- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Φωτίζει τὸ δρόμο …Τὸ Αὐθόρμητον (Θεϊκὴ τρέλλα) τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου Μακαριστοῦ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Αὐγουστίνου Καντιώτου θὰ φωτίζῃ τὸ δρόμο ὅλων τῶν Χριστιανῶν στὸ διηνεκές. Πολλὰ πράγματα ποὺ δὲ γνωρίζαμε γιὰ αὐτὸν τὸν Μεγάλο σὲ παρρησία καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν Κύριο, Ἄνδρα καὶ Ἱεράρχη ἦρθαν στὸ φῶς τῶν ἀπομακρυσμένων εἰς Ἀθήνας ὀφθαλμῶν μας. Ἡ ζωή του ἕνα ὑπόδειγμα γιὰ ἀντιγραφὴ καὶ μίμηση. Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπὸ μένα γιὰ ὅ,τι κάνετε καθημερινὰ ἐνάντια στὴ λαίλαπα, ποὺ δικαίως χτυπᾶ ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, ἔχοντας σημαία τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα τοῦ μεγάλου μας Ἱεράρχη.

…Τὰ Ἔργα καὶ οἱ Ἡμέρες τοῦ Μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτου εἶναι ὁδηγὸς πρὸς τὴ μία καὶ μοναδικὴ ἐπιτυχία ποὺ μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ὑποτιθέμενοι χριστιανοὶ νὰ ἐπιδιώξουμε, τὴν Ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας…

Μὲ εἰλικρινῆ θαυμασμὸ

Ἰ. Μ. Νικολαΐδης 


―――⃟――― 


Προσευχὴ γιὰ τὴν πατρίδαΘεσ/νίκη 5-1-16

Σεβαστοὶ πατέρες,

...Ζητοῦμε τὶς εὐχές σας, τὶς προσευχές σας, τὶς εὐλογίες σας γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν ταλαίπωρη πατρίδα μας, καὶ γιὰ εἰρήνη σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Ἀσπάζομαι τὸ χέρι σας.

Εἰρήνη Γαβαλᾶ - Πετρίδου 


―――⃟――― 


Ἀγωνιστικότητα
Πρὸς τὸν σεβαστὸν Γέροντα Ἱ. Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου.

Ὁ ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς νὰ χαρίζει χαρὰ ὑγεία καὶ δύναμη καὶ Καντιωτικὴ ἀγωνιστικότητα.

Λάρισα 5-1-2016

Γεώργιος Πιστόλης 


―――⃟――― 


Μεγάλο ἀτόπημαἈξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές τῆς Ν.Δ. Σᾶς κοινοποιῶ σχόλιο ποὺ ἀπέστειλα στὸν ὑποψήφιο ἀρχηγό κ. Μητσοτάκη, τὸν ὁποῖο ἄκουσα μὲ τὰ ἴδια μου τὰ αὐτιὰ σὲ συνέντευξη στὸν ΑΛΦΑ. Γιὰ νὰ εἶμαι δίκαιος ἀπέναντί του σημειώνω ὅτι δὲν ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἀπογοήτευσε. Ἦταν καὶ οἱ ἄλλοι 18 ποὺ ὑπερεψήφισαν τὸ τερατούργημα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ ὅσοι φυγομάχησαν.«Κύριε Μητσοτάκη,

