Επικοινωνία

Περιοδικό Χριστιανική Σπίθα
Ι.Μονή Λογγοβάρδας
84400 Πάρος
τηλ: +30 22840 21202
Email: xrspitha@otenet.gr

Web: http://www.xrspitha.gr

Ιδρυτής
(+) ΑΥΓΟΥΣΤΙΜΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
επίσκοπος πρ. Φλωρίνης

Συντακτική ομάς
πνευματικών αυτού τέκνων

Ιδιοκτήτης – Εκδότης
αρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πήχος

 
Εκδίδεται κατά δίμηνο.