπιτέθηκε δριμύτατα –πάει τώρα τὸ ἤρεμο πρῶτα ὕφος του– ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ψήφισαν ἕνα τέτοιο «αἶσχος νόμο», ὅπως τὸν ἀποκάλεσε. 

Ἰδιαίτερα ὅμως ὁ Μητροπολίτης μας ἦταν θυμωμένος καὶ ἀπότομος στὴν ἐπίθεσή του ἐναντίον τῶν βουλευτῶν τῆς ἐπαρχίας μας, οἱ ὁποῖοι ψήφισαν τὸν «ἐλεεινὸ νόμο», ὅπως τὸν εἶπε. Στὴν ἐπίθεσή του αὐτὴ ἐναντίον τους ὁ Μητροπολίτης εἶπε τὴν φράση «ντροπή τους», καὶ μάλιστα τὴν εἶπε δυὸ καὶ τρεῖς φορές. Προέτρεψε δὲ τοὺς χριστιανοὺς νὰ μεταφέρουν στοὺς βουλευτὲς αὐτοὺς τὴν θλίψη του γιὰ τὴν πράξη τους καὶ τὸν χαρακτηρισμό του ὡς «ντροπή τους». Καὶ μάλιστα εἶπε, θὰ χαρεῖ νὰ τοῦ κάνουν μήνυση γιὰ τὴν φράση του αὐτὴ καὶ «ἐλᾶτε, χριστιανοί μου, –μᾶς εἶπε– στὸ δικαστήριο, γιὰ νὰ ἀκούσετε τί θὰ τοὺς πῶ». 

Δὲν μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε ὅλα τὰ πολλὰ ποὺ εἶπε ὁ δεσπότης κατάπικρος γιὰ τὸν νόμο που ψηφίστηκε. Θυμόμαστε μόνο ὅτι ἀναφέρθηκε μὲ πόνο λέγοντας, ποῦ κατήντησε ἡ ἔνδοξη πατρίδα μας, ποὺ τιμοῦσε τὴν παρθενία καὶ ἔκανε Παρθενώνα, ποῦ κατήντησε στὰ χρόνιά μας, ὥστε οἱ ἄρχοντές της νὰ ψηφίζουν τὴν ἀκολασία ὡς νόμο. 

«Καὶ μὴ μὲ ἀφήνετε –εἶπε–, χριστιανοί μου, μὴ μὲ ἀφήνετε νὰ ἀγωνίζωμαι μόνος μου. Δὲν εἶναι δική μου ἡ πίστη καὶ ἡ πατρίδα. Εἶναι καὶ δική σας πίστη ἡ Ὀρθοδοξία καὶ δική σας πατρίδα ἡ Ἑλλάδα μας. Τὸ ἔνδοξο ἔθνος μας, τὸ χιλιοξακουσμένο –συνέχιζε νὰ λέει–, ξέπεσε στὰ χρόνια μας, γιατὶ φύγαμε - φύγαμε ἀπὸ τὸν Θεὸ τῶν Πατέρων μας. Πάει –εἶπε στὸ τέλος ὁ Δεσπότης– θὰ μᾶς πάρει ὁ Θεὸς τὴ Χάρη του, ἀφοῦ ποδοπατοῦμε τὸν νόμο του καὶ ψηφίζουμε γιὰ νόμο τὶς βρωμιές». 

Εἶπε καὶ ἄλλα, ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὰ θυμηθοῦμε. Ὅλοι στὸ ἐκκλησίασμα, ὅπως φαίνονταν ἀπὸ τὰ πρόσωπά τους, ἐνθουσιάστηκαν ἀπὸ τὸ ξέσπασμα αὐτὸ τοῦ δεσπότου Ἰερεμία καὶ ἰδιαίτερα κεντριστήκαμε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μᾶς εἶπε, νὰ μὴν τὸν ἀφήνουμε μόνον νὰ ἀγωνίζεται, ἀλλὰ νὰ εἴμαστε καὶ ἐμεῖς ὅλοι συναγωνιστὲς στὸν ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πίστη καὶ τὰ ἁγνὰ ἤθη στὴν πατρίδα μας. Ἦταν καὶ Ἀθηναῖοι στὸ ἐκκλησίασμα καὶ μερικοὶ παρέμειναν στὸ τέλος γιὰ νὰ συγχαροῦν ἰδιαίτερα τὸν Μητροπολίτη. Οἱ ἐπιτόπιοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἐνθουσιάστηκαν ἰδιαίτερα καὶ μᾶλλον θὰ ἐκδηλώθηκαν ἀργότερα δυναμικὰ οἱ ἀντιδράσεις τους. «Πάω τώρα ἀμέσως, τώρα, τώρα, πάω νὰ πάρω τηλέφωνο στὸ βουλευτή», εἶπε μιὰ ἁπλῆ γυναίκα.

Πάντως γενικὰ ὅλοι χαρήκαμε ἀπὸ τὸ ἐλεγκτικὸ αὐτὸ κήρυγμα τοῦ δεσπότη μας, καὶ ἔτσι τὸν θέλουμε νὰ εἶναι. Νὰ εἶναι ἀγωνιστὴς καὶ νὰ θερμαίνει καὶ τὴν δική μας καρδιὰ γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Πατρίδα. Καὶ ὄχι, δὲν θὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ ἀγωνίζεται μόνος του, γιατὶ καὶ ἐμεῖς πιστεύουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς ἄφησαν σὰν προίκα οἱ γιαγιάδες μας καὶ ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τὴν πατρίδα μας, ποὺ τὴν τραγουδᾶμε στὰ τραγούδια μας χορεύοντας.ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


Comments