Θεωρῶ μεγάλο ἀτόπημα τὴ στάση σας ἀπέναντι στὸ σύμφωνο συμβίωσης. Μπορεῖ νὰ εἰσπράξετε μερικοὺς ἐπαίνους δημοσιογράφων, ἴσως καὶ μερικοὺς ψήφους ὁμοφυλοφίλων, ἀπογοητεύετε ὅμως τὴν πλειονότητα παραδοσιακῶν ψηφοφόρων σας, οἱ ὁποῖοι στὴ στάση σας βλέπουν πλήρη ἀνατροπὴ ὄχι μόνο τῶν κοινωνικῶν ἀξιῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ποὺ ἄλλως ἀποφαίνεται γιὰ τὰ ζητήματα αὐτά. Ἡ στάση σας καὶ ἡ στάση τοῦ Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α., τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καὶ τοῦ Ποταμιοῦ ἐνεθάρρυνε ἄμεσα νεαρούς, ποὺ ἀναίσχυντα ντύθηκαν ράσα καὶ ἀντάλλαξαν δημόσια καὶ μπροστὰ στὸν Ναὸ τῆς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν ἐρωτικὰ φιλιά. Σᾶς ἄρεσε τὸ θέαμα; Ἀναλογίζεσθε ὅτι συντελεῖτε κι ἐσεῖς μὲ τὰ λεγόμενά σας στὴν ἀποϊεροποίηση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καὶ στὴν ἀποθράσυνση καὶ ἐκπόρνευση τῆς νεολαίας μας; Δυστυχῶς ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ἀφήνεται ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο καὶ τῆς υἱοθεσίας, ἀφοῦ, ὅπως εἴπατε: “τὰ θέματα ὡριμάζουν. Σὲ μία δεκαετία μπορεῖ νὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα”. Κύριε Μητσοτάκη, τὸ αἰσχρὸ καὶ τὸ χυδαῖο θὰ παραμείνει αἰσχρὸ καὶ χυδαῖο ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν καὶ ὅσο κι ἂν οἱ πολιτικοὶ ἀντινομοθετοῦν στὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ. Λυποῦμαι, διότι σᾶς θεωροῦσα εὐφυῆ καὶ ἱκανὸ πολιτικό. Μὲ ἀπογοητεύσατε πλήρως».

Δρ Γεώργιος Τσακαλίδης

Θεολόγος-Θρησκειοπαιδαγωγὸς 


―――⃟――― 


«Τὰ εἶχε ὅλα προβλέψει»
Ἐν Martinez τῇ 20 Ἰαν. 2016 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Μάθετε ὅτι ἔλαβα τὴν ἀγαπητὴν «Σπίθαν» καὶ σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ πάντα τὴν λαβαίνω…

Ἔχω 45 χρόνια ποὺ λαβαίνω τὴ «Σπίθα», ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο π. Αὐγουστῖνο. Ἐὰν ζοῦσε σήμερα καὶ κήρυττε στὸ Λαό, δὲν θὰ εἶχε προχωρήσει τόσο τὸ κακὸ στὴν πατρίδα μας. Τὰ εἶχε ὅλα προβλέψει. Καὶ ἦταν πολὺ ἀρνητικὸς πρὸς τὴν ἕνωση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Κοινὴ Ἀγορά, ἀπὸ ὅλας τὰς ἀπόψεις, καὶ ἐμεῖς σήμερα βλέπομε τὰ ἀποτελέσματα. Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀξιομακάριστε π. Αὐγουστῖνε!

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα πρὸς τὸ παρόν, καὶ ἂν χρειασθῆ ἠμποροῦμεν νὰ ξαναεπικοινωνήσωμεν.

Καλὴ χρονιὰ εἰς ὅλους σας, καὶ πρὸ παντὸς εἰς ὅσους συμβάλλουν εἰς τὴν σύνταξιν τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας», ποὺ ἐμπνέει τὸ λόγο τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ τόσο τὸν χρειαζόμαστε σήμερα.

Μετὰ ἐκτιμήσεως καὶ χριστιανικῆς ἀγάπης

ὁ συνδρομητής σας

Στέφανος Μαστρογιαννόπουλος

καὶ Μάστερ―――⃟――― 


Γιὰ τὸν π. Αὐγουστῖνο ΚαντιώτηἈγαπητοὶ ἐν Χριστῷ πατέρες καὶ ἀδελφοί, συντακτικὴ ὁμὰς τοῦ ὀρθοδόξου περιοδικοῦ «Χριστιανικὴ Σπίθα»,

Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ! (Ζητῶ προκαταβολικῶς τὴν συγγνώμην σας, διότι σᾶς γράφω, ἐνῶ δὲν εἶμαι, φύσει καὶ θέσει, ἁρμόδιος καὶ κατάλληλος νὰ κρίνω πράγματα, πρόσωπα καὶ καταστάσεις, ἀλλὰ βασίζομαι ἁπλῶς στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μου ἰδιότητα).

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὸ περιοδικὸ τοῦ μοναχοῦ π. Παταπίου, «γιὰ τὴν βιογραφία τοῦ π. Αὐγουστίνου στὰ ἀγγλικά» (ΧΡ. ΣΠ. φ. 735/Σεπτ.-Ὀκτ. 2015) καταθέτω τὴν ταπεινή μου ἄποψη γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία του. Θὰ σταθῶ σὲ δύο σημεῖα.

