- «Ἕλληνες! ἂν δὲν θέλετε νὰ σᾶς κυβερνήσῃ ὁ Χριστός, θὰ σᾶς κυβερνήσουν οἱ διάβολοι»

‘A
νεπιθύμητος νὰ ἐπισκεφθῆ καὶ νὰ μιλήση σὲ σχολεῖο τῆς Θεσσαλονίκης χαρακτηρίστηκε ἀπὸ καθηγητὰς καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος!

Τὴν εἴδηση ἐπιβεβαίωσε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος μιλώντας γιὰ «διωγμὸ ποὺ ἔχει ἀρχίσει ἀνεπίσημα καὶ προχωρεῖ νὰ ἐπισημοποιηθῆ».

«Ἕνας συμπατριώτης μας, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, ἦρθε στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ μία ὁμιλία σὲ ἕνα σχολεῖο, μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν παιδιῶν, καὶ εἶπε, Εὐχαρίστως. Τότε ἦρθε καὶ μοῦ εἶπε· Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, Παναγιώτατε, νὰ κάνω μία ὁμιλία σὲ δύο σχολεῖα ποὺ μὲ καλέσανε; Καὶ τοῦ εἶπα· Νὰ κάνετε ὅσες ὁμιλίες θέλετε», τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος.

Στὴ συνέχεια ὁ κ. Ἄνθιμος ἀνέφερε·

«Πῆγε στὸ σχολεῖο ποὺ τὸν καλέσανε καὶ οἱ ἁρμόδιοι εἶπαν, ὅτι “Δὲν μποροῦμε νὰ σᾶς ἀφήσουμε νὰ μιλήσετε στὰ παιδιά, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν”», εἶπε ὁ Παναγιώτατος.

«Ὅταν ἔφτασε ἐκεῖ, ἡ διεύθυνση δὲν τοῦ ἐπέτρεψε νὰ μιλήση λέγοντάς του πὼς “Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου”», ἀνέφερε ὁ κ. Ἄνθιμος.

Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἀναρωτήθηκε·

«Εἶναι δυνατὸν στὴν Ἑλλάδα τῶν τόσων Μητροπολιτῶν, πατέρων, κληρικῶν ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν πατρίδα, εἶναι δυνατὸν νὰ λέμε σὲ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας “Δὲ μπορεῖς νὰ μιλήσης στὰ παιδιά”; Δὲν τὰ βλέπω καλὰ τὰ πράγματα».

«Αὐτὸς εἶναι ὁ διωγμὸς ποὺ ἔχει ἀρχίσει ἀνεπίσημα καὶ τώρα προχωρεῖ νὰ ἐπισημοποιηθῆ. Τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἔχουμε σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ νὰ δοῦμε διάφορα θέματα ὅπως καὶ αὐτὸ ποὺ συνέβη μὲ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας», πρόσθεσε ὁ κ. Ἄνθιμος.

Ἡ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη ἔχει δοθῆ σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα, ἀφοῦ πρὸ ἡμερῶν δόθηκε καὶ διευκρινιστικὴ ἐντολὴ σὲ σχολεῖα· «Κανένας μητροπολίτης δὲν θὰ μιλάη στὰ παιδιὰ καὶ νὰ ἐλέγξετε τί ἔχουν κάνει ὅσοι ἔχουν ἐπισκεφθῆ τὰ σχολεῖα μέχρι σήμερα. Ἂν ἔχουν κάνει ὁμιλία ἢ κατήχηση».

Μία παράδοση πολλῶν δεκαετιῶν, ὅπου Μητροπολῖτες καὶ κληρικοὶ κάνουν ὁμιλίες στὰ παιδιά, πάντοτε μὲ τὴν συγκατάθεση τῆς διεύθυνσης καὶ τοῦ συλλόγου τῶν καθηγητῶν τῶν σχολείων, σπάει.

Ποιόν ἆραγε ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία τῶν κληρικῶν στὰ σχολεῖα;

Αὐτὸ εἶναι τὸ «ἀνοικτὸ» σχολεῖο τῆς ἐλεύθερης διακίνησης ἰδεῶν καὶ ἀπόψεων ποὺ ὁραματίζεται ὁ ὑπουργός;

(http://www.romfea.gr). 

Πόσο δίκιο εἶχε ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὅταν ἔλεγε «Ἕλληνες! ἂν δὲν θέλετε νὰ σᾶς κυβερνήσῃ ὁ Χριστός, θὰ σᾶς κυβερνήσουν οἱ διάβολοι»!
Comments