α΄) Ὁ π. Αὐγουστῖνος εἶχε (ὅπως καὶ κάθε ἄνθρωπος) τὰ «ἐλαττώματά» του, ὅπως π.χ. τὸ πεῖσμα του, τὸν θυμό, τὴν ἰδιορρυθμία του, τὸ θορυβῶδες τῆς προσωπικότητός του, τὸ ἀντιδραστικὸ καὶ ἀνυποχώρητο· ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ κάνει τὴν διαφορὰ καὶ καθιστᾶ τὸν π. Αὐγουστῖνο ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγάλους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι, ὅτι αὐτά του τὰ «ἐλαττώματα» δὲν ὑπηρέτησαν κακίες καὶ ἰδιοτέλειες, ἀλλὰ τὰ διαχειρίστηκε ἄριστα καὶ τὰ ὑπέταξε (μαζὶ μὲ τὰ σπάνια χαρίσματά του, ποὺ σίγουρα ἀναφέρονται σὲ κάθε βιογραφία του) στὴν «μωρία» τοῦ Σταυροῦ καὶ στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του. (Κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ τὰ πάθη στὸν ἄνθρωπο εἶναι δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ποὺ τὸ ἰδανικότερο θὰ ἦταν ὄχι νὰ τὰ ξερριζώσει ἀλλὰ νὰ τὰ μετατρέψει σὲ ἀρετές· π.χ. τὸ «θάρρος», ποὺ ἔχει κάποιος ποὺ ληστεύει τράπεζες, εἶναι δύναμις ἐκ Θεοῦ καὶ μπορεῖ κάλλιστα νὰ μετατραπεῖ, διὰ τῆς μετανοίας, σὲ ἀρετὴ ἐὰν τὸ χρησιμοποιήσει ὁ ληστὴς βοηθώντας, σὲ ἐπικίνδυνες καταστάσεις, τὸν συνάνθρωπό του ἢ βιώνοντας «παλληκαρίσια» τὴν μοναχικὴ κακοπάθεια στὴν ἔρημο. Ἐπίσης, τὸ ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ π. Αὐγουστίνου σήμερα δὲν μποροῦν νὰ ἐφαρμοστοῦν (τόσο τὸ χειρότερο γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τὴν σωτηρία μας) δὲν σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ πάψουμε νὰ ἔχουμε ὡς πρότυπο καὶ φωτεινὸ παράδειγμα τὴν ἀγωνιστικότητά του, τὴν ἀσκητικότητα καὶ μαχητικότητά του. (Ἕνα παράδειγμα: Ὁ π. Αὐγουστῖνος σὲ πολλὰ κηρύγματά του φώναζε: «Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις»· ἔχει γράψει καὶ σχετικὸ βιβλίο. Τὸ ὅτι σήμερα δὲν ὑπάρχει σπίτι στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ποὺ νὰ μὴ διαθέτει ἔγχρωμη τηλεόραση δὲν σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ συμβιβαστοῦμε καὶ νὰ τὴν θεωρήσουμε ὡς κάτι τὸ ἀναγκαῖο καὶ καλό, ἀλλὰ νὰ τὴν βλέπουμε ὡς ἀδυναμία μας· καλὸ θὰ ἦταν, μαζὶ μὲ τὴν νηστεία ἀπὸ τροφές, νὰ «νηστεύουμε» καὶ ἀπὸ τηλεόραση καὶ νὰ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσει τὴν δύναμι νὰ τὴν κλείσουμε καὶ νὰ τὴν πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι κ.λπ.). Διότι σὲ μᾶς ἀνήκει ὁ «ἀγώνας», καὶ ἡ νίκη εἶναι τοῦ Θεοῦ.

β΄) Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι θὰ ὑποτιμήσουμε τόσο τὸν π. Αὐγουστῖνο ὅσο καὶ τὸν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο τὸν ἁγιορείτη, ἐὰν τοὺς δοῦμε ξεχωριστὰ καὶ μεμονωμένα. Ὁ λογισμός μου λέει, ὅτι ἡ ἐμφάνισις καὶ ἡ συντονισμένη δρᾶσις τους στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, στοὺς ἔσχατους καὶ «χαλεποὺς» χρόνους ποὺ διανύουμε, εἶχε κοινὸ σκοπὸ καὶ στόχο, καὶ ἀποτελεῖ«σημεῖον» γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνισμό. (Σᾶς ἔχω γράψει σχετικά).

Συγχωρέστε με, ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί.

Ἀθανάσιος Χ. Καφὲς

Comments